TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Birinci Dünya Savaşı sonrası Millî Mücadele’nin başlarında Mustafa Kemal Atatürk Amasya Genelgesi’ni yayınlayarak Erzurum ve Sivas Kongrelerini toplamasının asıl amacı hangisidir?

A
Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak.
B
Millî Mücadele’nin milletin desteğiyle devam etmesini sağlamak.
C
Padişahlık yönetimine hemen son vermek.
D
Demokrasi ve Cumhuriyet düşüncesini yaymak.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Millî Mücadele hareketinin ilk yayın organıdır?

A
Hâkimiyet-i Milliye
B
İrade-i Milliye
C
Tevhidi Tedrisat
D
Hıyaneti Vataniye
Soru 3
Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

A
Demokrasinin tam anlamıyla işleyebilmesi için.
B
Milli birlik ve beraberliğin sağlanması için.
C
Cumhuriyet yönetimine geçilmesi için.
D
Farklı düşünceleri engellemek için.
Soru 4
Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize en büyük armağanı nedir?

A
Meclis
B
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C
19 Mayıs
D
Cumhuriyet
Soru 5
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk görev yeri olan Şam’da Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Padişahlık yönetimini zor durumda bırakmak.
B
Osmanlı devletinde ayaklanma çıkarmak.
C
Hürriyet ve özgürlük düşüncesini yaymak.
D
Cumhuriyet yönetimine geçmek.
Soru 6
Mustafa Kemal Atatürk’ün hürriyet, özgürlük prensiplerine Osmanlı yönetim anlayışında daha fazla yer verilmesi gerektiğini düşünmesine neden olan tarihi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fransız İhtilalı
B
Magna Carta
C
I.Dünya Savaşı
D
12 Mart Ayaklanması
Soru 7
Millî Mücadele yıllarında yayınlanan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Milliye isimlerinin verilmesinin sebebi hangisidir?

A
Kurtuluş Savaşı ile ilgili halkı bilgilendirmek.
B
Millî Egemenlik düşüncesini yaymak.
C
Cumhuriyet yönetimine geçmek.
D
Padişahlık yönetimini güçlendirmek.
Soru 8
Atatürk’ün kadınlara seçme seçilme hakkını vermesi demokrasinin hangi ilkeleriyle ilişkilendirilebilir?

A
Çoğulculuk
B
Özgürlük
C
Eşitlik ve katılım
D
Milli egemenlik
Soru 9
Atatürk, temsil heyeti oluşturulurken üyelerinin seçimle belirlenmesini ve bu üyelerin Millî Mücadele’ye ait kararları almasını sağlamıştır. Atatürk’ün bu şekilde hareket etmesi aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturmuştur?

A
Temsili Demokrasi
B
Doğrudan Demokrasi
C
Çoğulcu Demokrasi
D
Yarı Doğrudan Demokrasi
Soru 10
Mustafa Kemal Atatürk’ün demokrasiye olan inancı sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

A
Kurtuluş Savaşı
B
Lozan Barış Anlaşması
C
Cumhuriyet’in ilanı
D
Erzurum Kongresi
Soru 11
Henüz Millî Mücadele devam ederken BMM’nin açılmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Millî iradenin hayata geçirilmesi.
B
Savaşın gerekçelerinin millete kabul ettirilmesi.
C
Devlet yönetiminin belirlenmesi.
D
Yeni bir ordu kurulması.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ülkemizde demokrasiyi uygulamak için yaptığı çalışmalardan birisi değildir?

A
Kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermek.
B
Cumhuriyeti ilan etmek.
C
Soyadı kanununu çıkarmak.
D
TBMM’yi açmak.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön