7. Sınıf Nüfus ve Yerleşme Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizde Antalya ilinin gelişmesinde etkili olan ekonomik faaliyet hangisidir?  
A
Turizm
B
Sanayi
C
Ticaret
D
Tarih
Soru 2
Kadınlar etraftaki meyve ve tohumları topluyor, erkekler de avcılık yapıyordu. Ürünleri paylaşma ihtiyacı, insanları zamanla bir araya getirdi. İnsanoğlu bu işi, belirledikleri toplanma alanlarında yapmaya başladı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin başlangıcı sayılır?      
A
İş hayatı
B
Yerleşik hayat
C
Göçebe hayat
D
Toplumsal hayat
Soru 3
Ulaşımın kolaylaşması ve hızlanması ile gezip görme, yeni yerler keşfetme ve tatil yapma isteği duyan insanlar hangi faaliyetlerinin yoğunlaşmasını sağlamıştır?      
A
Ticaret
B
sanayi
C
Turizm
D
Tarım
Soru 4
İnsanların yerleşik hayata geçmesine neden olan ekonomik faaliyet hangisidir?      
A
Tarım
B
Toplayıcılık
C
Hayvancılık
D
Avcılık
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi göçebe hayatı yaşayan toplulukların uğraşlarından birisidir?    
A
İnşaat
B
Üretim
C
Avcılık
D
Sanayi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal küme ya da kalabalık bir nüfus topluluğunun yaşamak ve ekonomik etkinliklerini sürdürebilmek için belli bir yeri seçme eylemidir?  
A
Seyahat
B
Göç
C
Yerleşim
D
Devlet
Soru 7
XVIII. yüzyılın sonlarına doğru başlayan Sanayi İnkılabı, dünyada yerleşme ile ilgili önemli değişimlere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişimlerden birisidir?    
A
Hızlı şehirleşme ve büyük şehirlerin oluşması.
B
Ulus devletlerinin kurulması.
C
Göçebe hayatın yaygınlaşması.
D
Tarımsal üretimin ve hayvancılığın yaygınlaşması.
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi günümüzden yaklaşık 12.000 yıl öncesine ait bir inanç merkezidir?    
A
Çorum Alacahöyük
B
Antalya’daki Karain Mağarası
C
Burdur İnsuyu Mağarası
D
Şanlıurfa Göbeklitepe
Soru 9
Dünyadaki nüfus artışı ile hem var olan yerleşmeler büyümüş hem de dünyanın değişik bölgelerinde yeni yerleşmeler kurulmuştur. Aşağıdakilerden hangisinde yerleşim daha çok görülmüştür?    
A
Sıcaklığı ve nem oranı fazla olan ekvatora yakın alanlar,
B
Yağışın çok az olduğu çöller,
C
Ilıman iklime sahip orta kuşak,
D
Çok soğuk olan kutup bölgeleri,
Soru 10
“Sanayileşme ile yer altı kaynakları da yerleşmede büyük önem kazanmıştır. Yer altı kaynaklarının bulunduğu şehirlerin nüfusu artmış ve bu şehirler büyük yerleşim yerlerini oluşturmuştur.” Yukarıdaki anlatıma göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerin hangisinde gelişme yaşanmıştır?      
A
Ulaşım
B
Ticaret
C
Tarım
D
Madencilik
Soru 11
İnsanların yerleşim yeri olarak büyük nehirlerin taşkın yataklarını seçmelerinin nedeni nedir?      
A
Topraklarının tarıma elverişli olması.
B
Tarımda sulama ihtiyacı.
C
Sulama imkanlarının olması.
D
Su ulaşımına önem verilmesi.
Soru 12
Aşağıda verilen yerleşim alanlarından hangisi diğerlerinden daha büyüktür?      
A
İlçe
B
Köy
C
Kasaba
D
Kent
Soru 13
İnsanoğlu; soğuk hava ve yabani hayvanlardan korunmak amacı ile avlayabilecekleri hayvanların, toplayabilecekleri meyve, sebze ve tohumların olduğu, su kaynaklarına yakın mağaralar, ağaç kovukları gibi doğal barınaklarda yaşamaya başladı. Aşağıdakilerden hangisi insanların bu dönemdeki yaşantılarına dair izler taşır?      
A
Antalya’daki Karain Mağarası
B
Şanlıurfa Göbeklitepe
C
Burdur İnsuyu Mağarası
D
Çorum Alacahöyük
Soru 14
İnsanoğlunun zamanla yerleşik hayata geçmesinde etkili olan olaylardan birisi aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Erkeklerin avcılık yapması.
B
Kadınların toplayıcılık yapması.
C
Hayvanların evcilleştirilmesi.
D
Tapınakların oluşturulması.
Soru 15
XX. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde daha çok etkili olmuştur?    
A
Tarım ve hayvancılık
B
Haberleşme
C
Ulaşım
D
Ticaret
Soru 16
Göçebe hayatını benimseyen toplulukların aşağıdaki faaliyetlerden hangisini benimsemeleri beklenir?      
A
Sanayi üretimi
B
Hayvancılık
C
Tarım
D
İnşaat
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi ilkel toplulukların ekonomik faaliyetlerinden birisidir?      
A
Tarım
B
Ticaret
C
Hayvancılık
D
Toplayıcılık
Soru 18
Şehirlerde nüfusun artması ve ihtiyaçların çoğalması ile aşağıdaki faaliyetlerden hangisi gelişmiş ve çeşitlenmiştir?      
A
Ekonomi
B
Hayvancılık
C
Ulaşım
D
Tarım
Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi değişik şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde çadır, hayvan ve öteki araçlarla yer değiştiren, yerleşik olmayan kimse veya topluluktur?      
A
Göçebe
B
Tatilci
C
Oba
D
Yaylacı
Soru 20
Anadolu neden ilk yerleşme izlerinin bulunduğu yerlerden birisidir?      
A
Geçiş yolları üzerinde olması.
B
Ulaşım kolaylığı.
C
Verimli otlaklarını olması.
D
Topraklarının tarıma elverişli olması.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön