7.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Üreme ana hücrelerinden mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşur.
B
Sonuçta dört hücre oluşur.
C
Döllenme ile birlikte tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.
D
Oluşan hücreler kalıtsal olarak aynıdır, büyüklükleri farklı olabilir.
Soru 2
“Doku, Sistem, Organ, Hücre, Çekirdek, Organizma” kavramlarını basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A
Çekirdek – Organizma – Hücre – Doku – Organ – Sistem
B
Çekirdek – Hücre – Doku –Sistem – Organ – Organizma
C
Çekirdek– Doku – Organ – Hücre– Sistem – Organizma
D
Çekirdek – Hücre – Doku – Organ – Sistem – Organizma
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mitozda görülmez?    
A
Sonucunda 2 hücre oluşur.
B
Vücut hücrelerinde görülür.
C
Çok hücreli canlılarda büyüme, gelişme ve yaraların onarılmasını sağlar.
D
Eşeyli üreyen canlılarda türün kromozom sayısının nesiller boyu sabit kalmasını sağlar.
Soru 4
  • Uzaya yayılan roket parçaları
  • İşlevini yitiren yapay uydular
  • Kuyruklu yıldızlardan kopan parçalar
  • Doğal uydular
  • Uzaya yönlendirilen ışık kaynakları
  • Çevre kirliliğine neden olan etmenler
Yukarıdakilerden kaç tanesi uzay kirliliğine neden olur?    
A
2
B
4
C
3
D
5
Soru 5
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?    
A
I. Küçükayı - Takımyıldız
B
BİLSAT - Yapay uydu
C
Güneş - Gezegen
D
Ay - Doğal uydu
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Kilometre gök biliminde kullanılan uzunluk birimidir.
B
Aradaki boşluklarla birlikte gök cisimlerinin tümü evreni oluşturur.
C
Dünya, Samanyolu Galaksisi’nin içinde bulunur.
D
Gökyüzünü gözlemlemek için teleskop kullanılır.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?    
A
Yıldızlar canlılar gibi doğar, yaşar ve ölür.
B
Kuyruklu yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır.
C
Güneş, Dünya’ya en yakın yıldızdır.
D
Dünya’mız Samanyolu Galaksisi’nin avcı kolu üzerinde yer alır.
Soru 8

1) Işık kaynaklarının gereğinden fazla ve yanlış biçimde kullanılmasıyla ……………… oluşur.

2) Şimdiye kadar keşfedilen en büyük bulutsu …………………….. Bulutsusu’dur.

3) Bir yıldız yaşamını ………………., ya da bir kara delik olarak tamamlar.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlamada kullanılmaz?      
A
Kuyruklu yıldız
B
Işık kirliliği
C
Tarantula
D
Nötron Yıldızı
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?    
A
Hücre zarı vardır.
B
Yuvarlak veya yuvarlağa yakın bir şekli vardır.
C
Sitoplazma bulundurur.
D
Enerji üretir.
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Mikroskopla ilgili ilk çalışmaları İngiliz bilim insanı Robert Hooke yapmıştır.
B
Kalıtsal özellikler genlerle nesilden nesile aktarılır.
C
Çok hücreli canlıları oluşturan hücrelerin hepsi aynı yapıda ve görevde değildir.
D
Tüm canlıları oluşturan hücreler aynı yapılardan oluşmuştur.
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmede görülmez?    
A
Üreme ana hücrelerinde görülür.
B
Kalıtsal çeşitlilik sağlar.
C
Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana hücre ile ve birbirleriyle aynıdır.
D
Homolog kromozomlar arasında parça değişimi gerçekleşir.
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Mitoz bölünme birbirini takip eden evreler sonucu gerçekleşir.
B
Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlar.
C
Çekirdek bölünmesi, mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere üç çeşit hücre bölünmesi vardır.
D
Mitokondri, hücrenin enerji üretim merkezidir.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Evrende çok sayıda gök ada (galaksi) bulunur.
B
Uzay kirliliği temizlenmesi çok zor olan kirliliklerdendir.
C
Samanyolu Galaksisi evrenin bütününü oluşturur.
D
Yıldızları gözlemlemek için kullanılan aletlere teleskop denir.
Soru 14
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Uzay teknolojisi, çeşitli araçlarla uzaya çıkılmasını sağlayan, uzayda yapılan araştırma sonuçlarını veya farklı uydu ve gezegenlerden elde edilen örnek maddeleri Dünya’ya ulaştıran teknolojidir.
B
Ay’ın ilk haritasını çıkaran Ali Kuşçu ’nun adı bugün Ay’ın bir bölgesine verilmiştir.
C
Ömrünü tüketmiş uydular, roketlerin Uzay’a bırakılan üst aşamaları ve yörüngede oluşan patlamalar Uzay kirliliğine sebep olur.
D
Uzaydaki gök cisimlerini daha büyük görmemizi sağlayan aletlere yapay uydu denir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sadece hayvan hücresinde bulunur?    
A
Hücre duvarı vardır.
B
Sentriyol organeli bulundurur.
C
Köşeli bir yapıya sahiptir.
D
Kofulları büyük ve az sayıdadır.
Soru 16

1) Gök cisimlerinin uzaklıklarını ölçmek için gök biliminde ………………kullanılır.

2) Güneş sistemi ………………… Galaksisi’nin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur.

3) Gezegenlerin etrafında belirli bir yörüngede dolanan cisimlere ……………denir.

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki cümleleri tamamlamada kullanılmaz?      
A
Samanyolu
B
Uydu
C
Işık yolu
D
Işık yılı
Soru 17
Aşağıda verilen ifadelerlerden hangisi doğru değildir?    
A
DNA’nın yapı birimine nükleotit, görev birimine gen denir.
B
Gen, nükleotit, kromozom ve DNA kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı “Nükleotit-Gen-DNA-Kromozom” şeklindedir.
C
DNA bütün hücrelerde çekirdek içerisinde bulunur.
D
DNA; beslenme, üreme gibi yaşamsal olaylarımızı belirleyen yönetici moleküldür.
Soru 18
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Yaptığı gözlemler sonucu gezegenlerin Dünya’nın çevresinde değil Güneş’in çevresinde döndüğünü ispatlayan ünlü İtalyan gök bilimci Galileo dur.
B
Uzay’a ulaşan ilk insan olmasının yanı sıra, Uzay’dan Dünya ile konuşan ve Uzay’da yemek yiyen ilk insan olarak tarihe geçen astronot Yuri Gagarin dir.
C
İnsanlar tarafından belli bir amaç için tasarlanan ve bir gezegenin yörüngesine oturtulan araçlara uzay mekiği denir.
D
İlk teleskopu Hollandamı bilim insanı Hans Lippershey icat etmiştir.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın özel proteinlerle birleşerek oluşturduğu yapıdır?    
A
Gen
B
DNA
C
Kromozom
D
Nükleotit
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?    
A
Uzay, dünyanın atmosferi dışında Güneş sistemine verilen isimdir.
B
Büyük kütleli yıldızlar mavi-beyaz , orta büyüklükteki yıldızlar sarı ya da kırmızı görünür.
C
Kendiliğinden ısı ve ışık saçan çok büyük gök cisimlerine “ yıldız ” denir. Dünya’mıza en yakın yıldız “ Güneş ”tir.
D
Dünya’mızın içinde bulunduğu gökada, “ Samanyolu Gökadası ”dır. Samanyolu gökadasının merkezinden dışarı doğru açılan sarmal kolları vardır. Güneş sistemimiz bu kollardan avcı kolu üzerinde yer alır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön