7.Sınıf Ekonomi Ve Sosyal Hayat Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının birçoğunun ham maddesi tarım ürünlerinden oluşur. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki sanayi kuruluşlarının ham maddesini tarım ürünleri oluşturur?

A
Petrol rafinerisi
B
Demir çelik sanayi
C
Dokuma sanayi
D
Makine sanayi
Soru 2
Kral Yolu üzerinde kurulan, ticaretin kendi­lerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu devletlere göre bilim, sanat ve teknolojide üstün uygarlık seviyesine çıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Frigyalılar
B
Osmanlılar
C
Lidyalılar
D
Sümerler
Soru 3
Meslek, bir kişinin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayanan faaliyetlerdir
Aşağıdakilerden hangisi meslek seçiminde dikkat etmemiz gereken etkenlerden birisi değildir?

A
Mutlu olunabilecek mesleğin seçilmesi
B
İlgi ve yeteneklerin gözardı edilmemesi
C
Mesleğin getirdiği eğitimin iyi bilinmesi
D
En çok tercih edilen mesleğin seçilmesi
Soru 4
Osmanlı Devleti'nde medreselerde eğitim öğretim ücretsizdi. Çeşitli vakıflar aracılığı ile öğrencilerin yeme içme ve barınma ihtiyaçları karşılanırdı.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlıda parasız eğitim anlayışı gelişmiştir.
B
Müderrislerin maaşları vakıflar tarafından karşılanırdı.
C
Vakıflar eğitim faaliyetlerine destek vermişlerdir.
D
Osmanlı'da eğitim faaliyetlerine önem verilmiştir.
Soru 5
Sanayi alanında yatırım yapan ülkelerin eko­nomileri hızla gelişmiştir. Sanayiciler, hem ülkelerinin gelişimine katkıda bulunmakta, hem de ödedikleri vergilerle yeni yatırımların yapılmasına kaynak sağlamaktadırlar.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinin günümüzde sanayileşme alanında yeterince gelişme gösterdiği söylenemez?

A
Almanya
B
İngiltere
C
Japonya
D
Suriye
Soru 6
Meslek seçiminde;

I. İyi kazanç getiriyor olması

II. İlgi ve yeteneklerine uygun olması

III.Anne yada babasının mesleği olması

IV.Mesleğin herkesçe kabul görür olması

gibi özelliklerden hangisinin daha önemli olduğu söylenebilir?

A
III
B
IV
C
I
D
II
Soru 7

-Geçmişte Kral Yolu, Baharat Yolu ve İpek Yolu’nun Türkiye’den geçmesi

-Günümüzde Akdeniz ve Karadeniz arasındaki bağlantının boğazlardan sağlanması

- Günümüzde doğu ve güneydoğusundan büyük petrol üreticisi ülkelere komşu olması

Yukarıda Türkiye’ye ait verilen özellikler,Türkiye’nin hangi özelliğiyle ilgilidir?

A
Jeolojik özelliğiyle
B
Özel konumuyla
C
Turizm etkinlikleriyle
D
Eğitim faaliyetleriyle
Soru 8

I.Göçmen kuşlar için vakıflar kurulması

II.Medresede eğitim gören öğrencilere burs verilmesi

III.Toprak yönetiminde tımar sisteminin uygulanması

IV.Han, köprü ve kervansarayların ülke genelinde yaygın olması

Anadolu Selçuklularında görülen yukarıdaki özelliklerden hangileri, devletin ekonomik yapısı hakkında bilgi verir?

A
II ve III
B
III ve IV
C
I ve II
D
I ve III
Soru 9
Osmanlı döneminde varlıklı olan kişiler imarethaneler, bîmarhâneler, hastahaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler, mektepler, medreseler gibi çeşitli vakıflar yapmıştır.
Bu vakıflar aşağıdaki alanlardan hangisi ile ilgili olduğu söylenemez?

A
Eğitim
B
Sanayi
C
Sağlık
D
Ticaret
Soru 10
İyi bir meslek seçiminde, aşağıdaki sorulardan hangisini kendimize sormamıza çok gerek yoktur?

A
Ailem ve yakın çevrem benden ne olmamı bekliyor?
B
Neler yapabilirim?
C
Nasıl bir karaktere sahibim?
D
Ne istiyorum?
Soru 11
Gelirleri cami, hastane ve aşevi gibi hayır işlerine ayrılan mal ya da kurumlara "Vakıf" denir. Vakıflar için ayrılmış olan bir arazi ya da yapı, satılamaz ve devredilemez.
Buna göre vakıfların kuruluş amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A
Yoksulların ihtiyaçlarını karşılamak
B
İbadet yerlerinin bakım ve onarımını yapmak
C
Hastaların tedavi edilmesini sağlamak
D
Ticaret yaparak devlete gelir sağlamak
Soru 12
İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla belirli tarihlerde çeşitli etkinlikler yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu etkinliklerden biridir?

A
Milli Egemenlik Çocuk Bayramı
B
Orman haftası
C
Vakıflar haftası
D
Yeşilay haftası
Soru 13
Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere "Vakıf denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vakıfların kuruluş amaçları arasında gösterilemez?

A
Dini ve sosyal hizmetlerin görülmesi
B
Sağlık giderlerini karşılayamayan insanlara vardım edilmesi
C
İnsanlara tarım ürünlerinin ekilmesinde yardımcı olunması
D
Yardıma muhtaç kişilerin yardımına koşulması
Soru 14
İnsanların mesleklerini ilgi ve kabiliyetlerine göre seçmeleri, başarılarını ve topluma faydalarını artırır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi, ilgi ve kabiliyetlerine uymayan mesleği seçen kişilerin içine düşebileceği bir durum değildir?

A
Mesleğini değiştirme gayreti içinde olma
B
Çalışmaya karşı isteksiz olma
C
İşe devamsızlık yapma ve düşük verimle çalışma
D
Mesleğinde kariyer yapma gayretinde olma
Soru 15
Asya Kıtası’ndan satılmak üzere pazarlara getirilen mallar, Kral Yolu’yla uzun ve zor bir yolculuktan sonra Ege Denizi’ne ulaştırılır. Mallar gemilerle Akdeniz üzerinden Avrupa’nın önemli limanlarına taşınırdı. Kral Yolu üzerinde kurulan ticaretin kendilerine kazandırdığı büyük servetlerle komşu ülkelere göre bilim, sanat ve teknolojide üstünlük kurmuş uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lidyalılar
B
Sümerler
C
Hititler
D
Asurlar
Soru 16
Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumlarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Enderunlar’da Hristiyan halkın zeki ve çalışkan çocukları eğitim görürdü.
B
Devletin idari teşkilatında görev alacak nitelikli insanlar enderunda eğitim görürdü.
C
Medreselerin yüksek bölümlerinde eğitim ücrete tabiydi.
D
Ahilikte usta çırak ilişkisi içinde uygulamalı meslek elemanı yetiştirilirdi.
Soru 17
Günümüzde vakılar ile ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışmalar yapmaktadır Aşağıdakllerden hangisi, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görevlerinden biridir?

A
Fakir ve garip hastalara ücretsiz teşhis ve tedavi hizmeti vermek
B
Konut yapımlarının deprem yönetmeliğine uygun olmasını sağlamak
C
Şehirlerde park ve bahçe düzenlemeleri yapmak
D
Ormanlık alanların yangına karşı korunmasını sağlamak
Soru 18
Osmanlı Devleti’nde ticaretten ve kervanlardan elde edilen gelirin 15. ve 16. yüzyıl­lara kadar fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Topraktan elde edilen gelirin fazla olması
B
Denizcilikte çok ileride olması
C
Baharat ve İpek yollarını kontrolünde tutması
D
İstanbul’u elinde bulundurması
Soru 19
Ben ki İstanbul fatihi, aciz kul Fatih Sultan Mehmed, alın terim ile kazanmış olduğum akçelerimle satın aldığım İstanbul'un Taşlık mevkiinde bulunan 136 dükkânımı aşağıdaki şartlar dâhilinde vakfeylerim
Buna göre;

I. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın teşvikinde Padişahlarda etkin rol almıştır.

II. Kişiler şahsi mallarını vakıfa bağışlayabilirler.

III.Vakıflar sadece istanbul'da faaliyet göstermiştir.

yargılarından hangisi ya da hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
Soru 20
Ben bir bankada gişede çalışmaktayım. Bütün günüm masa başında oturarak geçiyor. Halbuki ben hareketli ve sportif bir kişiliğe sahibim. Bu yüzden mesleğimi bir türlü sevemedim
Bu kişinin meslek seçiminde, aşağıdakilerden hangisine dikkat etmediği söylenebilir?

A
Ailesinin beklentilerine
B
İş bulma olanaklarına
C
Mesleğin toplumdaki yerine
D
İlgi ve yeteneklerine
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön