TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde yasama yetkisi TBMM, yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu, yargı ise bağımsız mahkemelerce kullanılması aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

A
Güçler ayrılığı
B
Güçler birliği
C
Güçlerin farkları
D
Güçlerin benzerliği
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?

A
TBMM başkanını seçmek
B
Millî Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmak
C
Uluslararası anlaşmaları onaylayıp yayınlamak
D
Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin değiştirilemez maddelerinden birisi değildir?

A
Seçimlere katılma yaşı
B
Yönetim şeklinin cumhuriyet olması
C
Başkentin Ankara olması
D
Dilinin Türkçe olması
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ile insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükler devlet tarafından güvence altına alınmıştır?

A
Emniyet güçleriyle
B
Kanunlarla
C
Sosyal güvenlik kuruluşlarıyla
D
İç güvenlik unsurlarıyla
Soru 5
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılan bir kanun aşağıdakilerden hangisinden sonra yürürlüğe girer?

A
Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmesi
B
Anayasa komisyonunda görüşülmesi
C
Cumhurbaşkanının onaylaması
D
Resmi Gazete’de yayınlanması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden biri değildir?

A
Laik devlet
B
Demokratik devlet
C
Sosyal devlet
D
Federal devlet
Soru 7
Cumhurbaşkanının yurtdışına çıkması hâlinde Cumhurbaşkanlığına aşağıdakilerden hangisi vekâlet eder?

A
Adalet Bakanı
B
İçişleri Bakanı
C
Başbakan
D
TBMM Başkanı
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi yüksek mahkemelerden biri değildir?

A
Danıştay
B
Anayasa mahkemesi
C
Yargıtay
D
Ceza Mahkemeleri
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin temel niteliklerinden biri olamaz?

A
Oligarşik
B
Demokratik
C
Hukuk devleti
D
Atatürk milliyetçiliğine bağlı
Soru 10
Türk milleti kendini yönetecek kişileri yine kendisi seçerek iş başına getirmesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hangi niteliği ile ilgilidir?

A
Hukuk devleti
B
Laik devlet
C
Demokratik devlet
D
Sosyal devlet
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevlerinden biri değildir?

A
Geliri yetersiz olan ve sosyal güvencesi olmayan kişilere gıda sağlık yardımında bulunmak.
B
Demokrasinin gelişmesine katkı sağlamak.
C
Siyasi faaliyetlerde bulunmak.
D
Vatandaşların hükümetten istekleri konusunda uzlaşma ortamı sağlamak.
Soru 12
Türkiye’de eğitim, sağlık gibi hizmetlerin devlet tarafından ücretsiz bir şekilde karşılanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin niteliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Sosyal devlet
B
Demokratik devlet
C
Laik devlet
D
Hukuk devleti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön