8.Sınıf Sözcükte Anlam Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dergimizde yer alan yazıları, okuyucuyu boğmaması için görsellerle renklendiriyoruz.

“Boğmak” sözcüğünün bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
Gelişmesine engel olmak
B
Tamamıyla kaplamak, sarmak
C
Silik bir duruma getirmek, bastırmak
D
Bunaltmak, sıkmak
Soru 2

I. Ormanın yandığını gören köylüler telaşla sağa sola koşmaya başladılar.

II. Yaptığı hatayı hatırladıkça kalbinin yandığını hissediyordu.

III. Babamın güneşte yanan yüzü tanınmaz hâle gelmişti.

IV. Dün akşam yanan yemeği sinirle çöpe döktü.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “yanmak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 3

‘‘Vurmak’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘‘olduğundan başka biçimde görünmek’’ anlamında kullanılmıştır?

 

A
Güneş ışıkları pencerenin önündeki çiçeklere vuruyor.
B
Duvarın kirlenen yerlerine boya vurmalısınız.
C
Zor duruma düşünce kendini deliliğe vuruyordu.
D
Ekonomik kriz beyaz eşya satıcılarını da vurdu.
Soru 4

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır.

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

Bu şiirdeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A
Ülkesi için çalışan ve bu yolda gecesini gündüzüne katan insanları unutmayalım.
B
Biz çıkarken ağlayarak “Bu hatanın sonuçlarına katlanmak zorundayız.” dedi.
C
Yardım konvoyunu uğurlamak için kalabalık bir grup ellerinde bayraklarla toplanmıştı.
D
Herhangi bir nesnenin, insana şans getirdiğini düşünmek batıl inançtır.
Soru 5

I. Lüks bir araba bu fakirhanenin önünde durdu.

II. Sen bu iş üzerinde neden bu kadar duruyorsun?

III. Moğolistan’daki Göktürk Kitabeleri hâlâ duruyor.

Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

 

A
Beklemek, dikilmek
B
Bir konuyla ilgilenmek, üstüne düşmek
C
Varlığını sürdürmek
D
Hareketsiz durumda olmak
Soru 6

“Sıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Baskı altına almak, üzmek, bunaltmak, zorlamak” anlamında kullanılmıştır?

 

A
Yeni aldığım kemer belimi çok sıktı.
B
Çocuğu çok sıktıkları için öz güveni gelişmemiş.
C
Yalnız kalan kadın titriyor, hıçkırarak kucağındaki yavrusunu sıkıyor.
D
Akşam yemeğinde salataya bolca limon sıktı.
Soru 7

Kütlesi Güneş’inkinden en az bir milyon kat fazla olan kara delikler, süper kütleli kara delik olarak adlandırılıyor. Gök bilimciler çok küçük olanlar dışında hemen her gök adanın merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğunu düşünüyor. Gök adamız Samanyolu’nda da 4 milyon Güneş kütlesine sahip bir süper kütleli kara delik var.

Bir terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse parçada geçen sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?

 

A
Kütle
B
Güneş
C
Milyon
D
Kara delik
Soru 8

“Oynamak” sözcüğünün sözlükteki anlamlarını defterine yazmak isteyen bir öğrenci, bu sözcüğün mecaz anlamı olarak aşağıdakilerden hangisini yazmalıdır?

 

A
Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaçlarla bir şeyle uğraşmak
B
Herhangi birine karşı önemsemeyici davranışlarda bulunmak
C
Eşyanın herhangi bir parçası kımıldamak, hareket etmek
D
Bir şeyi sürekli evirip çevirmek veya sürekli olarak ona dokunmak
Soru 9

Görüp de sevmemek(I) ne mümkün seni

Güzelsin(II ), incesin(III ), tatlısın, şensin(IV)

Orhan Seyfi Orhon

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Soru 10

“Çözmek” sözcüğünün fen ve teknoloji dersinde kullanılan anlamını defterine yazmak isteyen bir öğrenci bu sözcüğün aşağıdaki anlamlarından hangisini yazmalıdır?

 

 

A
Düğümlü, bağlı veya sarılı bir şeyi açmak
B
Bulmaca, sorun vb.nin bilinmeyen, gizli noktasını bulup açıklamak, sonuca bağlamak
C
Bir maddeyi çözücüyle çözündürmek, onun çözeltisini yapmak
D
Bir problemde aranan sonucu, belli ögeler yardı- mıyla ortaya çıkarmak
Soru 11

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

 

 

A
Rakip takımın taraftarları aniden sustu.
B
Tüm soruları üç dakikada temizledi.
C
Yüzündeki ışık selinin etrafa doğru aktığını gördüm.
D
Savaş, birtakım sanayi kollarını öldürdü.
Soru 12

Okçuluk yüzyıllar öncesine dayanan bir spordur. Yay ve ok, hem bir savaş aracı olarak hem de avlanmak için kullanılırmış. Malazgirt Savaşı’ndan sonra okçuluk öyle kıymetli(I) hâle gelmiş ki padişahlar birçok ok idman alanı inşa(II ) ettirmiş. İstanbul’daki Ok Meydanı, bir zamanlar Kemankeşler Tekkesi’nin yani okçuların talim(III ) yeriymiş. Burada sadece bu amaçla değil, spor için de okçuluk müsabakaları(IV )yapılırmış. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir.

Sözlük Anlamı

- Yetenek

- Alıştırma

- Yapı kurma

- Değerli

Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

 

A
I
B
II
C
III
D
IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
12 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön