TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kendisini tanıdığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün diğer kişilere yayma kalıp yargı çeşitlerinden hangisine girer?

A
Özelleştirme Eğilimi
B
Önyargı Eğilimi
C
Genelleştirme Eğilimi
D
Bireyselleşme Eğilimi
Soru 2
İnsanlarda dıştan gözlemlenebilecek tepkilere ne ad verilir?

A
Önyargı
B
Genelleme
C
Özelleştirme
D
Davranış
Soru 3
Kalıp yargı ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Kalıp yargılar yazılı kültüre ait ürünlerdir.
B
Yeni bir kişiyle tanıştığımızda kalıp yargılar pratik bir biçimde o insanı değerlendirmemizi sağlar.
C
Kalıp yargılar bazen kolaylık sağlarken bazen ise yanlış tutum ve davranışlara neden olabilir.
D
İnsanlarda var olduğu sanılan özellikler çoğunlukla gerçeğe dayanmaz.
Soru 4
Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütününe ne ad verilir?

A
Gelenek
B
Edebiyat
C
Kültür
D
Felsefe
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi insanları özelliklerine göre sınıflandırma eğiliminin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir?

A
Ön yargı
B
Kalıp yargı
C
Özelleştirme
D
Genelleştirme
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasına mensup olan bireylerin maruz kaldıkları ayrımcı muameleye verilen genel isimdir?

A
İslami yargı
B
Din düşmanlığı
C
İslamafobi
D
İslam inancı
Soru 7
Karşılaştığımız ve etkileşime girdiğimiz insanların davranışlarını onların kültürel norm ve değerlerine göre değil de kendi kültürümüzün kurallarına göre değerlendiririz. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A
Birey ya da o toplumla kuracağımız iletişimi ve tavırlarımızı olumlu yönde etkiler.
B
Daha geniş bir topluluğun içinde yer alırız.
C
Farklı kültüre ait insanlar hakkında olumlu tutum ve yargı ediniriz.
D
Birey ya da üyesi olduğu grup hakkında yanlış düşüncelere varabilir ve onlar hakkında bazı yakıştırmalar yapabiliriz.
Soru 8
Kendisini tanımadığımız bir veya birkaç kişinin özelliklerini onunla aynı kategoride bulunan bütün kişilere yaymasına ne ad verilir?

A
Kabullenme
B
Yargılama
C
Genelleme
D
Özelleştirme
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılardır?

A
Önsezi
B
Ön yargı
C
Genelleme
D
Kalıp yargı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yargılardan kurtulmamızın yollarından birisi değildir?

A
İnsanları olduğu gibi kabul etmek.
B
Farklılıkları tanımak ve saygılı olmak.
C
Sabırlı ve hoşgörülü olmak.
D
İnsanlara kendi bildiğimiz doğruları kabul ettirmek.
Soru 11
Bir birey ya da topluma eşit davranılmaması, fark gözetilmesi anlamına gelen sözcük hangisidir?  

 

A
Katılımcılık
B
Bireysellik
C
Genelleme
D
Ayrımcılık
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Bir ülke, grup veya durumla ilgili sahip olduğumuz bir kanıyı bu durumda olan herkese uygulamamız gösteren eğilimdir?

A
Kabullenme Eğilimi
B
Özelleştirme Eğilimi
C
Genelleştirme Eğilimi
D
Önyargı Eğilimi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön