Ülkemizde Nüfus Ünite Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Anayasamızın 23. maddesi herkesin yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu hak bazı durumlarda kısıtlanır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum örnek olarak gösterilemez?

A
Seferberlik zamanı
B
Olağanüstü hal
C
Savaş zamanı
D
Seçim zamanı
Soru 2
1935 ile 1970 yılları arasında Türkiye’de köy nüfusu %70, şehir nüfusu ise %233 artmıştır.
Şehir nüfusundaki hızlı artış, daha çok aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A
Çocuk ölümlerinin az olmasına
B
Göçle gelenlerin çoğalmasına
C
Evli nüfusun fazla olmasına
D
Doğum oranının yüksek olmasına
Soru 3
Bir yörede nüfus artışları, iş olanaklarının artışıyla sıkı bir ilişki içinde ise bu yöredeki nüfus artışında aşağıdakilerden hangisinin payının en büyük olduğu söylenebilir?

A
Ölümlerin azalmasının
B
Doğumların artmasının
C
Çevreden olan göçlerin çoğalmasının
D
Konut yapımının hızlanmasının
Soru 4
Bir bölgede tarıma elverişli arazilerin fazla olması, o yerin yerleşim alanı olarak seçilmesinde etkili olan faktörlerden biridir.
Buna göre, aşağıdaki illerin hangisinin yerleşim alanı olarak seçilmesinde, yukarıda belirtilen duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

A
İstanbul
B
Adana
C
Muğla
D
Hakkâri
Soru 5
Aşağıdaki kentlerimizin hangisindeki nüfus artışı, Zonguldak’taki nüfus artışından farklı bir nedene bağlanabilir?

A
Seydişehir
B
İskenderun
C
Batman
D
Marmaris
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin yerleşme yada seyahat özgürlüğünün kısıtlanmasına gerekçe olarak gösterilemez?

A
Kamu mallarını korumak
B
Suç işlenmesini önlemek
C
Ekonomide üretim tüketim dengesini korumak
D
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi sağlamak
Soru 7
Nüfus hızla artan yerlerde işsizlik, gecekondulaşma, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların yapılaşması. Çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır.
Buna göre; Türkiye’de aşağıdaki yerlerin hangisinde bu sorunlar daha az yaşanmaktadır?

A
Türkiye'nin güney kıyıları
B
Ege Denizi kıyıları
C
Kuzeydoğu Anadolu
D
Marmara Denizi çevresi.
Soru 8
Anayasamızın 23.maddesine göre;  

-Herkes, yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahiptir.

 

-Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Şeklinde olmasına rağmen bazı durumlarda bu haklarımız sınırlandırılabilmektedir
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu yerleşme ve seyahat etme hakkımızın sınırlandırılmasını gerektirecek bir durum değildir?

A
İşsizliği önlemek
B
Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek
C
Kamu mallarını korumak
D
Suç işlenmesini engellemek
Soru 9
Büyük şehirler dışındaki yerleşim yerlerinin nüfu­sunun artış nedeni doğumlardır. Ancak büyük şehirlerde doğumlardan daha fazla artış olmaktadır. Bu artışta, o şehrin sahip olduğu özellikler belirleyicidir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgiyi desteklemez?

A
Zonguldak'ta taş kömürü madeninin çıkarılması
B
Iğdır'ın Türkiye'nin en doğusunda bulunması
C
İstanbul'da sanayi sektörünün önde gelmesi
D
Bursa'da tekstil üretiminin önemli bir geçim kaynağı olması
Soru 10
Çankırı iline bağlı Orta ilçesinde halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. İlçede sanayi tesisi bulunmamaktadır. Bu durum, Orta ilçesinde aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A
Kişi başına düşen gelir seviyesinin yüksek olmasına
B
Nüfus artış hızının çok yüksek olmasına
C
Erkek nüfusun kadın nüfustan fazla olmasına
D
İlçe dışına olan göçlerin artmasına
Soru 11
Ülkemizde bir bölgede nüfus artışının nedenleri ile ilgili araştırma ödevi hazırlayan Pınar, bir bölgede nüfus artışının doğum, ölüm ve göç gibi sebeplere bağlı olduğunu öğrenmiştir. Araştırma yaptığı bölgede doğum ve ölüm oranlarının birbirine yakın olmasına rağmen, nüfusun giderek arttığını gören Pınar, bu durumu öğretmenine sormuştur.
Aşağıdakilerden hangisi öğretmeninin Pınar'a verdiği yanıt olabilir?

A
Teknolojinin gelişmesi
B
Bölgenin dışarıdan göç alması
C
Ölüm oranının azalması
D
Doğum oranına artış olması
Soru 12
Yurdumuzda kırsal yerleşim alanlarından kentlere büyük ölçüde göç yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu göçlerin nedenleri arasında yer almaz?

A
Sağlık hizmetleri
B
Gelişmiş iş imkânları
C
Barınma ihtiyaçları
D
Eğitim olanakları
Soru 13
Bir ülkedeki bilim insanlarının, sanatçıların çeşitli sebeplerle başka ülkelere göç etmesine beyin göçü denir.
Aşağıdakilerden hangisi beyin göçünün nedenleri arasında yer almaz?

A
Sık sık seyahat etmek istemeleri
B
Ülkelerinde yeterli iş imkânının olmaması
C
Mesleklerinin ülkelerinde yeterince yaygın olmaması
D
Gidecekleri ülkelerde rahat çalışma olanaklarının olması
Soru 14
Ülkemizin kıyı kesimlerinin iç kesimlere göre fazla nüfuslanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi en fazla olmuştur?

A
İklim koşullarının elverişli olmasının
B
Zengin yer altı kaynaklarının bulunmasının
C
Balıkçılık faaliyetlerinin
D
Ormanların geniş yer kaplamasının
Soru 15
Konya ilinin nüfusu Sakarya ilininkinden fazla olmasına rağmen, Konya ilinin nüfus yoğunluğu Sakarya ilininkinden azdır.
Bu durum, Konya ve Sakarya illerinin aşağıdakilerden hangisi yönüyle farklı olmala­rının bir sonucudur?

A
Yüz ölçümü
B
Nüfusun eğitim düzeyi
C
Nüfus artış hızı
D
Kentsel nüfus oranı
Soru 16
İstanbul’da yaşayan Ahmet Bey, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden kaçmak için yakın bir köyde bahçeli bir ev alarak burada yaşamaya başlamıştır. Dostlarını ziyaret etmek için de sık sık İstanbul’a gidip gelmektedir.
Bu durum Ahmet Bey’in öncelikle hangi hak ve özgürlüğünü kullandığına örnek oluşturur?

A
Haberleşme
B
Düşünceyi açıklama
C
Yerleşme ve seyahat
D
Özel yaşamın gizliliği
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi, bir yerleşim merkezinin büyümesinde en az etkilidir?

A
Endüstri
B
Mimarî
C
Turizm
D
Maden
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de nüfus dağılışını etkileyen beşerî faktörlerdendir?

A
İklim özellikleri
B
Akarsular
C
Yükselti
D
Sanayi faaliyetleri
Soru 19
İç Anadolu Bölgesi’nin, Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakilerden hangisi önemli bir etken değildir?

A
Kışların uzun ve sert oluşu
B
Yağışların yetersizliği
C
Ulaşım güçlükleri
D
Ürün çeşidinin azlığı
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi “Beyin Göçü” olarak nitelendirilebilir?

A
Aydın’lı bir vatandaşın İzmir’de iş hayatına atılması
B
İzmirli bir öğrencinin İstanbul Üniversitesini bitirip Amerika’da bir şirkette işe başlaması
C
Denizlili bir öğrencinin İstanbul’da yüksek öğretim görmesi
D
Almanya’da gurbetçi olan bir vatandaşımızın Askerlik görevi için Türkiye’ye gelmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön