7.Sınıf 2.Dönem 2.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçukluları’nın “eğitimi geliştirmek” için yaptığı çalışmalardan biridir?

A
Kervansaraylar yapılması
B
Tersaneler açılması
C
Medreseler açılması
D
Köylülere arazi dağıtılması
Soru 2
Yeniçeri Ocağını hangi padişah kurmuştur?

A
I. Murat
B
I. Mehmet
C
Osman Bey
D
Orhan Bey
Soru 3
Anadolu Selçuklu Devleti hangi savaşla yıkılma sürecine girmiştir?

A
Pasinler Savaşı
B
Malazgirt Savaşı
C
Miryakefalon Savaşı
D
Kösedağ Savaşı
Soru 4
Osmanlı Devletin'de ilk nüfus sayımı hangi padişah zamanında yapılmıştır?

A
I. Ahmet
B
II. Mahmut
C
IV. Murat
D
II. Beyazıt
Soru 5
Aşağıdaki illerden hangisinin nüfusu yazın Turizme bağlı olarak artar?

A
Muş
B
Mardin
C
Antalya
D
Ağrı
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Divan-ı Hümayun üyelerinden değildir?

A
Tımarlı Sipahi
B
Sadrazam
C
Defterdar
D
Kaptan-ı Derya
Soru 7
“Haçlı Seferlerinin amaçlarından biri de Kudüs’ü ele geçirmekti.” Sadece bu bilgi doğrultusunda Haçlı Seferlerinin başlamasında aşağıdaki sebeplerden hangisi etkili olmuştur?

A
Siyasi
B
Dini
C
Sosyal
D
Ekonomik
Soru 8
İnsanların bir yeri yerleşim yeri olarak seçmelerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi diğerlerinden azdır?

A
Yer şekilleri
B
Su kaynakları
C
İklim özellikleri
D
Doğal bitki örtüsü
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kişiler arasında yapılan iletişim hatalarından biri değildir?

A
Aşağılamak
B
Empati kurmak
C
Emir vermek
D
Yargılamak
Soru 10
Nüfus sayımı sonucunda aşağıdakilerin hangisine ulaşma imkânımız yoktur?

A
Nüfus artış hızına
B
Okuryazarlık oranına
C
Şehirlerin yüzölçümüne
D
Nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılışına
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi, kapıkulu süvarilerinin bölümlerindendir?

A
Topçu Ocağı
B
Sol Garipler
C
Akıncılar
D
Yeniçeri Ocağı
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ikta sisteminin yararları arasında gösterilemez?

A
Devletin önemli giderlerinin para harcamadan karşılanması
B
Üretimin devamlılığının sağlanması
C
Orduya asker temin edilmesi
D
Ülke topraklarının halka eşit olarak dağıtılması
Soru 13
Aşağıdaki fetihlerden hangisi Osmanlıların Akdeniz ticaretini kontrol altına almasını sağlamıştır?

A
Kıbrıs
B
Trabzon
C
İstanbul
D
Kırım
Soru 14
II. Mahmut döneminde medreselerden bağımsız olarak rüştiyeler, dil okulları ve tıp okulunun açılması ağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A
Medrese hocalarının II. Mahmut’u desteklediğinin
B
Mevcut eğitim kurumlarının iyileştirildiğinin
C
Mevcut eğitim sisteminin yetersizliğinin
D
Medreselerin kapatıldığının
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nde yapılan yeniliklerden biri değildir?

A
Batı tarzında mimari eserlerin yapılması
B
Ziraat Bankasının açılması
C
Çiçek aşısının uygulanması
D
Matbaanın kurulması
Soru 16
Ülkemizde genellikle nüfus, sanayinin yoğun olduğu, iş imkânlarının fazla olduğu, iklimin elverişli olduğu ve ulaşımın elverişli olduğu yerlerde yoğundur. Buna göre ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğu Anadolu Bölgesi
B
Ege Bölgesi
C
Marmara Bölgesi
D
Akdeniz Bölgesi
Soru 17
Ekonomik faaliyetlerin geliştiği şehirlere yapılan göçlerin sonucunda bazı olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerin hangisi göçlerin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlar arasında gösterilemez?

A
Üretim artışı
B
Alt yapı eksiklikleri
C
Konut yetersizliği
D
Çarpık kentleşme
Soru 18
Bir şehirden başka bir şehre göç edilmesinin çeşitli nedenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi göç edilen şehirlerde görülen özelliklerden biri değildir?

A
Sağlık hizmetlerinin gelişmiş olması
B
Eğitim faaliyetlerinin gelişmiş olması
C
Sanayi kuruluşlarının fazla olması
D
Yüksek ve güzel binaların bulunması.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizin yoğun nüfuslu yerlerinin özellikleri arasında gösterilemez?

A
Yer altı kaynaklarının zengin olması
B
Sanayi faaliyetlerinin gelişmiş olması
C
İklim koşullarının elverişli olması
D
İş olanaklarının fazla olması
Soru 20
Fetret Dönemine son verdiği için Osmanlı Devletinin ikinci kurucusu olarak da bilinen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Murat
B
IV.Murat
C
II. Mehmet
D
Çelebi Mehmet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön