TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Osmanlı beyliğinin kuruluşu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Selçuklu Sultanı Alaeddin Keykubat, Ertuğrul Bey idaresindeki Kayıları ilk olarak Ankara yakınlarındaki Karacadağ yöresine yerleştirdi.
B
İlk olarak Kayılara Söğüt ve Domaniç yörelerini yaylak ve kışlak olarak verdi.
C
Bir Türk boyu olan Kayı boyu tarafından kurulmuştur.
D
Osmanlı Beyliğinin kurucusu Ertuğrul Bey’dir.
Soru 2
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşta Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi?

A
Malazgirt Savaşı
B
Koyunhisar Savaşı
C
Ankara Savaşı
D
Kösedağ Savaşı
Soru 3
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kişiler arası ilişkilerde kullandığımız yargılayıcı, suçlayıcı sözlerin iletişimi olumsuz yönde etkilediğini unutmamak gerekir. Bu tür iletişime “Sen Dili” denir.
B
Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.
C
“Ben Dili” ile konuşmak ise kişinin kendi duygu ve düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
D
Ben dilinde kişi karşısındakine sempati ile yaklaşır. Kendi düşüncesini ortaya koyarak kabul ettirmeye çalışır.
Soru 4
Günlük hayatta en çok hangi iletişim yönteminden yararlanırız?

A
Sözsüz iletişim
B
Yazılı iletişim
C
Görsel iletişim
D
Sözlü iletişim
Soru 5
İnsanın kendisini karşısındakinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamaya çalışmasına ne denir?

A
Terapi
B
Telepati
C
Empati
D
Sempati
Soru 6
Bedenin duruş biçimi, jest (el, kol ve baş hareketleri), mimik (yüz ifadeleri), giyim, göz teması, duruş mesafesi gibi sözel olmayan iletişim kanallarını doğru kullanmak etkili iletişim için gereklidir.” Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A
Sözlü iletişim.
B
Sözsüz iletişim.
C
Görsel iletişim.
D
Yazılı iletişim.
Soru 7
“Etkili ve doğru konuşma kadar etkili dinleme de iletişim için önemlidir. Bireysel ve toplumsal ilişkilerde etkili dinlemeye en az etkili konuşma kadar dikkat etmeliyiz. Karşımızdakini anlamak, onun vermek istediği mesajı doğru algılamak için çaba göstermeliyiz.” Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Konuşmacıyı dinlediğimizi hissettirmemeliyiz.
B
Önemli kısımları not alarak dinlemeliyiz.
C
Dikkatli bir şekilde dinlemeliyiz.
D
Gerektiğinde soru sormak üzere dinlemeliyiz.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliğinin kurucusudur?

A
Osman Bey
B
Ertuğrul Bey
C
Süleyman Şah
D
Orhan Bey
Soru 9
“Osmanlının Asya ve Avrupa toprakları arasındaki bütünlüğünü engellediği için alınması gerekiyordu. Önemli ticaret yollarının üzerinde bulunması nedeniyle ekonomik açıdan da önemliydi. Ayrıca Bizans, haçlıları Osmanlı’ya karşı kışkırtıyordu.” Yukarıda alınmasının sebepleri sıralanan şehrimiz hangisidir?

A
Bursa
B
İstanbul
C
İzmit
D
Edirne
Soru 10
Eski Türklerde “yiğit, cesur” insanlara “alp” denilirdi. Anadolu’ya gelince bu insanlara “alp-eren” denilmesinin sebebi nedir?

A
Anadolu’nun geleneğine uygun olması
B
Anadolu’da yeni bir siyasi akım oluşması
C
Anadolu’ya gelen Türkler’in Müslüman olması
D
Anadolu beyliklerinin isteği
Soru 11
İletişim araçlarını kullanırken sahip olduğumuz hak ve özgürlüklerimiz Anayasamız tarafından güvence altına alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Herkesin bir devletin toprakları üzerinde serbestçe dolaşma ve oturma hakkı vardır.
B
Herkes, özel hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
C
Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.
D
Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kitle iletişim araçlarını kullanırken bize ait yazı, resim, bilgi ve verilerin kullanılması ve paylaşılması sorun oluşturmaz.
B
Kitle iletişim özgürlüğü içerisinde bireyin sözlü, yazılı veya basılı bilgi ve düşünceyi arama, edinme ve ulaştırma özgürlüğü olan doğru bilgi alma hakkı da bulunur.
C
Kitle iletişim özgürlüğü, insanların kendilerini söz, yazı, resim gibi yollarla ifade etmesi anlamına gelen düşünceyi açıklama özgürlüğü ile ilişkilidir.
D
Kitle iletişim özgürlüğü haber, bilgi ve düşüncelerin iletişim araçları vasıtasıyla serbestçe elde edilebilmesi, açıklanabilmesi ve yayılabilmesini sağlar.
Soru 13
Duygu, düşünce ve bilgilerin çeşitli yollarla başkalarına aktarılmasına ne denir?

A
İletişim
B
Etkileşim
C
Basın
D
Haber
Soru 14
“Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu. Bu durum Osmanlı Beyliği’nin büyümesini kolaylaştırmıştır. Bu dönemde Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşmaktaydı. Bizans İmparatoru kimi zaman kendisine bağlı “tekfur” denilen bölgesel yöneticilere bile söz geçiremiyordu.” Bu durum Osmanlı Beyliğine hangi bakımdan avantaj sağlamıştır?

A
Coğrafi avantaj
B
Ekonomik avantaj
C
Psikolojik avantaj
D
Siyasi avantaj
Soru 15
Osmanlı Devleti, bünyesindeki farklı din, millet, mezhep ve kültüre sahip insan topluluklarını uzun yıllar bir arada yönetmeyi nasıl başarmış olabilir?

A
Hoşgörüyle
B
Baskıcı yönetimle
C
Askeri ve siyasi güçle
D
Baskıyla
Soru 16
İnsanların düşüncelerini, görüşlerini, gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon vb. diğer insanlara iletme serbestliğine ne denir?

A
Basın özgürlüğü
B
Yayın özgürlüğü
C
Bilgi özgürlüğü
D
Düşünce özgürlüğü
Soru 17
Hamit öğretmen ders anlatırken en arkadaki öğrencisi Efe'nin kendisini dinlemediğini düşünmektedir.
  • Efe, öğretmeni ile göz teması kurmuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen ders anlatırken başka şeylerle uğraşıyor olabilir.
  • Efe, öğretmeni ders anlatıyor iken yanındaki arkadaşı ile konuşuyor olabilir.
  • Efe, öğretmen dersi anlatırken bir şeyler not alıyor olabilir.
Buna göre Efe'nin yukarıda verilen davranışlardan kaç tanesini yapması beklenebilir?

A
4
B
2
C
3
D
1
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İletişim kurmanın birden çok yolu vardır ve iletişimimizi sağlayan çok sayıda araç mevcuttur.
B
İletişim kurmak için her zaman aynı araç ve yöntemleri tercih etmek gerekir.
C
Çevremizde olup bitenleri anlamak ve kendimizi çevremizdekilere anlatabilmek için iletişim kurarız.
D
İletişim kurarken içinde bulunduğumuz ortama ve duruma göre doğru yöntem ve araçlar tercih etmeliyiz.
Soru 19
İletişimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İletişime geçtiğimiz anda beden dilimiz karşımızdaki kişiyi olumlu veya olumsuz yönde
B
Türkçeyi etkili kullanmak ve güzel konuşmak isteyenlerin kelimelerin vurgularına çok dikkat etmeleri gerekmektedir.
C
Konuşmada geçen cümlelerin duygu yönü ses tonu ayarlanarak verilebilir.
D
Ses tonumuz kullandığımız kelimelerin anlamını etkilemez.
Soru 20
Söğüt ve çevresini yurt edinmesi Osmanlı Beyliği’ne önemli avantajlar sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir avantaj sağlamıştır?

A
Kurulduğu sırada Anadolu’da ve Balkanlarda güçlü devletler yoktu.
B
Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklarla uğraşması.
C
Önemli ticaret yolları üzerinde bulunması.
D
Anadolu’daki beyliklerin çoğunluğu birbirleriyle savaşmak zorunda kalmış bu da Osmanlı Beyliğinin güçlenmesini sağlamıştı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön