7.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
“Isınmak” sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamında kullanılmıştır?

A
Hava ısınınca karıncalar ortaya çıktı.
B
Yeni gelen öğretmen bize ısındı.
C
Tenceredeki su ısındı.
D
Şömineyi yakınca salon hemen ısındı.
Soru 2

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

 

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Tanıştığımız biriyle yaptığımız konuşmada kullandığımız kelimeler büyük bir öneme sahiptir.
B
Gözümüzün verdiği mesajlar esas anlatmak istediklerimizi gösterir.
C
İletişimde beden dili sözlü iletişimden daha önemlidir.
D
Bir insanın kişiliğini anlamak istersek o kişinin tavır ve davranışlarına bakmalıyız.
Soru 3
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi oluş fiilidir?

A
Yaz tatili boyunca yirmi kitap okudum.
B
Suçlarını bildiğinden sessizce bekledi.
C
Ağaçların yapraklarını tek tek incelemiş.
D
Evimizin bahçesi bu yıl çok güzelleşti.
Soru 4

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi “sözsüz mesaj” ifadesinin içinde değildir?

A
Yüz ifademiz
B
Nasıl göründüğümüz
C
Nasıl konuştuğumuz
D
Ne söylediğimiz
Soru 5
Hangi seçenekteki sözcükler aralarındaki anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?

A
tercüme - çeviri
B
siyah- kara
C
özgürlük - barış
D
fayda - yarar
Soru 6
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Gökyüzüne gönderilen dumanlar, mağara duvarlarına çizilen resimler, haber ulaştırmak için kullanılan güvercinler, gemicilere yol gösteren fenerler iletişim yollarından bazılarıdır.
B
Kitle iletişim araçları çok sayıda insana aynı mesajı, aynı anda ulaştırabilme özelliğine sahiptir.
C
Bir hayvan beslemek veya bitki yetiştirmek insanlarla iletişim kuramamanın bir sonucudur.
D
İnsan ve toplumla ilgili her türlü olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren düşündürücü ve güldürücü resme karikatür denir.
Soru 7
Aşağıdakilerin hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?  

 

A
Bu yaz sefiller adlı kitabı okudum.
B
Liseye Anıttepe Lisesi’nde okumuş.
C
Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
D
Kışın Akdeniz sahillerinde pek turist olmaz.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A
Anadolu’nun bitmez tükenmez madenleri vardır.
B
Bu davranışı ne ilk ne de sondu.
C
Üçüncü kata inip çıkmaktan yorulmuştu.
D
Sığ sularda yüzen, derinlerin güzelliğini keşfedemez.
Soru 9
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim olan bir sözcük yer almıştır?

A
Benim canım arkadaşım nasıl?
B
Dost dost diye nicesine sarıldım.
C
Küçükler büyüklere saygılı olmalıdır.
D
Ay tutulmasını izledik.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur?

A
Bu konuda kendin karar vermelisin.
B
O, her zaman bana saygılı davranır.
C
Öyle hızlı koşar ki kimse ona yetişemez.
D
Benim çantam kardeşiminkinden büyük.
Soru 11
Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin anlamdaşı vardır?

A
hava
B
çehre
C
dut
D
bulut
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisinde sayının yazılışı yanlıştır?

A
Annem onüç yaşındayken Ankara’ya gelmiş.
B
Cebimde yüz yetmiş liram vardı.
C
Kitabı yirmi dört liraya aldım.
D
Buralar iki yüz yıl önce ormanlıkmış.
Soru 13
“Mevsim yazdı” cümlesinde geçen “yaz” sözcüğü ile “yaz-” fiilinin aralarındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zıt anlamlılık
B
Deyim
C
Anlamdaşlık
D
Sesteşlik
Soru 14
Aşağıdakilerin hangisinde fiil, farklı bir kiple çekimlenmiştir?

A
Keşke şimdi o şehirde olsam.
B
Yeni örtüyü masaya serdik.
C
En son o bindi otobüse.
D
Çamaşır balkondan aşağı düştü.
Soru 15
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.
Yukarıdaki paragrafta kaç tane çekimli fiil vardır?

A
4
B
6
C
7
D
5
Soru 16

“İnsanlarla münasebetin ateşle münasebetin gibi olsun. Çok uzaklaşma donarsın, çok yaklaşma yanarsın.” (Sâdi Şirazî)

Yukarıda anlatılmak istenen fikirle örtüşmeyen cümle hangisidir?

A
Yaşamda yalnız kalmış kimse mutsuz olur.
B
İnsan sosyal bir varlıktır ve herkesle samimi olmalıdır.
C
Çok muhabbet tez ayrılık getirir.
D
Kapıyı hızlı çarpıp çıkma, geri dönmek zorunda kalabilirsin.
Soru 17

Daha önce birbirini hiç görmemiş insanlar ilk defa birbirlerini gördüklerinde, kısa sürede birbirleri hakkında bir izlenim oluşturmaktadırlar. Kişinin güvenilir veya güvenilmez, hoş veya nahoş, önemsenecek veya önemsenmeyecek, uyumlu veya uyumsuz olduğu gibi algılamaları içeren bu izlenimler, otuz-otuz beş saniye gibi kısa bir sürede oluşmakta ve daha çok sözsüz mesajlara dayanmaktadır. Gözden gelen mesajlar ilk izlenimin % 55'ini, kulaktan gelen mesajlar %38'ini oluşturmaktadır. Kişinin ne söylediğini belirten içerik ise ilk izlenimin % 7'sini oluşturmaktadır. Anlaşılan o ki ilk karşılaştığımız zaman nasıl göründüğümüz, nasıl bir yüz ifadesine sahip olduğumuz ve nasıl konuştuğumuz ne konuştuğumuzdan daha önemlidir.

Doğan CUCELOĞLU

Paragrafın başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
İlk izlenimler
B
Kişilik tahmini
C
Beden dili
D
Sözsüz mesaj
Soru 18

İki insan birbirinin farkına varırsa iletişim başlar. Bir göndericiden gelen mesajı alan alıcı, mesajın algılandığını gösteren tepkiler verir. Bu şekilde bir iletişim gerçekleşir.

Paragrafa göre hangisi iletişim eylemi sayılmaz?

A
Yaramazlık yapan çocuğun gülümseyen annesini görmesi
B
Bir oyunu izleyenlerin oyun sonundaki alkışları
C
Dışarı çıkan çocuğa babasının “Hırkanı giy.” demesi ve çocuğun cevap vermesi
D
Bir konferansa dinleyici olarak katılmak
Soru 19
Gezimiz sırasında bir köye uğradık. Burası yeşili bol bir Anadolu köyü. Bir nine üç beş insanı başına toplamış, tatlı dille hikâyeler anlatıyor. Dinleyenler dünyayla bağını koparmış, gözlerini nineden ayırmıyorlar. Arada sorular sorarak ne kadar dikkatli dinlediklerini gösteriyorlar. Anlaşılan o ki güler yüz ve tatlı dil hiçbir zaman önemini kaybetmeyen bir insan özelliği olacak.
Yukarıdaki paragrafta hangi bildirme kipi yoktur?  

 

A
Şimdiki zaman
B
Gelecek zaman
C
Geniş zaman
D
Görülen geçmiş zaman
Soru 20
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A
Sergi, saat 17.00'de açılacakmış.
B
Onaltılık notayı çalmakta zorlanıyorum.
C
Bir gurup yabancı üniversitede okumak için başvurdu.
D
Karma karışık bir odada ders çalışamam.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön