7.Sınıf 1.Dönem 1.Yazılı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi “Temel Hak ve Özgürlükler”imizi kısıtlayan durumlardan değildir?

A
Savaş hali
B
Seferberlik
C
Seyehat hali
D
Sıkı yönetim
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından değildir?

A
Gazete
B
Radyo
C
Araba
D
Bilgisayar
Soru 3
Aşağıdaki kitle iletişim araçlarından hangisi daha çok konuşma amaçlıdır?

A
Radyo
B
Televizyon
C
Bilgisayar
D
Telefon
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının faydalarından değildir?

A
İnsanların her konuda istediği bilgiye ulaşmasını kolayca sağlamaktadırlar.
B
Kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirlerine daha rahat ulaşabilmektedir.
C
Kitle iletişim araçlarında verilen bilgiler kişilere göre doğru ve yanlış olarak değişebilir.
D
İletişim araçları sayesinde insanlar ülke siyasetini yakından takip edebilmektedir.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, kitle iletişim araçlarının sorumluluklarından biri değildir?

A
Demokrasiyi güçlendirmek
B
Taraflı yayın yapmak
C
Kamuoyu oluşturmak
D
Doğru bilgi vermek
Soru 6
Kişilerin eşyalarını gizlice kullanmak veya eşyalarını kurcalamak kişinin hangi hakkını ihlal edildiğini gösterir?

A
Dokunulmazlık
B
Düşünceyi açıklama
C
Güvenlik hakkı
D
Özel hayatın gizliliği
Soru 7
Aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusunun daha az olması beklenir?

A
İzmit
B
Ankara
C
Kars
D
İzmir
7 numaralı soru için açıklama 
Kars'ta nüfusun az olması:yerşekilleri,iklim ve ulaşım koşullarının gelişmemiş olmasıyla açıklanabilir.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus farklı nedenle fazladır?

A
Zonguldak
B
Aydın
C
Antalya
D
İzmir
8 numaralı soru için açıklama 
Zonguldak'ta kömür çıkarılmaktadır. Bu yüzden burası iş nedeniyle kalabalık iken diğer yerler turizm nedeniyle kalabalık olmaktadır.
Soru 9
Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir?

A
İklim
B
Yeryüzü şekilleri
C
Sanayi
D
Okul sayısı
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi yoğun nüfuslu yerlerin özelliklerinden değildir?

A
Sanayinin gelişmiş olması
B
İklimin elverişli olması
C
Yükseltilerin fazla olması
D
Ulaşımın elverişli olması
Soru 11
Bir yerin yerleşim merkezi olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?

A
Hizmet sektörünün gelişmiş oluşu
B
Nüfusunun fazla oluşu
C
İş imkanlarının çokluğu
D
İklim şartlarının uygun oluşu
11 numaralı soru için açıklama 
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisinde nüfus mevsimlere bağlı olarak daha çok değişir?

A
Kayseri
B
Zonguldak
C
Bodrum
D
Divriği
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş ülkeye ait nüfus özelliğidir?

A
Genç nüfusun fazla olması
B
Şehir nüfusunun az olması.
C
Nüfus artış hızının yavaş olması.
D
Tarımda çalışan nüfusun fazla olması.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?

A
Ege
B
Marmara
C
Akdeniz
D
Doğu Anadolu
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi bir yerdeki nüfus yoğunluğunun artmasının sonuçlarından biri değildir?

A
Tüketim artar.
B
İş gücü ucuzlar.
C
Konut sıkıntısı yaşanır.
D
İşçi sayısı azalır.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde köyden kente göçün sonuçları arasında yer almaz ?

A
Sanayi tesislerinin yerleşim yerleri içinde kalması
B
Tarım alanlarının iş gücü eksikliği
C
Tarım alanlarının genişlemesi
D
Alt yapı hizmetlerinin yetersiz kalması
Soru 17
Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi amaçla yapılmıştır?

A
Eğitim kurumu açmak için
B
Nüfus yoğunluğunu öğrenmek için
C
Askeri için
D
Endüstriyel yatırımlar için
Soru 18
Cumhuriyetin ilanından sonra ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

A
1923
B
1924
C
1925
D
1927
Soru 19
Aşağıda nüfusu kalabalık olan yerler ve sebepleri eşleştirilmiştir.Hangi eşleştirme yanlıştır?

A
İstanbul –Sanayi
B
Zonguldak- Maden
C
Iğdır-Ticaret
D
Antalya -Turizm
Soru 20
Bir yerin yerleşim yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisi etkendir?

A
elverişsiz iklim şartları
B
çok tarım alanları
C
turizmin gelişmiş olması
D
yüz ölçümü
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön