7.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Divan üyeleri arasında yer almaz?

A
Şeyhülislam
B
Vezirler
C
Kazasker
D
Tımarlı Sipahi
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin Jeopolitik konumunun sonuçlarından biri değildir?

A
İstanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
B
Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi
C
Türkiye Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan yollar üzerinde olması
D
Türkiye Asya ve Avrupa kıtaları arasında Ekonomik ve kültürel bir köprü görevi görmesi
2 numaralı soru için açıklama 
Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi matematik konumun bir sonucudur.
Soru 3
Aşağıdaki bölgelerin hangisinin fethedilmesiyle Karadeniz Osmanlı gölü haline gelmiştir?

A
Sinop
B
Trabzon
C
Kırım
D
Amasra
Soru 4
Anadolu’daki Safevi(İran) tehlikesi yüzünden yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çaldıran Savaşı
B
Otlukbeli Savaşı
C
Ridaniye Savaşı
D
Mercidabık Savaşı
Soru 5
Fatih zamanında Akkoyunlu Devleti’nin yıkıldığı ve Doğu Anadolu’nun güvenliğinin sağlandığı savaş hangisidir?

A
Çaldıran Savaşı
B
Otlukbeli Savaşı
C
Mercidabık Savaşı
D
Ridaniye Savaşı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisinde Osmanlı Devleti’nin batıda son kez toprak kazandığı antlaşma doğru olarak verilmiştir?

A
1700 – İstanbul Antlaşması
B
1699 – Karlofça Antlaşması
C
1672 – Bucaş Antlaşması
D
1533 – İstanbul Antlaşması
Soru 7
Denizcilerin büyük denizlere daha rahat açılmasını sağlayan araç nedir?

A
Silah
B
Pusula
C
Barut
D
Top
Soru 8
-Pusulanın gemicilikte kullanılması.

- Okyanuslara dayanıklı gemilerin yapılması.

- Cesur gemicilerin yetişmesi.

Yukarıda verilenler neyin başlamasına neden olmuştur?

A
Reform
B
Coğrafi Keşifler
C
Rönesans
D
Sanayi inkılabı
Soru 9
Hangisi Coğrafi Keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?

A
Burjuva sınıfı güçlendi.
İpucu:
B
Kiliseye olan güven arttı.
C
Avrupalılar keşfettikleri ülkelerde sömürge imparatorlukları kurdular.
D
Atlas okyanusundaki limanlar önem kazanırken, Akdeniz limanları eski önemlerini kaybetti.
9 numaralı soru için açıklama 
Coğrafi Keşifler bir anlamda kilisenin iddialarını ve skolastik düşünceyi çürütmüştür. Her türlü pozitif bilime, deneye ve gelişmeye kapalı olan kilise Coğrafi Keşifler’in ardından itibarını ve gücünü kaybetmiştir.
Soru 10
15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa’da görülen bilim, sanat, edebiyat ve düşünce alanındaki değişiklik ve gelişmelere ne denir?

A
Keşifler
B
Reform
C
Rönesans
D
Sanayi İnkılabı
Soru 11
Maki hangi iklimin bitki örtüsüdür?

A
Marmara iklimi
B
Karasal iklim
C
Akdeniz
D
Karadeniz iklimi
Soru 12
Günümüzdeki adalet bakanı ile eşdeğer olup, büyük davalarla ilgilenen Osmanlı'daki adalet görevlisinin adı nedir?

A
Kazasker
B
Vezir
C
Şeyhülislam
D
Kaptan-ı Derya
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen faktörler arasında gösterilemez?

A
Fabrikalar
B
İklim özellikleri
C
Sıcak su akıntıları
D
Tarım yapmaya elverişli alanlar
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir?

A
Marmara
B
Karadeniz
C
Ege
D
Doğu Anadolu
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi göç alan şehirlerin tercih edilmesinde etkili değildir?

A
Kalabalık şehir olması
B
Sağlık hizmetlerinin iyi olması
C
Eğitim imkanlarının iyi olması
D
İş imkanlarının fazla olması
Soru 16
Nüfus sayımları sonucunda nüfusumuzla ilgili hangi bilgiye ulaşamayız?

A
Meslek durumu
B
Kültür durumu
C
Nüfus miktarı
D
Eğitim durumu
Soru 17
Bodrum’da ………........sayesinde nüfus yoğundur.Tuz Gölü çevresinde ise……………nedeniyle nüfus seyrektir. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri getirilebilir?

A
Bitki örtüsü-Ulaşım
B
Turizm-Tarım
C
Turizm-Kuraklık
D
Yağış miktarı-Yükselti
Soru 18
Yılın ilk buğday hasadı Akdeniz bölgesinde yapılır. Bu durum aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Toprakların çok verimli olmasına
B
Tarım alanlarının genişliğine
İpucu:
C
Sıcaklık şartlarının uygunluğuna
D
Sulama sistemlerinin varlığına
Soru 19
Nüfusun yoğun olduğu yerlerde aşağıdaki durumlardan hangisi görülmez?

A
Eğitim imkânlarının gelişmesi
B
Üretimin artması
C
İş gücünün azalması
D
Tüketimin artması
Soru 20
Türkiye Cumhuriyeti’nde yasa yapma yetkisi, aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Anayasa Mahkemesi
B
Başbakan
C
Bakan
D
TBMM
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön