7.Sınıf 2.ünite Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
        Şekildeki d ve n doğruları birbirine paralel doğrulardır. K noktasından d doğurusuna çizilebilen en kısa uzaklık hangi seçenekte verilmiştir?

 

A
[KT]
B
[KS]
C
[KA]
D
[KB]
Soru 2
Aşağıda verilen ifadelerin hangileri doğrudur?
I. k ve m doğruları için k//m ise k doğrusu üzerinde alınan bir nokta m doğrusu üzerindeki her noktaya eşit uzaklıktadır.
II. Bir noktanın bir doğruya uzaklığı, nokta ile doğruyu birleştiren en kısa doğru parçasının uzunluğuna eşittir.
III. t ve s doğruları için t//s ise t doğrusu üzerinde alınan her noktanın s doğrusuna uzaklığı birbirine eşittir.

 

A
I, II
B
II, III
C
I, II, III
D
Yalnız I
Soru 3
Beden eğitimi dersinde öğretmen, öğrencilerin 1. derste üçerli, 2. derste ise beşerli sıra olmalarını istiyor. 2. dersteki sıra sayısı birinci dersten 4 eksik olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?

 

A
50
B
20
C
30
D
40
Soru 4
Bir ilköğretim okulunda düzenlenen gezide her 14 kişilik öğrenci grubu için bir öğretmen görevlendirilmiştir. Geziye öğretmen ve öğrenci, toplam 105 kişi katıldığına göre görevli öğretmen sayısını bulmak için aşağıdaki denklemlerden hangisi kullanılır?

 

A
15x - 14 = 105
B
14x + 1 = 105
C
15x + 14 = 105
D
15x = 105
Soru 5
Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı 149,6 milyon km’dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu uzaklığa eşittir? A) 1,496 106 B) 1496 105 C)1,496 108 D) 14,96 105

 

A
D
B
B
C
A
D
C
Soru 6
Şekilde d1 d2’dir. Verilere göre I ve II numaralı açıların yerlerine gelmesi gereken değerler aşağıdakilerden hangisinde doğrudur? A) I-x + 125º II- 125º B) I-x + 125º II-55º - xC C) I-x II-55º + xC D) I-x + 55º II-x + 125ºC

 

A
D
B
A
C
C
D
B
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) 35 < 53 B) 1004 > 106 C) -42 = (-4)2 D) 72º = 34051

 

A
D
B
A
C
C
D
B
Soru 8
      Yandaki tabloyu inceleyiniz. x ile y arasındaki ilişkiyi veren denklem aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
y = x - 1
B
y = 4x - 3
C
x + 2y - 1 = 0
D
y + x - 3 = 0
Soru 9
A = 5 ve B = (-4) ise A2 - B3 işleminin sonucu kaçtır? A) 960 B) 860 C) 890 D) 790

 

A
C
B
D
C
B
D
A
Soru 10
              Koordinat sisteminde çizilen d doğrusu için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?

 

A
Apsisler eksenine paraleldir.
B
Ordinatlar eksenine diktir.
C
Orijinden geçer.
D
Denklemi y + 2 = 0 şeklindedir.
Soru 11
Bir keçi 15 km uzunluğundaki bir patikanın (3x - 5) km’sini gittikten sonra otlamak için durmuştur. Daha sonra yolun ( 2x + 5 ) km'lik kısmını da gitmiştir. Keçinin geriye kaç kilometre yolu kalmıştır?

 

A
x - 15
B
5x + 15
C
15 -5x
D
5x – 10
Soru 12
a = 2 b = -3 ise -2a + 5 (a+b) ifadesinin değeri kaçtır?

 

A
-12
B
-3
C
17
D
-9
Soru 13
y = 2x - 3 doğrusu aşağıdaki noktaların hangisinden geçer?

 

A
(-2, -7)
B
(2, 3)
C
(3, 7)
D
(-3, -7)
Soru 14
Bir sayı örüntüsünün kuralı a temsilci sayı olmak üzere 3a+1’dir. Buna göre örüntüde 4, 6. ve 8. sıradaki sayıların toplamı kaçtır?

 

A
45
B
75
C
57
D
64
Soru 15
Aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? I. k doğrusu üzerinde alınan bir A noktasının k noktasına olan uzaklığı sıfırdır. II. Bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı, bu noktadan doğruya çizilen dikmenin uzunluğuna eşittir. III. Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerindeki her noktanın, doğru parçasının uç noktalarına olan uzaklıkları birbirine eşittir.

 

A
Yalnız I
B
I, II, III
C
I, III
D
II, III
Soru 16
Bir kenar uzunluğu 8 birim olan karenin kenar uzunluğu x birim kısaltıldığında çevre uzunluğu kaç birim olur?

 

A
4x - 32
B
32 - 4x
C
4x + 5
D
x + 32
Soru 17
Hazal, 225 sayfalık kitabını her gün bir önceki gün okuduğunun 2 katı kadar fazla sayfa okuyarak 4 günde bitiriyor. Buna göre Hazal, 1. gün kaç sayfa kitap okumuştur?

 

A
15
B
12
C
14
D
13
Soru 18
Bir kurye, gideceği yolun 3/7 ’sinin 10 km daha fazlasını gidince yolun 2/3’ünü almış oluyor. Kuryenin toplam aldığı yol kaç kilometredir?

 

A
42 km
B
62 km
C
155 km
D
24 km
Soru 19
Bir kargo şirketi, kargo gönderme ücretini y = 2x + 50 eşitliği ile ifade etmektedir. Bu eşitlikte “x” gönderilen malzemenin kilogram cinsinden kütlesini, “y” ise gönderilen malzemenin ücretini göstermektedir. Bu duruma göre 150 TL’ si olan bir müşteri en fazla kaç kilogramlık bir paketi gönderebilir?

 

A
50
B
75
C
25
D
45
Soru 20
Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır?

 

A
x + 4 - 3x - 2
B
6x + 5 - 8x - 3
C
-x + 1 - x + 1
D
5x - 1 + 3x - 2
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön