7.Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetime Katılıyorum Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi hangisi içerisinde yer alır?    
A
Sosyal haklar
B
Ekonomik haklar
C
Kültürel haklar
D
Siyasi haklar
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türk kadının 1934 yılında kazandığı haktır?    
A
Kadınlar Halk Fırkası’nı kurma
B
Türk Kadınlar Birliği Derneğini kurma
C
Belediye başkanı seçme ve seçilme
D
Milletvekili seçme ve seçilme
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi cumhurbaşkanının görevlerinden birisi değildir?    
A
Üniversite rektörünü atamak
B
Yasama, yürütme, yargı görevleri
C
Kanunu Resmî Gazete’de yayımlamak
D
Devleti yurt dışında temsil etmek
Soru 4
Demokratik toplumlarda bireylerin kamu yararına faaliyetlerde bulunmak için dernek, vakıf, sendika vb. oluşumlara katılabilmeleri aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?    
A
Kulüpler
B
Sivil Toplum Kuruluşları
C
Siyasi Partiler
D
Kamu Kurumları
Soru 5
Aşağıdaki yönetim şekillerinin hangisinde egemenlik bir gruba aittir?    
A
oligarşi
B
demokrasi
C
teokrasi
D
monarşi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, bir devlette demokratik bir yönetim anlayışı olduğunun göstergesidir?    
A
Cumhurbaşkanı’nın meclis tarafından belirlenmesi
B
Ülkenin bir zümre tarafından yönetilmesi
C
Servet sahiplerinin meclis iradesinde etkili olabilmesi
D
Ülkenin egemenlik anlayışının dine dayandırılması
Soru 7
Anayasamızın 9. Maddesine göre yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. İfadesi ile vurgulanan temel görüş aşağıdakilerden hangisidir?    
A
Millî Egemenlik
B
Yargının bağımsızlığı
C
Birlik ve beraberlik
D
Kanunların üstünlüğü
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?      
A
Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara siyasal haklar verilmiştir.
B
Cumhuriyetin ilanı ile birlikte Türk kadını birçok alanda geri plana düşmüştür.
C
Yaşama hakkı, anayasamızdaki sosyal ve ekonomik haklar içinde yer almaktadır.
D
Siyasi hak ve özgürlüklerimizden birisi de çalışma hakkıdır.
Soru 9
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yönetim anlayışına göre yasama yetkisinin meclise, yürütme yetkisi cumhurbaşkanına, yargı yetkisinin bağımsız mahkemelere verilmesinin temel nedeni hangisidir?    
A
Devlet yönetiminde millet iradesine dayanması.
B
Bağımsız dış politika benimsenmesi.
C
Kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesi.
D
Yargı bağımsızlığı önemsenmesi.
Soru 10
Sosyal ve ekonomik haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?    
A
Sağlık hakkı
B
Çalışma hakkı
C
Eğitim hakkı
D
Yaşama hakkı
Soru 11
Cumhuriyet yönetiminde devlet yöneticilerinin seçimle belirlenmesinin nedeni hangisidir?  
A
Halkın yönetime katılmasını sağlamak
B
Toplumsal dayanışmayı artırmak
C
Ülkeyi dış güçlere karşı korumak
D
Toplam oy sayısını öğrenmek
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan birisi değildir?    
A
Yönetime katılma hakkı
B
Eğitim görme hakkı
C
Seçme ve seçilme hakkı
D
Siyasi parti kurma hakkı
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi demokratik bir okulda olması gereken özelliklerden değildir?    
A
Kantinde herkesin sıraya girerek alışveriş yapması
B
Sınıf kurallarının öğrencilerle birlikte belirlenmesi
C
Okul temsilcisinin okul idaresi tarafından belirlenmesi
D
Ders içinde öğrencilerin söz alarak düşüncelerini ifade etmesi
Soru 14
Atatürk’ün -Türk milleti, halk yönetimi olan cumhuriyetle yönetilen bir devlettir. Türk devleti laiktir. Herkes dinini seçmekte serbesttir.- sözüyle devletin hangi özelliğini vurgulamıştır?    
A
Demokratik olmasını
B
Sosyal devlet anlayışını
C
Milli olmasını
D
Hukuka bağlı kalmasını
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz?    
A
Hürriyet ve Eşitlik
B
Partilere üye olmak
C
Siyasi partiler
D
Çoğulculuk
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi anayasamızda nitelikleri belirlenen haklardan birisi değildir?  
A
Dilekçe Hakkı
B
Sağlık Hakkı
C
Eğitim Hakkı
D
Çalışma Hakkı
Soru 17
Anayasamızın 67. Maddesine göre - Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak, seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir.- hangisi güvence altına alınmıştır?
A
Seyahat etme hakkı
B
Eğitim görme hakkı
C
Yönetime katılma hakkı
D
Çalışma hakkı
Soru 18
Anayasamızın 2. Maddesine göre - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk millîyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.- aşağıdakilerden hangisi söylenemez?    
A
İnsan hak ve özgürlüklerini gözetmektedir.
B
Halkın refahını gözeten sosyal bir devlettir.
C
Hukuk üstünlüğünü benimsemiştir.
D
Dinî kurallar devlet yönetiminde etkilidir.
Soru 19
Televizyon, Genel Ağ, radyo, gazete vb. kitle iletişim araçlarının genel adı?    
A
Yayın grubu
B
Medya
C
Kamuoyu
D
Basın ağı
Soru 20
Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesine ne denir?    
A
Kamuoyu
B
Milli irade
C
Halkoyu
D
Halk iradesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön