Testi Tamamladınız.

Değerlendirme Raporu ve Öğretmen Görüşü;

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
TEV hangi alanda faaliyet gösteren vakıflardan birisidir?

A
Eğitim
B
Sosyal dayanışma
C
Askeri
D
Sağlık
Soru 2
Aşağıdaki vakıflardan hangisi toplumu zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışmaktadır?

A
TEMA
B
KIZILAY
C
ÇEVKO
D
YEŞİLAY
Soru 3
Vakıflar aşağıdaki kurumların hangisi tarafından temsil ve idare edilmektedir?

A
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü
B
İç İşleri Bakanlığı
C
Vakıflar Bakanlığı
D
Vakıflar Genel Müdürlüğü
Soru 4
Tarih boyunca vakıflar toplumun sosyal, ekonomik ve kültürel hayatına geniş ölçüde katkıda bulunmuştur. Vakıflarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Vakıflar askerî harcamalarda devlete destek olmuşlardır.
B
Toplumun ihtiyaçları vakıflar aracılığıyla karşılanmaya çalışılmıştır.
C
Vakıf sistemi birçok Türk devletinde görülmüştür.
D
Vakıfların faaliyet alanları çok geniştir.
Soru 5
Toplum içerisinde siyasi idarenin bir parçası olmayan ve sivil toplum alanında etkinlik gösteren kurumlara ad verilir?

A
Sivil örgüt kurumu
B
Devlet kurumu
C
Resmi kurum
D
Sivil Toplum Kurumu
Soru 6
Aşağıdaki vakıflardan hangisi toprak erozyonu, çölleşme, doğal varlıkların korunması ve iklim değişikliği konularında yeni araştırmalar, uygulamalar ve faaliyetler yapmaktadır?

A
TEMA
B
KIZILAY
C
ÇEVKO
D
YEŞİLAY
Soru 7
Aşağıdaki ifadelerden hangisi vakıfların kuruluş amacını belirtmektedir?

A
Türk-İslam devletlerinde hükümdarlar, hükümdar anneleri ve eşleri, hükümdar ailesine mensup kişiler, devlet adamları birçok vakıf kurmuşlardır.
B
Vakıflar sosyal ihtiyaçları karşılarken vakıf eserleri Türk-İslam sanatının en güzel örnekleri ile inşa edilmiş ve süslenmiştir.
C
Vakıf eserlerinin inşası birçok sanatçı, mimar ve ustanın yetişmesini sağlamıştır.
D
Vakıf, bireylerin yardımlaşma amacıyla sahip oldukları servet veya gelirin bir kısmını gönüllü olarak kamu yararına harcama gayesiyle ortaya çıkmıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi sağlık alanında faaliyet gösteren vakıflardan birisidir?

A
TEV
B
ÇEKÜL
C
LÖSEV
D
TEMA
Soru 9
Vakıfların kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Toplumun belirli bir ihtiyacını gidermek.
B
Kar amaçlı faaliyetler yürütmek.
C
Muhtaç insanlara yardım etmek.
D
Kamu yararına çalışmak.
Soru 10
Vakıflarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Aşevi - Kültür
B
Medrese - Eğitim
C
Darüşşifa - Sağlık
D
Cami – Dini
Soru 11
Geçmişten günümüze toplumların kendi yapıları içinde sosyal yardım, dayanışma ve güvenlik ihtiyaçlarını gidermek amacıyla gönüllülük esasına göre oluşturulan kurumlara ne ad verilir?

A
Camii
B
Dernek
C
Vakıf
D
Lokal
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının sınıflarından birisi değildir?

A
dernekler
B
vakıflar
C
sendikalar
D
odalar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön