7.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?

A
Askeri ve siyasi güçle
B
Baskıcı yönetimle
C
Hoşgörüyle
D
Baskıyla
Soru 2
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?

A
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
B
Anadolu beyliklerinin isteği
C
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
D
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?

A
Süleyman Şah
B
Orhan Bey
C
Osman Bey
D
Ertuğrul Bey
Soru 4
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

A
Basın
B
İletişim
C
Haber
D
Etkileşim
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
B
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
C
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
Soru 6
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?

A
Bursa
B
Edirne
C
İstanbul
D
İzmit
Soru 7
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
B
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
C
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
D
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Soru 8
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?

A
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
B
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
C
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
D
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
Soru 9
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?

A
Sözlü iletişim
B
Sözsüz iletişim
C
Görsel iletişim
D
Yazılı iletişim
Soru 10
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?

A
Kösedağ Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Malazgirt Savaşı
D
Ankara Savaşı
Soru 11
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
B
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
C
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 12
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?

A
Ekonomik avantaj
B
Coğrafi avantaj
C
Siyasi avantaj
D
Psikolojik avantaj
Soru 13
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe'nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.
  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.
Buna göre Efe'nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A
3
B
1
C
4
D
2
Soru 14
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
B
Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
C
Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
D
Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
Soru 15
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
B
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
C
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
D
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
Soru 16
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
B
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
C
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
D
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
Soru 17
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A
Terapi
B
Sempati
C
Empati
D
Telepati
Soru 18
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
B
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
C
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
D
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
Soru 19
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A
Basın özgürlüğü
B
Yayın özgürlüğü
C
Bilgi özgürlüğü
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 20
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A
Sözsüz iletişim.
B
Sözlü iletişim.
C
Görsel iletişim.
D
Yazılı iletişim.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön