TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İlk Çağ’da Anadolu ve Mezopotamya’da yaşayan uygarlıkların toprağı ekip biçerek üretimi ihtiyaçtan fazla artırmaları sonucunda aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisinin ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Tarım
B
Ticaret
C
Ulaşım
D
Sanayi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi orta çağda Çin ile Avrupa arasındaki bir ticaret yoludur ve bu yoldan Avrupa’ya ipek, porselen, kağıt gibi ürünler, ayrıca altın, gümüş gibi değerli eşyalarda taşınmıştır?

A
Kervan Yolu
B
İpek Yolu
C
Baharat Yolu
D
Kral Yolu
Soru 3
Tarım, hayvancılık, ormancılık, endüstri gibi sektörlerin ana kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sanayi
B
Toprak
C
Su
D
Ulaşım
Soru 4
Aşağıda verilen Osmanlı zamanındaki toprak yönetimi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
En önemli toprak parçası zeamettir.
B
Arazi kâtipleri toprak kayıtlarını tutarlar.
C
Araziler has, zeamet ve tımar olarak ayrılır.
D
Araziler devlet görevlerine dirlik olarak verilir.
Soru 5
Osmanlı padişahları fethedilen toprakların bir kısmının mülkiyetini devlete bırakmıştır. Devlete ait bu toprakların da işletme hakkını halka vermiştir. İşletme hakkı halka verilen bu arazilere ne ad veriliyordu?

A
Tımar
B
Zeamet
C
Mirî Arazi
D
Has
Soru 6
Aşağıda verilen toprağın endüstriyel faaliyetlerindeki yeri ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Toprağın endüstriyel önemi de eski çağlardan beri fark edilmiştir.
B
Günümüzde gıda, tekstil, inşaat ve metal endüstrisinin temel ham madde kaynağı topraktır.
C
Toprağın ekonomik önemi gün geçtikçe azalmaktadır.
D
Her türlü sanayinin temel dayanağı topraktır.
Soru 7
Tarım ve hayvancılığın başlaması insanların yaşam biçimini ve üretim alışkanlıklarını değiştirmiştir. Tarımsal üretime ağırlık verilmesi aşağıdakilerden hangisinden sonra olduğu söylenebilir?

A
Yerleşik hayata geçilmesi.
B
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi.
C
Ticaret yollarının kurulması
D
Paranın icat edilmesi.
Soru 8
Kurulduğu dönemde fethettiği yerlerde derebeylik sistemi ile karşılaşan Osmanlı Devleti toprak yönetiminde derebeylik yerine hangi sistemi uygulamıştır?

A
Tımar Sistemi
B
Has sistemi
C
Zeamet sistemi
D
Mirî Arazi
Soru 9
Geçmişte olduğu gibi günümüzde de toprağın önemini korumasını temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İnsanların şehir yaşamını daha çok tercih etmesi.
B
Verimli toprak tabakasının erozyon nedeniyle yok olması.
C
Tarıma dayalı sanayinin gün geçtikçe azalması.
D
Toprağın tarım ve tarıma dayalı üretim için temel kaynak olması.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca devletlerin verimli topraklara sahip olabilmek için yaptıkları savaşların sebeplerinden birsi değildir?

A
Toprağın yönetimde de önemli olması.
B
Toprağın başlıca üretim ve geçim kaynağı olması.
C
Topraktan çanak ve çömlek yapılması.
D
Geniş topraklara sahip devletlerin güçlü olması.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devletinin İpek Yolu’nu ele geçirmesinden sonra güçlenmesine katkı sağladığı söylenebilir?

A
Yolcuların dinlenmesi için yol üzerine kervansaraylar yapılmıştır.
B
Osmanlı Devleti için ekonomik bir kaynak olmuştur.
C
İpek Yolu’na sahip olmak isteyen devletler birbirleriyle savaşmıştır.
D
İpek Yolu’nu Osmanlı Devleti’nin savaş yoluyla ele geçirmiştir.
Soru 12
Aşağıdaki kurumlardan hangisi bitki ve hayvan ürünlerini arttırmaya, ürünleri çeşitlendirmeye ve kaliteyi yükseltmeye çalışır?

A
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
B
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
C
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
D
Toprak Mahsulleri Ofsi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön