7.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, emek harcamadan ele geçirilmiş bir kazancın gereksiz yere harcanıp tükeneceğini anlatır?

A
Herkesin gönlünde bir aslan yatar.
B
Serçeden korkan darı ekmez.
C
Haydan gelen huya gider.
D
Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.
Soru 2
Ekmek yiyebilmek için buğday ekmek gerekir.”

Cümlesindeki altı çizili kelimeler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Eş sesli
B
Mecaz anlamlı
C
İkileme
D
Eş anlamlı
Soru 3
“Ali karşısındaki kalabalığa durmadan bağırıyor öfkeyle nutuk atıyordu.“ Cümlesinde “nutuk atmak” deyiminin anlamı nedir?

A
Bir konu üzerinde bilgi vermek.
B
Sürekli başkalarını kötülemek.
C
Çok uzun bir yazıyı okumak.
D
Yüksek sesle, özensiz, bıktırıcı konuşma yapmak.
Soru 4
Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde kelimenin son harfi ünsüz yumuşamasına uğramaz?

A
Millet
B
Dert
C
Çok
D
İlaç
Soru 5
“Herhangi bir konuyu kanıtlamak için yazılan yazılara ……………..; geçmişte yaşadığımız ilginç olayları anlatan yazılara ise ………….. denir.” Boşluklara hangi terimler gelmelidir?

A
deneme - anı
B
anı - fıkra
C
makale - anı
D
fıkra - makale
Soru 6
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öznel” bir anlatım söz konusudur?

A
Yapım ekleri kelimelerin anlamını değiştirir.
B
Piramitleri seyretmek insana büyük zevk veriyor.
C
Su, hidrojen ve oksijenin birleşmesiyle oluşur.
D
Akciğerimiz günde on dört metreküp hava işlemektedir.
Soru 7
Aşağıdaki tümcelerin hangisinde virgül kaldırılırsa anlam karışıklığına neden olur?

A
Geç kalınca, onu aramaktan vazgeçti.
B
Bir varmış, bir yokmuş diye başlar masallar.
C
Bu genç, doktorla konuşmaya gitti.
D
Köpekler, koşarak gözden kayboldular.
Soru 8
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yön zarfı kullanılmıştır?

A
Haberi duyunca hızla dışarıya koştu.
B
Kitabını okulda unuttuğunu anlayınca geri döndü.
C
Küçük kız hıçkırarak odaya girdi.
D
Dün gece çok uyumuşum.
Soru 9
“İşler asla ……….... değildir, yeter ki………… olanları parçalara böl¬meyi bilelim.”

Yukarıdaki cümleyi en anlamlı şekilde tamamlayan sözcük çifti hangisidir?

A
kolay - küçük
B
zor - küçük
C
basit - bölünmez
D
güç - büyük
Soru 10
En çok özlediğim şey neşe olmuştur. Sonrala¬rı mutlu oldum ama mutluluk, neşenin yanında güneşle elektrik lambası gibidir. Mutlulu¬ğun hep bir nedeni vardır. Bir şeyler nedeniy¬le mutlu olunur. Varlığı dışardan bir olaya bağlıdır. Oysa neşenin belirli bir nedeni yok¬tur. Belki de hiç yoktan sarar seni. Varlığı güneşe benzer, kendi yüreğinin ısısıyla yakar.

Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi kullanılmıştır?

A
Örneklendirme
B
Karşılaştırma
C
Tanık gösterme
D
Tanımlama
Soru 11
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, fiil kipi ''her zaman'' anlamı taşımaktadır?

A
Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
B
Bir hafta sonra dönüyorum.
C
Yarın memlekete döneceğim.
D
Bahar gelince yazlıklar çıkarıldı.
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

A
Bahçıvan çiçekleri vazoya yerleştirdi.
B
Bir an önce işlerimizi tamamlayalım.
C
Şiir okurken çok heyecanlanıyorum.
D
Yazdığım mektubu yarın arkadaşıma göndereceğim.
Soru 13
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin (') kullanılmasına gerek yoktur?

A
Babam tatilde bizleri Pamukkale'ye götürecek.
B
Bu akşam bize Bekir'ler gelecek.
C
Saat, 05.45'te şiddetli bir deprem oldu.
D
TBMM'nin kuruluşu 1920'de olmuştur.
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır?

A
Osmaniye’nin sokaklarını adım adım gezerdi.
B
Onun memleket sevgisini herkes bilirdi.
C
Osmaniye’nin çıkardığı en büyük yazardı.
D
Bu, sevgi şiirlerinden de anlaşılırdı.
Soru 15
Aşağıdaki fiillerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A
Okulun sonuna doğru herkes heyecanlanıyor.
B
Bütün hazırlıklarımızı tamamladık.
C
Sabah erkenden kalkıp bahçeyi sulamış.
D
Yalanı ortaya çıkına yerin dibine girdi.
Soru 16
"Başkasına bir kötülük yapmadan önce, bu kötülüğü kendine yapılmış gibi düşün." Anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A
İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır.
B
Kendi düşen ağlamaz.
C
Su uyur, düşman uyumaz.
D
Emanete hıyanet olmaz.
Soru 17
- Bu güzel çiçekleri nereden aldın ( )

- Arkadaşlarımdan biri getirdi ( )

- Kim ( )

- Tanırsın onu, adı şey ( )

Yukarıdaki karşılıklı konuşmada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
(?) (.) (?) (.)
B
(?) (.) (?) (…)
C
(.) (.) (?) (.)
D
(?) (.) (!) (...)
Soru 18
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime mecaz anlamda kullanılmıştır?

A
Böyle çürük belgelerle insanları suçlamayınız.
B
Sıçrayarak ormanın içine girdi.
C
Sevgi, dürüst ve çalışkan bir öğrencidir.
D
Beş katlı bir apartmanda oturuyoruz.
Soru 19
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’bir başkasından duyma‘’ anlamı taşımaktadır?

A
Hayata böyle hep tek yönden bakar.
B
En güzel konuşmayı Ali yaptı.
C
Bu olaylardan babasının da haberi yokmuş.
D
İnsan dünyaya iyimser olarak gelmektedir.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi oluş fiilidir?

A
İçmek
B
Yeşermek
C
Giymek
D
Gülmek
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön