TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması, arazi kullanımının değişmesi, ormansızlaşma ve sanayi süreçleri sonucunda ortaya çıkmıştır?

A
Kuraklık
B
İklim değişikliği
C
Sel
D
Buzulların erimesi
Soru 2
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı hangisiyle tanımlanabilir?

A
Erozyon
B
Sel
C
Kuraklık
D
Heyelan
Soru 3
Rüzgarın etkisiyle oluşan ve yıkıma sebep olan doğa olayı hangisidir?

A
Deprem
B
Hortum
C
Erozyon
D
Kuraklık
Soru 4
Dinî, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir yerden başka bir yere yerleşmek suretiyle yaptıkları zorunlu coğrafi yer değiştirme hareketine ne ad verilir?

A
Yerleşme
B
Turizm
C
Göç
D
Seyahat
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel sorunlar arasında gösterilemez?

A
Yeraltı sularının hızla tükenmesi
B
Teknolojik aletlerin yaygınlaşması
C
Yoksulluğun aşırı artması
D
Tüketimin hızla artması
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Bir bölgede toprağı belirli bir süre için tamamen veya kısmen su altında bırakan ani, büyük ve düzensiz su akıntılarına verilen isimdir?

A
Sel
B
Tufan
C
Erozyon
D
Heyelan
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri değildir?

A
Sıcaklıkların artması
B
Tarımda verimin artması
C
İklim değişikliği
D
Şiddetli yağışlar
Soru 8
Topluma korku salma, insanları korkutma, yıldırma eylemlerinin tümüne ne ad verilir?

A
Savaş
B
Turizm
C
Terörizm
D
Baskı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınma sonucu artış görülen doğa olaylarından birisi değildir?

A
Deprem
B
Kuraklık
C
Sel
D
Hortum
Soru 10
Atmosfere salınan gazların neden olduğu düşünülen sera etkisinin sonucunda karada, denizde ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artış aşağıdaki çevre sorunlarından hangisine neden olmuştur?

A
Buzulların erimesi
B
Çevre kirliliği
C
Küresel ısınma
D
Kuraklık
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimin dalgalar hâlinde yayılarak yeryüzünü sarsma olayıdır?

A
Erozyon
B
Heyelan
C
Deprem
D
Tufan
Soru 12
Genellikle bitki örtüsü olmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde vadi yamaçlarında tabakalar hâlinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış kuvvetlerin etkisi ile başlayan bir ilk hareket sonucu yamaçtan aşağıya doğru hızla kayması olayına ne ad verilir?

A
Çığ
B
Heyelan
C
Deprem
D
Göçük
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön