7. Sınıf Neden Göç Ediyoruz Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi dış göçe örnektir?      
A
Geçici göç
B
Mevsimlik göç
C
Devamlı göç
D
Beyin göçü
Soru 2
Göç, insanoğlunun varoluşundan beri devam etmektedir. Aşağıdakilerden hangisi göç faaliyetlerini hızlandırmıştır?      
A
Sanayileşme
B
Ticaret
C
Turizm
D
Eğitim
Soru 3
. Ekonomik, toplumsal veya siyasi sebeplerle bireyler ile toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işine ne ad verilir?      
A
Göç
B
Gezi
C
Seyahat
D
Ziyaret
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi göç etmede daha az etkilidir?      
A
Savaş
B
Sanayileşme
C
İklim değişikliği
D
Ulaşım
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?      
A
İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
B
Tarım alanlarının miras yoluyla bölünerek ailelerin geçimlerini sağlayamayacak kadar küçülmesi göçün ekonomik nedenlerindendir.
C
Deprem, heyelan, sel gibi doğal afetlerden dolayı zarar gören insanların yer değiştirmesi göçün siyasi nedenlerindendir.
D
Kırsal alanlarda eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği göçün sosyal nedenlerindendir.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi mevsimlik göçün özelliklerinden birisi değildir?      
A
Bir çeşidi de beyin göçüdür.
B
Yıl içerisinde belli dönemlerde yapılan göçlerdir.
C
Ekonomik amaçlıdır.
D
Tarım ve turizm bölgelerine gidilerek yapılır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkeden başka bir ülkeye gerçekleşen göç türüdür?    
A
Mevsimlik göç
B
Devamlı göç
C
Dış göç
D
İç göç
Soru 8
İleri düzeydeki meslek ve bilim insanları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılmasına ne denir?      
A
Beyin göçü
B
Eğitim göçü
C
İş göçü
D
Bilimsel göç
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin kendi sınırları içinde belirli bir yerden başka bir yere doğru gerçekleştirilen göç hareketidir?      
A
Devamlı göç
B
Mevsimlik göç
C
Dış göç
D
İç göç
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi plansız, gelişigüzel, kent değerleri göz önüne alınmadan binalar yaparak kent kurma biçimidir?      
A
Planlı kentleşme
B
Düzenli kentleşme
C
Hızlı kentleşme
D
Çarpık kentleşme
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?  
A
Düzensiz kentleşme sorunu iç göç sayesinde ortadan kalkar.
B
İnsanların turistik amaçlı yaptıkları ziyaretler mevsimlik göç kapsamında değerlendirilir.
C
İç göçler sonucunda ülkenin nüfus miktarında herhangi bir değişim meydana gelmez.
D
İç göçün sonucunda ülke nüfusunun dağılışında dengesizlik görülür.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi iç göçün özelliklerinden birisi değildir?      
A
Ülkeler arasında olması,
B
Son yüzyılda yaşanan en yaygın göç türü olması,
C
Daha çok kırsal alanlardan kentsel alanlara doğru olması,
D
Ülke içerisinde olması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön