7.Sınıf 1.Ünite Birey ve Toplum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal’in aşağıda verilen sözlerini okuyunuz. “Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz.” “Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.” Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, s. 346-347. Mustafa Kemal, bu sözlerinde aşağıda verilen hak ve özgürlüklerden hangilerine dikkat çekmektedir? I - Kitle iletişim özgürlüğü II - Doğru bilgi alma hakkı III - Düşünceyi açıklama özgürlüğü IV- Özel hayatın gizliliği hakkı

A
I - II – IV
B
I - III - IV
C
I - II – III - IV
D
I - II – III
Soru 2
Bir anne, derslerine çalışmayan çocuğuna aşağıdaki ifadelerden hangisini kullanırsa onu eleştirip suçlamadan sadece kendi duygularını ortaya koyarak onu uyarmış olur?

A
Okuldan geldiğin andan itibaren derslerine hiç çalışmadın.
B
Sorumluluklarının farkında değilmiş gibi davranıyorsun.
C
Derslerine düzenli çalışmaman beni endişelendiriyor.
D
Derslerini yapmazsan akşam bilgisayar kullanamazsın.
Soru 3
Bir ülkenin gazete, dergi, radyo, televizyon gibi basın yayın araçlarında, o ülkede sağlık kurumlarının yetersiz olduğuna, pahalılığın arttığına, dış politikada yanlış kararlar verildiğine ilişkin haberler yayımlanmaktadır. Bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Basın yayın araçları ülke yönetiminde etkilidir.
B
Basın yayın araçları ülke genelinde yaygındır.
C
Halk, basın yayın araçlarını izlemektedir.
D
Ülkede basın yayın özgürlüğü vardır.
Soru 4
Basın yayın kuruluşları tarafından kabul edilen yayıncılık ilkelerinden bazıları şunlardır: I – Temel hak ve özgürlüklere saygılı olmak II – Ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet olmamak III – Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumak IV – Kişi ve kuruluşların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak Yukarıda verilen ilkelerden hangisi başkalarının da düşüncelerini açıklamasına fırsat vermeye yöneliktir?

A
III
B
I
C
IV
D
II
Soru 5
Fatih, arkadaşlarını kırmaktan çok çekinen, bu yüzden de bazen kırılmasına rağmen bunu arkadaşlarına ifade edemeyen bir gençtir. Etkili iletişim unsurlarından olan; I – Anlayışlı olmak II – Jest ve mimikleri doğru ve etkili kullanmak III – Düşüncelerini açık ve anlaşılır şekilde ifade etmek unsurlarından hangileri, Fatih’in arkadaşlarıyla daha doğru bir iletişim kurmasına katkıda bulunacak niteliktedir?

A
II – III
B
Yalnız II
C
I – II
D
Yalnız I
Soru 6
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan bazı maddeler şunlardır: - Doğru bilgi alma hakkı - Düşünceyi açıklama özgürlüğü - Kitle iletişim özgürlüğü Bu maddeler aşağıdakilerden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Özel yaşamın korunmasıyla
B
Ulusal egemenlik ve bağımsızlıkla
C
İnsan hak ve özgürlükleriyle
D
Demokrasinin sınırlı olmasıyla
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün, kuruluşuna öncülük ettiği iletişim araçlarından biri değildir?

A
Hakimiyetimilliye Gazetesi
B
Anadolu Ajansı
C
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu
D
İradeyimilliye Gazetesi
Soru 8
Bir televizyon kanalında yapılan bir haberin yanlış olduğu daha sonradan anlaşılmıştır. Bu televizyon kanalı aşağıdaki insan haklarından hangisini öncelikle ihlal etmiş sayılır?

A
Doğru bilgi alma hakkı
B
Düşünce hürriyeti
C
Basın hürriyeti
D
Özel hayatın gizliliği
Soru 9
Ayla: “Hadi bahçeye çıkıp oyun oynayalım.” Seray: “Çok hastayım, çıkamayacağım.” Ayla: “Hadi çıkalım…” Seray: “Oyun oynayacak hâlim yok.” Ayla: “Bir daha seninle oynamayacağım.” Yukarıdaki diyalogda yapılan iletişim hatası öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kendini doğru ifade edememe
B
Beden dilini kullanmama
C
Eleştiriye açık olamama
D
Empati kuramama
Soru 10
Basında sıkı denetim anlamına gelen sansür aşağıdakilerden hangisinin ihlali sayılmaz?

A
İfade özgürlüğü
B
Özel hayatın gizliliği
C
Basın özgürlüğü
D
Haber alma özgürlüğü
Soru 11
İnsanlar, çok uzak yerlerde toplumu ilgilendiren herhangi bir konuyu basın ve yayın kuruluşları sayesinde öğrenirler. Bu nedenle doğru bilgilerin insanlara ulaştırılmasında basın yayın organlarına önemli görevler düşer. Milli keder ve sevinçlerde toplumu bir arada tutan yegâne güç basın yayındır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi basın yayın organlarının sorumluluklarından biri değildir?

A
Ekonomik kalkınmayı sağlama
B
Milli bilinç kazandırma
C
Toplumu bilgilendirme
D
Doğru haber yapma
Soru 12
(1) Kitle iletişim araçları günümüzde haberleşmeyi kolaylaştırmaktadır. (2) Bu araçlar sayesinde bilgi alışverişi, kamuoyu oluşturma ve çeşitli yardım kampanyaları geniş kitlelerce paylaşılır. (3) İnsanlar kitle iletişim araçları sayesinde her konudaki düşüncelerini sınırsızca, hiçbir kurala bağlı olmaksızın dile getirebilirler. (4) Telefon, gazete, İnternet, TV en çok kullanılan kitle iletişim araçlarındandır. Yukarıdaki paragrafta kitle iletişim araçları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
2
B
4
C
1
D
3
Soru 13
Yapılan bir araştırmaya göre, TV ve gazetelerde yapılan deprem ile ilgili yayınlar, çocukların davranışlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Deprem bölgesinde yapılan çalışma ve incelemelerde çocuklarda kitle iletişim araçlarından uzaklaşma ve TV seyretmek istememe gibi davranışların geliştiği görülmüştür. Araştırma sonuçları dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi çocukların kitle iletişim araçlarından olumsuz etkilenmesini önlemek için yapılacaklardan biri değildir?

A
Çocuklar, kitle iletişim araçlarından sürekli uzak tutulmalıdır.
B
Çocuklar deprem ile ilgili yayınları aileleriyle birlikte izlemelidirler.
C
Medya kuruluşları daha dikkatli ve duyarlı davranmalıdır.
D
Aileler, medyadaki yayınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmalıdırlar.
Soru 14
Sabah kalktığımız zaman çevremizdeki insanlara “Günaydın” deriz. Okulda arkadaşlarımızı gördüğümüzde” Merhaba, nasılsın?” diyerek selam veririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda sorunlarımızı dile getirerek çözüm buluruz. Yukarıdaki paragraftan çıkarılacak en genel yargı hangisinde verilmiştir?

A
İletişim kurarken mesajı doğru vermemiz gerekir.
B
İnsanlar için en etkili iletişim yolu konuşmaktır.
C
Her insan etkili iletişim kurmalıdır.
D
İletişim kurmak insan hayatının vazgeçilmez bir parçasıdır.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının sağladığı yararlardan biri değildir?

A
Kamuoyu oluşturma
B
Kültür aktarımını sağlama
C
Hızlı ve yaygın haberleşme
D
Yüz yüze ilişkileri artırma
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim özgürlüğünün gereği olan bir durumdur? A) Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması XB) Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması C) D)

 

A
Her türlü haber ve düşüncenin serbestçe açıklanması
B
Doğruluğundan emin olunmayan bilgilerin açıklanması
C
Basın ve yayın organlarının taraflı haber yapması
D
İnsanların düşüncelerini açıklamaya zorlanması
Soru 17
Aşağıda yer alan bazı muhabirlerin verdiği haberleri okuyunuz. 1. Muhabir: “Politikacı Mehmet Bey, katıldığı televizyon programında anılarını anlattı.” 2. Muhabir: “Ünlü yazar Ali Bey’in ailesi ile birlikte tatil yaparken gizlice çektiğimiz fotoğrafları yayımlandı.” 3. Muhabir: “Televizyonda yayınlanan açık oturuma katılan vatandaşlar, eğitim konusundaki fikirlerini özgürce tartıştı.” 4. Muhabir: “Ses sanatçısı Serap Hanım, fotoğraflarını ve günlüklerini yayımladı.” Hangi muhabirin verdiği haberde özel hayatın gizliliği hakkının ihlal edildiği söylenebilir?

A
3. Muhabir
B
2. Muhabir
C
1. Muhabir
D
4. Muhabir
Soru 18
Mert, ailesiyle belirledikleri günlük TV izleme saatini fazlasıyla aştığı için ailesi tarafından sert bir şekilde uyarılmıştır. Mert yaptığından pişman olmuştur. Ancak ailesinin sert tepkisine çok kırılmıştır. Mert bu durum karşısında, ailesine duygularını en doğru şekilde nasıl ifade etmelidir?

A
Sözümü tutamadım ama siz de bazen sözünüzü tutmuyorsunuz.
B
Yaptığım hatadan ötürü bu şekilde uyarılmak beni çok üzdü.
C
Sürekli benim hatamı arayıp duruyorsunuz.
D
Niye bu kadar TV izlediğimi hiç sormuyorsunuz ki…
Soru 19
7. sınıf öğrencisi Ali, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine kırgın olduğunu fark eder. Ali’nin aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur?

A
Durumu görmezden gelmesi
B
Arkadaşına öfkelenmesi
C
Nedenini anlamaya çalışması
D
İşi şakaya vurması
Soru 20
İletişim sırasında konuşan kişiden gözlerini kaçıran, başkalarıyla temas kurmaktan kaçınan bir kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
İlişkilerini nezaket kurallarına göre yürüttüğü
B
Kişi dokunulmazlığı hakkını kullandığı
C
Kişiler arası iletişimde sorunlar yaşadığı
D
Özel hayatın gizliliğine saygı duyduğu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön