7.Sınıf Sosyal Bilgiler Osmanlı Devletinde Islahat Hareketleri Kazanım Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?

A
İlk kez “çiçek aşısı” uygulanmıştır.
B
İtfaiye teşkilatı kurulmuştur.
C
İlk Osmanlı matbaası kurulmuştur.
D
İlk kütüphaneler açıldı.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisinde yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılıklarını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır?

A
I.Meşrutiyet
B
Tanzimat Fermanı
C
II.Meşrutiyet
D
Islahat Fermanı
Soru 3
“Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yenilikler yapmıştır. Nizam-ı Cedid adıyla Avrupa tarzında bir askerî ocak kurmuş ve bu ocağın masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedid adıyla yeni bir hazine oluşturmuştur. Avrupa başkentlerinde (Paris, Londra, Berlin, Viyana) daimî elçilikler açılmıştır. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçeye çevrilerek Batı düşüncesinin ülkeye girmesine hız verilmiştir.” Yukarıdaki gelişmeler hangisi zamanında olmuştur?

A
Sultan II. Mahmud
B
I. Ahmed
C
III. Selim
D
IV. Murad
Soru 4
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Sultan II. Mahmud döneminde olmamıştır?

A
Yeniçeri Ocağı’nı kaldırılması.
B
Yerli tüccarların yabancı tüccarlarla rekabet edebilmesi için gümrük vergilerinin indirilmesi.
C
Klasik eğitim veren okulların dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılması.
D
Nizam-ı Cedid (yeni düzen) adı verilen yeniliklerin yapılması.
Soru 5
Osmanlı Devleti hangi savaştan sonra Avrupa’ya karşı askeri üstünlüğünü kaybetmiştir?

A
Osmanlı- Rus Savaşı
B
Balkan Savaşları
C
Kanal Harekâtı
D
Viyana Kuşatması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde yapılan yeniliklerden birisi değildir?

A
Beykoz ve Kâğıthane kâğıt fabrikaları ile Yıldız Çini Fabrikası açıldı.
B
İlk şeker fabrikaları kuruldu.
C
İlk demir yolu hattı İzmir-Aydın arasında yapıldı.
D
Modern matbaa aletleri getirildi.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin vergi ve ticaret gelirleri azalmasına neden olmuştur?

A
Sanayi İnkılâbı
B
Coğrafi Keşifler
C
Sömürgecilik Yarışı
D
Fransız İhtilalı
Soru 8
Tanzimat Fermanı ile başlayıp I. Meşrutiyet’in ilanına kadar süren döneme ne ad verilir?

A
Aydınlanma Dönemi
B
Meşrutiyet Dönemi
C
Lale Devri
D
Tanzimat Dönemi
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’ndeki gelişmelerden birisi değildir?

A
Avrupa’da geçici elçilikler oluşturulmuştur.
B
Osmanlı sömürgecilik yarışına girmiştir.
C
Özellikle Fransızlarla iyi ilişkiler kurulmuştur.
D
Çini atölyeleri açılmıştır.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda hukuk alanında yayınlanan maddelerden birisidir?

A
Herkesin mal, can, ırz, namus ve hürriyetine saygı duyulması.
B
Askerlik işlerinin belli esaslara bağlanması.
C
Özel mülkiyet hakkı verilmesi.
D
Herkesin kanun önünde eşit olması.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde eğitim ve kültür alanında yapılan yeniliklerden birisidir?

A
Çini fabrikası kuruldu.
B
Yalova'da kâğıt fabrikası açıldı.
C
İlk matbaa kuruldu.
D
İlk kez çiçek aşısı uygulandı.
Soru 12
XIX. yüzyılda toplumu ilgilendiren birçok yenilik yapılmıştır. Bu dönemde kurulmuş bazı kurumlar günümüzde de varlıklarını sürdürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisi değildir?

A
Duyun-u Umumiye İdaresi
B
Karaköy-Taksim metrosu
C
Ziraat Bankası
D
Posta Nezareti
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön