7.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Çin’den başlayarak İstanbul’a ulaşan ve oradan da Avrupa’nın içlerine giden ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kürk Yolu
B
Kral Yolu
C
İpek Yolu
D
Baharat Yolu
Soru 2
Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelip Ayasofya Medresesinde müderrislik yapan Türk bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ali Kuşçu
B
İbni Sina
C
Farabi
D
Birunî
Soru 3
Birinci Dünya Savaşı öncesi aşağıdaki devletlerden hangisi ittifak Devletleri'nin içinde yer almamıştır?

A
Bulgaristan
B
İngiltere
C
Almanya
D
Osmanlı Devleti
Soru 4
Marmara Bölgesi’nin nüfus artışı üzerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilidir?

A
Ulaşım
B
Yer şekilleri
C
Tarım
D
Sanayileşme
Soru 5
Yazıyı ilk bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygurlar
B
Lidyalılar
C
Sümerler
D
Hititler
Soru 6
Osmanlılarda kadı ve müderrislerin atama ve görevden alam işlerini aşağıdakilerden hangisi yürütürdü?

A
Kazasker
B
Şeyhülislam
C
Nişancı
D
Defterdar
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında değildir?

A
Soylular eski güçlerini kaybettiler.
B
Baharat ye İpek yolları eski önemini kaybetti.
C
Akdeniz limanları önem kazandı.
D
Hrıstiyanlık yayıldı.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Avrupalıları coğrafi keşiflere yönelten nedenlerden değildir?

A
Pusulanın öğrenilmesi ve coğrafyanın gelişmesi
B
Doğunun zenginliğine sahip olmak istemeleri
C
Avrupa nüfusunun hızlı artması
D
Avrupa ülkelerinin yoksul olması
8 numaralı soru için açıklama 
Gerek Avrupada GEREKSE DÜNYA'DA asıl nüfus artışı sanayi devriminden sonra olmuştur ve artmıştır..
Soru 9
Osmanlı Devleti’nde önemli devlet meselelerinin görüşülerek karara bağlandığı, aynı zamanda yüksek mahkeme özelliği de gösteren kuruma ne ad verilirdi?

A
Divan-ı Hümayun
B
Arz Odası
C
Lonca Teşkilatı
D
Rumeli Beylerbeyliği
Soru 10
Rönesans ilk olarak hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

A
İngiltere
B
Almanya
C
İtalya
D
Osmanlı Devleti
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatının bölümlerinden değildir?

A
Ustalık
B
Erlik
C
Çıraklık
D
Kalfalık
Soru 12
İlk Türk matbaasının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Müteferrika
B
28 Mehmet Çelebi
C
Takiyüddin
D
Biruni
Soru 13
Aşağıdaki şeçeneklerde Türk İslam bilginleri ve eserleriyle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Katip Çelebi-Cihannüma
B
Evliya Çelebi-Seyahatname
C
İbn-i Sina-El Kanunü’l Fi-t Tıb
D
Ali Kuşçu-Kitabü’l Bahriye
Soru 14
Hangisi ikta sisteminin faydalarından biri olamaz?

A
Soylu ve köylü sınıfı oluşmuştur
B
Üretim denetim altına girmiştir.
C
Merkezi yönetim ve ordu güçlenmiştir.
D
Devletin önemli giderleri karşılanmıştır.
Soru 15
Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinen Osmanlı padişahı hangisidir?

A
Yavuz Sultan Selim
B
II. Murat
C
Çelebi Mehmet
D
II. Mehmet
Soru 16
İlk Çağ uygarlıklarından kalan eserlerin günümüze kadar ulaşmasını sağlayan en önemli icat aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı
B
Tekerlek
C
Matbaa
D
Takvim
Soru 17
III.Selim zamanında Nizam-ı Cedid ordusu ile diğer yeniliklerin masraflarını karşılamak için kurula hazine aşağıdakilerden hangisidir?

A
Berri Hümayun
B
Divanı-ordu
C
Miras
D
İrad-i Cedid
Soru 18
Yeniçerileri ortadan kaldırmayı başaran osmanlı padişahı kimdir?

A
III. Selim
B
II. Mahmut
C
IV. Mustafa
D
II. Mehmet
Soru 19
Osmanlım Devleti’nde 1575 -1580 tarihleri arasında ilk rasathaneyi(Gözlem evi) kim kurdu?

A
BİRUNİ
B
ALİ KUŞÇU
C
TAKİYÜDDİN
D
İBNİ-SİNA
Soru 20
Osmanlı Devleti’nde üst düzey yönetici(memur) yetiştiren eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Lonca
B
Medreseler
C
Sıbyan Mektebi
D
Enderun Mektebi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön