7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Bilgilendirme ve bir düşünceyi aydınlatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Betimleyici Anlatım
B
Açıklayıcı Anlatım
C
Tartışmacı Anlatım
D
Öyküleyici Anlatım
Soru 2
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinin anlam özelliklerine göre fiili farklıdır?
A
Bu güzel tavsiyeyi sana kim verdi?
B
Sabahleyin kocası ile başka bir şehre geldiler.
C
Zengin kızların hiçbiri bilmecelerin cevabını bulamadı. İş
D
Kardeşlerim, beni de alın yanınıza.
Soru 3
“Varlıkların, olayların, eşyaların en belirgin özellikleriyle tanıtılıp canlandırılması amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Betimleyici Anlatım
B
Tartışmacı Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Açıklayıcı Anlatım
Soru 4
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur?
A
Bu adam şeytana pabucunu ters giydirir.
B
Sevinçten gözleri parlıyordu.
C
Yaptığı hareketle benim gözünden düştü.
D
İmam bayıldı yemeğini çok severim.
Soru 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecaz anlamlıdır?
A
Ağlıyoruz şimdi o burçlara bakarak.
B
Tanırdı bütün insanlarını yurdunun.
C
Koşup gelirdi derdine memleketin.
D
Çıkardı karşısına nice dağ gibi ordunun.
Soru 6
Aşağıda verilen cümlelerden hangisi mecaz anlamlıdır?  
A
Şimdi artık kimi sevdiğimi, kime saygı duyduğumu biliyorum.
B
İşte Kör Mustafa’nın bu gözü de bir kambur insanın ruh hâletini içine sindirmiş.
C
Parmakları kalın geldiği zaman tırnakları ile toprağı tırmalardı,
D
Akşam olunca çalıların arasına sakladığı kazmasını alıyor.
Soru 7
“Makale, fıkra, eleştiri ve deneme gibi öğretici özellikler gösteren türlere özgü bir anlatım biçimidir. Herhangi bir konu hakkında bilgiler vermek, bir şeyler öğretmek amacına yöneliktir. Açıklama, bilinmeyeni bilinir kılmaktır. Amaç doğrudan bilgi vermek olduğundan yazar sanatlı söyleyişlere, imalı sözlere pek yer vermez. Açık, anlaşılır bir dil kullanır.” Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir?
A
Betimleyici Anlatım
B
Öyküleyici Anlatım
C
Tartışmacı Anlatım
D
Açıklayıcı Anlatım
Soru 8
“Bir yargıyı, bir düşünceyi ya da öneriyi çürütme, değiştirme amacıyla kullanılan anlatım biçimidir. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Tartışmacı Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Betimleyici Anlatım
Soru 9
“Kullandığınız aletleri, yerlerine takmazsanız koyduğunuz yerde bulamayabilirsiniz. Ne kadar kütleli olursa olsun küçük bir hava akımıyla bile uçabilir. Ayrıca yemek yeme alışkanlığınızı da tümüyle değiştirmeniz gerekiyor. Çünkü yemeklerin tabakta, içeceklerin de bardakta durma gibi bir zorunluluğu yoktur.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A
Betimleyici Anlatım
B
Açıklayıcı Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Tartışmacı Anlatım
Soru 10
Aşağıda verilen cümlelerin hangisi mecaz anlamlı değildir?
A
Üzüntümüz öyle büyük, öyle derin!
B
Bir bakışıyla dağlar ovalar tutuşurdu.
C
Orada bir vatan, bir cihan konuşurdu.
D
Düşünür, bir çare bulurdu mutlaka.
Soru 11
Aşağıdaki cümlelirin hangisinde -de -da doğru yazılmıştır?  
A
Madem öyle bende oturup hatıralarımı yazarım.
B
Evine de hem kendisine hem torunlarına bakması için bakıcı bir kadın tuttu.
C
Nine doksan dokuz yaşına bastığında kızı hastalandı.
D
Sanki fırtına karşısın da yere doğru eğilmiş bir ağaç gibi duruyordu.
Soru 12
Aşağıda virilen cümlelerin hangisinde öznel bin anlatım vardır?  
A
Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
B
Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
C
Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
D
Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
Soru 13
“Bu teknikte yazarın amacı, okuyucuyu bir olay içinde yaşatmaktır. Olay akışı vardır. Olaylar birbiri üzerine gelişir ve zaman durmadan geçer. Genellikle haber kipleriyle çekimlenmiş yüklemler kullanılır. … geldi, … anlatmış, … maviydi v.b. ” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Öyküleyici Anlatım
C
Betimleyici Anlatım
D
Tartışmacı Anlatım
Soru 14
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A
“Başarı için kişinin kendisine ve bilgisine güvenmesi yeterlidir.” cümlesi öznel anlatımlıdır.
B
“Pek çok, pek çoğu” sözcükleri ayrı yazılırken “birçok, birçoğu” sözcükleri bitişik yazılır
C
Tarihlerin yazımında gün, ay, yıl arasına eğik çizgi konulabilir.
D
Öznenin iradesi dışında kendiliğinden gerçekleşen “kızarmak, çimlenmek” gibi fiiller durum fiilidir.
Soru 15
“Burun kıvırmak” deyiminin anlamı hangisidir?
A
onaylamamak
B
umursamamak
C
beğenmemek
D
önemsememek
Soru 16
“ Astronotların uzayda boyları birkaç santimetre uzar. Çünkü üzerinde herhangi bir ağırlık olmayan omurgadaki omurların arasındaki diskler genişler. Kaslar, kaldıracakları fazla bir yük olmadığı için kemiklere fazla baskı uygulamaz. Bu nedenle kemikler de kullanılmadıkça zayıflar.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A
Öyküleyici Anlatım
B
Açıklayıcı Anlatım
C
Tartışmacı Anlatım
D
Betimleyici Anlatım
Soru 17
Aşağıda verilen cümlelerdeki fiillerden hangisinin zamanı geniş zamandır?
A
Mademki topraktır mutlaka tutacak.
B
Ellerini halktan iki vatandaşın omuzlarına dayamış.
C
Ben okumuşların sözüne daha çok inanırım.
D
Toprak dedimse sözün gelişi söyledim.
Soru 18
Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde -ki'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A
Çok çalışmış ki tüm soruları yanıtladı.
B
Masadaki meyveleri buzdolabına yerleştirdim.
C
Biliyor ki dizginleri tutan el.
D
Yarın ki sınava çalıştınız mı?
Soru 19
Aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Tartışmacı Anlatım
C
Öyküleyici Anlatım
D
Betimleyici Anlatım
Soru 20
Aşağıdaki cümlelirin hangisinde -de -da ekinin yazımı yanlıştır?
A
Yazdıklarını da kızı dâhil kimsenin okumasına izin vermiyordu.
B
Her gün az da olsa daktilosunun başına oturup ağır aksak yazıyordu.
C
Komşusu yinede nineyi istediği yere götürdü.
D
Çok yaşlandığı için dışarı çıkması da zor oluyordu.
Soru 21
“Okuyucuyu bir olay içinde yaşatma amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Betimleyici Anlatım
C
Tartışmacı Anlatım
D
Öyküleyici Anlatım
Soru 22
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım yoktur?  
A
Fakir kız, kocasına güzel tavsiyelerde bulunmuş.
B
Gözlerini kaldırırsan gökyüzünü, indirirsen yeryüzünü görürsün.
C
Bir zamanlar Sarıbay adlı bir han yaşıyordu.
D
Güneş doğudan sabahleyin doğuyor, batıdan da akşamleyin batıyor.
Soru 23
“Varlıkların, olayların, eşyaların en belirgin özellikleriyle tanıtılıp canlandırılması amacıyla kullanılan anlatım biçimidir.” Yukarıdaki ifade hangi anlatım çeşididir?
A
Tartışmacı Anlatım
B
Açıklayıcı Anlatım
C
Betimleyici Anlatım
D
Öyküleyici Anlatım
Soru 24

I-Bilgi vermek amacıyla yazılır.

II-Genel ayrıntılar üzerinde durulur.

III-Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.

Yukarıda özellikleri verilen anlatım biçimi hangisidir?
A
Tartışmacı Anlatım
B
Öyküleyici Anlatım
C
Betimleyici Anlatım
D
Açıklayıcı Anlatım
Soru 25
“Uzayda, ağırlıksız ortamda bulunmak hepimize çok çekici gelir. Belgesellerde bir duvardan ötekine zıplayan, hiç zorlanmadan çeşitli akrobatik hareketler yapan astronotlara imreniriz. Bunların, hepsi bize eğlenceli görünür. Aslında durum tam olarak düşündüğümüz gibi değil.” Yukarıdaki yazıda hangi anlatım biçimi kullanılmıştır?
A
Açıklayıcı Anlatım
B
Öyküleyici Anlatım
C
Tartışmacı Anlatım
D
Betimleyici Anlatım
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
25 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
2122232425
Son
Geri dön