TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Üretim teknolojisindeki gelişmeler ile nüfus yoğunluğu belli noktalarda toplanmış ve şehirleşme hızlanmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini ortaya çıkarmıştır?

A
Şehirleşmeyle çevre sorunları ortaya çıkmıştır.
B
Tarım üretimi artarken topraklar verimsizleşmiştir.
C
Köyler terk edilince tarım alanları genişlemiştir.
D
Tarım ürünlerine duyulan ihtiyaç hızla artmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmasının sonuçlarından birisi değildir?

A
Köyden kente göçe sebep olarak kent nüfusu hızla artırmıştır.
B
Tarımsal üretimi azalmış ve nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalınmıştır.
C
İş gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ancak üretim artmıştır.
D
Üretilen tarım ürünü fazlalığı ticaretin gelişmesini sağlamıştır.
Soru 3
İnsanlık tarihinin dönüm noktalarından biri olan Sanayi İnkılabı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üretim alanı genişlemiştir. Ham maddesi tarım ürünleri, madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır.
B
Sanayi İnkılabı, insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir.
C
Çekirdek aile yerine geniş aile tipi yaygınlaşmıştır.
D
Yüzyılda İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıkmış, kısa sürede başka alanlara yayılmıştır.
Soru 4
Sanayi İnkılabı ile ilgili sosyal ve ekonomik bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Üretim alanı genişlemiştir. Ham maddesi tarım ürünleri, madenler olan birçok yeni ürün ortaya çıkmıştır.
B
Dağınık bir yerleşim yapısının oluştuğu görülür.
C
Demir yolu, buharlı lokomotif, buharlı gemi, otomobil, telgraf aracılığıyla insanlar uzak mesafeleri yakınlaştırmıştır.
D
Bilime ve teknolojiye dayanan teknikler geliştirilmiştir.
Soru 5
İlkel ziraat araçlarında en çok hayvan gücü kullanılıyordu. Günümüzde teknolojik olarak oldukça gelişmiş tarım aletleri yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bunun sonuçlarından birisi değildir?

A
Tarım alanlarının azalması.
B
Tarıma dayalı sanayinin gelişmesi.
C
İşsizliğin ve şehirleşmenin artması.
D
Üretimin artması
Soru 6
Demire şekil vermek insan gücü istiyordu, uzun ve yorucu çalışma gerektiriyordu. Sanayi inkılabı ile kömür, doğal gaz, elektrik, petrol gibi enerji kaynakları ile ısıtılarak büyük kazanlarda eritilen demire kalıplarla şekil verilmeye başlanmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gelişmesinde etkili olmamıştır?

A
Ulaşım
B
İnşaat
C
Sanayi
D
Turizm
Soru 7
Tarımsal üretimin nüfusun gıda ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması gibi sebeplerden dolayı daha fazla ürün elde etmek isteği ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi tarımda üretimi artırmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir?

A
Kooperatifleşme
B
Kimyasal gübre ve sulama
C
Makineleşme
D
Tohum ıslahı
Soru 8
Teknolojinin gelişmesiyle üretimde makinelerin payı artmıştır. Bu durum aşağıdaki sorunlardan hangisini çıkarmıştır?

A
İşsizlik artmıştır.
B
Ticaret gerilemiştir.
C
Politik çatışmalar artmıştır.
D
Üretim artmıştır.
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sanayi inkılabının getirdiği değişimlerden birisi değildir?

A
Tarımsal üretimin azalması.
B
Ülkelerin ve insanların refah seviyelerinin artması.
C
Şehirleşmenin hızla artması.
D
İşsizligin ortaya çıkması.
Soru 10
Türkiyenin toprak tipleri, tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği açısından zengin olmasının temel nedeni hangisidir?

A
Arazinin engebeli olması
B
Farklı iklim tiplerinin görülmesi
C
Yıllık sıcaklık farklarının az olması
D
Yağış miktarının fazla olması
Soru 11
Ülkeler yetiştirdiği veya ürettiği ürünleri kendilerine kazanç sağlamak için diğer ülkelere satarlar, ihtiyaç duydukları ürünleri ise satın alırlar. Bu alış-verişten ticaret yolları üzerinde bulunan ülkelerde faydalanırlar. Bu ifadeye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz?

A
Ticaret yolları bulduğu ülkelerin ekonomileri için önemli bir gelir kaynağıdır.
B
Ulaşım teknolojisinin gelişmesiyle ticaret daha yaygınlaşmıştır.
C
Bütün gelişmiş ülkeler yeraltı kaynakları sayesinde zenginleşmişlerdir.
D
Gelişmiş ülkeler en güvenli ticaret yollarını tercih etmişlerdir.
Soru 12
Aşağıdaki icatlardan hangisi sanayi inkılabının temelini oluşturmuştur?

A
Tekerleğin icadı.
B
Ateşin bulunması
C
Paranın icadı.
D
Yazının icadı.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön