8.Sınıf Noktalama İşaretleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktanın kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?

 

A
İstanbul, 29. Mayıs.1453’te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi.
B
2. Cadde’de perşembe günleri pazar kuruluyor
C
Müdür, yarın 13.00'te şirketin konferans salonunda konuşacak.
D
Bu okulda son iki yıldır 2.500 öğrenci eğitim görü- yor.
Soru 2

Her şeyi yazabilecek kadar özgür hissetmeyiz kendimizi; bir şeyleri hep saklarız, biriktiririz, yastık altına iteriz.

Bu cümlede virgülün kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasına konmuştur
B
Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konmuştur.
C
Yüklemden uzak düşmüş özneyi belirtmek için konmuştur
D
Hitap için kullanılan sözcükten sonra konmuştur
Soru 3

Noktalı virgül, cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur.

Noktalı virgülün bu işlevine uygun bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?

 

A
Bu yörede erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan; kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verilir.
B
Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor; bağırmak,kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum
C
Yeni usul şiirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünü- yordu.
D
At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
Soru 4

Bursa’nın en sevdiğim yanı şudur: Tarihle iç içe olması.

Bu cümlede iki noktanın kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 

A
Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra konmuştur
B
Kendisiyle ilgili açıklama yapılacak cümlenin sonuna konmuştur.
C
Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konmuştur.
D
Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konmuştur.
Soru 5

1991’de -dünyaya geldiğim yıl- ülkemizde çok önemli gelişmeler yaşanmış.

Bu cümlede kısa çizgilerin yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılabilir?

 

A
Nokta ﴾.﴿
B
Tırnak işareti ﴾" "﴿
C
İki nokta ﴾:﴿
D
Virgül ﴾,﴿
Soru 6

Kusursuz bir tatil yapmak, (1) huzura ve mutluluğa ulaşmak, (2)senenin yorgunluğunu atmak düşüncesiyle yola çıkanlar,(3) çoğu kez hayal kırıklığına uğrayıp pişmanlık yaşarlar. Çünkü çıkacakları yolculuktan, (4)gezecekleri yerlerden çok şey beklerler.

Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi farklı bir görevde kullanılmıştır?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 7

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizginin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

 

A
Ankara-Aksaray yolu üç saatliğine trafiğe kapatıldı.
B
Okul müdürümüz -eski tarih öğretmeni- Suat Bey’i ziyaret ettik
C
Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasını büyük bir heyecanla bekliyoruz.
D
Muhsin amca, evinin etrafına üç-beş meyve fidanı dikmişti.
Soru 8

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış kullanılmamıştır?

 

A
Hakkını aramak için Ankara Valiliği’ne dilekçe yazdı.
B
Türkçe’nin zengin bir kelime hazinesi vardır.
C
Türkiye’mizin dört bir tarafı tarih ve kültür kokar
D
Aksaray’lılar takımlarının başarısını kutladı.
Soru 9

Korkular ﴾1﴿ bilinçaltımızda yatan düşünceler gibidir ﴾2﴿ hatıraları tazeler ﴾3﴿ uyarır ﴾4﴿ harekete geçirir ve unutmayı önler.

Bu cümlede numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül getirilmelidir?

 

A
1.
B
2.
C
3.
D
4.
Soru 10

Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2) gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli, (3) Nereye hemşehrim (4) dedi.

Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

 

A
(,) (;) ( ̶ ) (?)
B
(,) (.) ( ̶ ) (,)
C
(;) (,) ( ̶ ) (?)
D
(,) (;) ( ̶ ) (,)
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmelidir?

 

A
İstanbul, asırların izlerini bir kolye gibi taşır bağrında
B
Güzel söz, petekten damla damla sızan bala benzer
C
Bahçemizde pek çok meyve ağacı vardı: erik, vişne, kiraz
D
Gerçeği daha önce duysaydın böyle davranır mıydın
Soru 12

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir?

 

A
Gür sesli bir asker hiç beklemeden bağırdı: Geri dönün
B
Daha önceki ziyaretimde bir dut ağacı vardı burada
C
Önünden geçtiğim adamın yüzünde derin bir hüzün gördüm
D
Rüzgârın önünde uçuşan yaprakları görüyor musun, dedi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön