7.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
4. 10². 5. 10−³ = ? işleminin sonucu kaçtır?

A
2
B
20
C
200
D
2000
Soru 2
8. e² = 72 ise e'nin negatif değeri kaçtır?

A
-3
B
-2
C
-1
D
0
Soru 3
a < -99 koşuluna uyan en büyük negatif tam sayı kaçtır?

A
0
B
-1
C
-100
D
-101
Soru 4
3x² - 12 = 15 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
-3 , 3
B
-2, 3
C
2, 3
D
1, 2
Soru 5
En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

A
0
B
1
C
-1
D
2
5 numaralı soru için açıklama 
En büyük negatif tam sayı = -1 En küçük pozitif tam sayı =1 Toplamları=0 olur.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir?

A
4x² + 11x - 17 = -56
B
x² + 5y³ + 6 = 0
C
4.( x + 2 ) - 2x = 38
D
4x + 8y - 40 = 49
Soru 7
(- 11).(-3).(2).(-1) = ? İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
66
B
-66
C
33
D
-33
Soru 8
Bir çocuk 8, annesi 40 yaşındadır. Kaç yıl sonra annenin yaşı çocuğun yaşının 3 katı olur. Probleminin sonucunu veren denklem hangisidir?

A
40 – x = 3 . (8 + x)
B
40 + 2x = 3 . (8 + x)
C
40 + x = 3 . (8 + x)
D
40 + x = 3 . (8 – x )
Soru 9
0 .{ 12/21 + 9/21} işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
0
B
1
C
2
D
3
Soru 10
4 işçinin 15 günde kazdığı kuyuyu, aynı hızla çalışan, 5 işçi kaç günde yapar?

A
10
B
12
C
13
D
14
10 numaralı soru için açıklama 
5 . x =4 . 15 5x = 60 x = 12
Soru 11
a ile b ters orantılı olarak değişiyor, a = 12 iken , b = 16 ise a = 48 iken b' nin değeri kaç olur?

 

A
4
B
3
C
2
D
1
11 numaralı soru için açıklama 
Ters orantıda sayıların çarpımı sabittir. 12.16= 48. x x=4 olur.
Soru 12
Bir üçgenin iç açılarının ölçüsü 3, 4, 5 sayıları ile orantılıdır. Bu üçgenin en büyük iç açısı kaç derecedir?

A
60
B
65
C
70
D
75
12 numaralı soru için açıklama 
Üçgenin iç açıları 3, 4 ve 5 sayılarının katları olduğu için; İç açıları 3k, 4k ve 5k olur. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğu için; 3k + 4k + 5k = 180 12k = 180 k = 15 olur. En büyük açı ise; 5k=5.15= 75 olur.
Soru 13
Birbirinden farklı 3 yeşil, 3 siyah kalem, bir kalemliğe dizilerek yerleştirilecektir. Kaç farklı biçimde dizilebilir?

A
600
B
700
C
720
D
750
13 numaralı soru için açıklama 
Kalemlerin yerleştirilmesinde herhangi bir renk şartı bulunmadığı için 3+3 = 6 kalemin kaç farklı şekilde dizileceğini buluruz. 6 kalem 6! = 6.5.4.3.2.1= 720 farklı şekilde dizilebilir.
Soru 14
6 katı ile 2 katının toplamı 160 olan sayının 3 katı kaçtır?

A
30
B
40
C
50
D
60
14 numaralı soru için açıklama 
6 katı ile 2 katının toplamı 160 olan sayıyı bulalım. 6x + 2x = 160 8x = 160 x = 20 Bu sayının 3 katı ise; 3 . 20 = 60 olur.
Soru 15
Kenar uzunluğu (a + 6) cm olan karenin çevresi 48 cm ise, kenar uzunluğu (3a + 5) cm olan karenin kenar uzunluğu kaç cm'dir?

A
24
B
23
C
22
D
21
15 numaralı soru için açıklama 
Kenar uzunluğu (a + 6) cm ise; Çevresi = 4.(a + 6) = (4a + 24) cm olur. Çevresi 48 cm olduğu için; 4a + 24 = 48 4a = 48 − 24 4a = 24 a = 6 cm olur. Şimdi (3a + 5) cm'lik uzunluğu bulalım. 3a + 5 = 3.6 + 5 = 23 cm
Soru 16
Ardışık 3 tam sayının toplamı 99 ise en büyük sayı kaçtır?

A
30
B
32
C
33
D
34
16 numaralı soru için açıklama 
1.Sayı = x 2.Sayı = x + 1 3.Sayı = x + 2 Şimdi bu 3 sayının toplamını 99'a eşitleyelim. x + x + 1 + x + 2 = 99 3x +3 = 99 3x = 93 x = 31 (En küçük sayı) En büyük sayı (3.sayı) ise; x + 2 = 31 + 2 = 33 olur.
Soru 17
Komşu tümler iki açıdan birinin ölçüsü diğer açının ölçüsünden 28 derece fazladır.Büyük açının ölçüsü nedir?

A
31
B
45
C
56
D
59
17 numaralı soru için açıklama 
Küçük açı x alınırsa, büyük açının ölçüsü x+28 derece olur. x+(x+28)=90=>2x=62= x=31 derece (küçük açının ölçüsü), büyük açının ölçüsü = 31+28=59 derece bulunur,
Soru 18
Tümlerinin bütünlerine oranı 1/2 olan açı kaç derecedir?

A
0
B
1
C
2
D
3
18 numaralı soru için açıklama 
Açımız x olsun. açının tümleri 90−x ; bütünleri de 180−x olacaktır Bunları oranladığında elimizde 90−x / 180−x = 1/2 denklemi olur Bu denklemi çözdüğümüzde x açısının 0 olduğunu buluruz.
Soru 19
Taban yarıçapı 2cm ve yüksekliği 5cm olan silindirin hacmini bulunuz.(π=3)

A
60 cm³
B
50 cm³
C
40 cm³
D
30 cm³
19 numaralı soru için açıklama 
H = π.r.r.h = 3.2.2.5= 60
Soru 20
Taban yarıçapı 1cm ve yüksekliği 4cm olan silindirin alanı hangisidir?(π=3)

 

A
15 cm²
B
20 cm²
C
30 cm²
D
35 cm²
20 numaralı soru için açıklama 
A = yanal alan + 2.taban alan A = 2.π.r.h + 2.π.r.r A= 2.3.1.4+2.3.1.1= 24+6= 30 cm²
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön