TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerin hangisinde ilan edilen “Magna Carta” ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, krala ait bazı yetkiler soylulara dağıtılmıştır?    

 

A
Fransa
B
İngiltere
C
Almanya
D
Amerika
Soru 2
Fransa’da hangi olaydan sonra mutlak monarşi yıkılmış yerine cumhuriyet yönetimi kurulmuştur?  

 

A
Yüzyıl Savaşları
B
Fransız İhtilalı
C
III.Louis’nin ölümü
D
Bastille Baskını
Soru 3
Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinde on iki Levha Kanunlarında vatandaşlık hukuku ile devlet vatandaş ilişkileri düzenlenmiştir?    

 

A
Hititler
B
Eski Yunanlılar
C
Romalılar
D
Bizanslılar
Soru 4
Demokrasi yönetimlerinde bireyler herhangi bir kısıtlamaya veya zorlamaya bağlı olmaksızın düşüncelerini açıklayabilirler ve istedikleri davranışları yapabilmesi demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?

A
Çoğulculuk
B
Katılım
C
Eşitlik
D
Özgürlük
Soru 5
Vatandaşlar yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılan seçimlerde oy vererek seçme hakkını kullanması demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?  

 

A
Özgürlük
B
Eşitlik
C
Katılım
D
Çoğulculuk
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi ile devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvenceye almak için uzlaşmışlardır?

A
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
B
Çocuk Hakları Bildirgesi
C
II. Dünya Savaşı’nın sona ermesi
D
Birleşmiş Milletlerin kurulması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden birisi değildir?

A
Teslimiyetçilik
B
Milli Egemenlik
C
Çoğulculuk
D
Özgürlükçülük
Soru 8
Aşağıdaki demokrasi şekillerinin hangisinde halk kendisini temsil edecek kişileri seçer, o kişiler halk adına halk için kararlar alır?    

 

A
Temsili Demokrasi
B
Doğrudan Demokrasi
C
Yarı Doğrudan Demokrasi
D
Çoğulcu Demokrasi
Soru 9
Birbirinden bağımsız site adı verilen kent devletleri vardı. Bu sitelerde halk agora adı verilen meydanda toplanıp bir meclis oluşturuyordu. Yasaları kabul eden, savaşa, barışa ve vergi toplanmasına karar veren organ bu meclisti. Bu uygulama tarihte bilinen ilk demokrasi örneğidir. Yukarıdaki anlatım aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?    

 

A
Roma Cumhuriyeti
B
Mısırlılar
C
Eski Yunanlılar
D
Eski Bizanslılar
Soru 10
Meclis bir kararı almakta zorlanır ve kendi içinde uyuşmazlığa düşerse bu yetkiyi halka verir. Halk oylaması yapılarak karar alınır. Bu uygulama hangi demokrasi uygulamasıdır?

A
Çoğulcu Demokrasi
B
Yarı Doğrudan Demokrasi
C
Doğrudan Demokrasi
D
Temsili Demokrasi
Soru 11
Eski Yunan’da olduğu gibi halkın bir yerde toplanıp oy kullanarak karar vermesine ne ad verilir?

A
Temsili Demokrasi
B
Monarşi
C
Çoğulcu Demokrasi
D
Doğrudan Demokrasi
Soru 12
Demokratik devletlerde aynı fikirlere sahip olan insanlar bir araya gelerek siyasi partiler kurabilmeleri demokrasinin hangi temel ilkesi ile ilgilidir?

A
Çoğulculuk
B
Eşitlik
C
Özgürlük
D
Katılım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön