8.Sınıf Söz Sanatları Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Keşke bugün çıkmasaydım dışarı, diye söylendi küçük kaplumbağa. Hava öyle sıcaktı, güneş öyle yakıcıydı ki! Dağı taşı eritiyordu bugün. Ter içinde kaldı kaplumbağa, can sıkıntısıyla of çekti. Bugünün tadı tuzu olmayacaktı besbelli.

Bu parçadaki altı çizili cümlelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 

A
Kişileştirme
B
Abartma
C
Benzetme
D
Konuşturma
Soru 2

Her gök gürlemede

Cik cik cik

Bir ton yağım erir

Dermiş serçecik

 

A serçecik demişler

A serçecik cik

Etin ne, budun necik

Ton kimdir, sen kimcik

Ali Yüce

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

 

A
Benzetme
B
Konuşturma
C
Abartma
D
Kişileştirme
Soru 3

Çocuk, çok sevdi ağacı...

Verirdi ona, her kış

Çiçekleri olaydı!

 

Ağaç, çok sevdi çocuğu...

Öperdi altın saçlarından

Dudakları olaydı!

Arif Nihat Asya

Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisinde verilen söz sanatları vardır?

 

A
Benzetme - Kişileştirme
B
Konuşturma - Abartma
C
Mecaz - Konuşturma
D
Kişileştirme - Abartma
Soru 4

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlam taşımamaktadır?

 

A
Rüzgâr eken fırtına biçer.
B
Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
C
Emanet ata binen, tez iner.
D
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Soru 5

Çocuğun elinde balta,

Önünde dağ gibi odun.

Dağ yarılıp taşınacak,

Ama çocuk hasta, yorgun...

Ahmet Efe

Bu dizelerdeki altı çizili söz grubunda aşağıdakilerden hangisinde verilen söz sanatları vardır?

 

A
Benzetme - Kişileştirme
B
Konuşturma - Abartma
C
Konuşturma - Kişileştirme
D
Benzetme - Abartma
Soru 6

Tutsak bir çiçek gibiydik

Yanlış topraklarda açtık biz

Kimseler sormadı hâlimizi

Çekildik dünyadan sessiz

Çiçeğin boynu büküldü

Ağladı ardımızdan

Kalmadı geriye hiçbir şey

Hüzünlü hatıramızdan

Bu dizelerdeki söz sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 

A
Benzetme - Abartma
B
Abartma - Kişileştirme
C
Benzetme - Kişileştirme
D
Konuşturma - Benzetme
Soru 7

Dışarıda fırtına gittikçe artıyor, rüzgâr ıslak kamçısını kerpiç duvarlarda gezdiriyordu. Yükselen sular tahta oluklardan taşıyor, gürültüyle yerlere dökülüyordu.

Bu parçadaki kişileştirme sanatının göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Fırtınanın konuşturulması
B
Suların oluklara benzetilmesi
C
Rüzgâra insan özelliklerinin yüklenmesi
D
Fırtınanın anlatımında aşırılığa gidilmesi
Soru 8

Öğretmenler bir çiçek,

Bizlerse kelebeğiz.

Bilgiyi mezara dek,

Baş tacı bileceğiz.

Rıfkı KAYMAZ

Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi vardır?

 

A
Benzetme
B
Konuşturma
C
Abartma
D
Kişileştirme
Soru 9

Yaşam, size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın.

Bu cümledeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A
İyi niyetini, saflığını kaybetmeyen adama büyük adam denir.
B
Yaşlı kaplumbağanın hastalanması bütün hayvanları üzmüş.
C
Damdan düşen, damdan düşenin hâlini bilir.
D
Onun öfkesi yaz yağmuru gibi çabucak geçer.
Soru 10

Rüzgâr esiyordu tarlalarda. Buğday başakları rüzgârla birlikte sallandıkça hışırtıları duyuluyordu. Çeşit çeşit kuşlar cıvıldayarak eşlik ediyordu buğdaylara. Karatavuk bülbülden bile daha güzel ötüyordu bu defa. Serçeler minik adımlarla oradan oraya sekiyordu. Karıncalar telaşla yiyeceklerini topluyordu. Tüm canlılar muhteşem bir uyum içinde yaşıyordu.

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi kişileştirme sanatının oluşmasına neden olmuştur?

 

A
sallandıkça
B
güzel
C
telaşla
D
muhteşem
Soru 11

Bir gün adamın biri ninesine küçük torununun nerede olduğunu soracak olmuş. Nineciğin gözlerinden seller gibi yaşlar akmış, akmış da ninecik hiçbir şey söyleyememiş.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisinde verilen söz sanatları vardır?

 

A
Benzetme - Abartma
B
Konuşturma - Benzetme
C
Abartma - Kişileştirme
D
Kişileştirme - Benzetme
Soru 12

Öğretmen, doğan güneş gibidir, etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.

Bu cümledeki benzetmede kendisine benzetilen aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Öğretmen
B
Güneş
C
Karanlık
D
Meydan
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön