Sözlük Sırası Konu Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir ülkenin idaresindeki çeşitli toplumsal gruplara kanun önünde kesin eşitlik tanıması, aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulandığı gösterir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
İnkılâpçılık
D
Milliyetçilik
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğe aykırıdır?

A
Ekonomik kalkınmayı yabancı sermayeye dayandırır.
B
Ülkenin bağımsızlığından taviz vermez.
C
Çağdaş uygarlık seviyesinin üstünü hedef alır.
D
Kalkınmada bilim ve aklı rehber alır.
Soru 3
Atatürk’ün en hassas olduğu ve taviz verilmesini asla istemediği ilkeleri hangileridir?

A
Halkçılık – Milliyetçilik
B
Milliyetçilik – Devletçilik
C
Devletçilik – Halkçılık
D
Laiklik – Cumhuriyetçilik
Soru 4
Yeni Türk Devleti’nde ağa, paşa, bey, efendi gibi ayrıcalık ifade eden unvan ve lâkapları kaldırılarak yerine Soyadı Kanunu kabul edilmiştir. Bu durum Atatürk İlkelerinden hangisine paralel bir gelişmedir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
Halkçılık
D
Laiklik
Soru 5
Ülkemizde herkesin kanunlar önünde eşit olması, hak ve özgürlüklerin açısından aynı haklara sahip bulunması Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

A
Laiklik
B
Halkçılık
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 6
Atatürk döneminin en önemli hedeflerinden biri de yerli sanayi kuruluşlarına öncelik vermekti. Ancak bu sırada Türk halkı yeterince sermayeye sahip değildi. Bu durum aşağıdaki ilkelerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?

A
Laiklik
B
Devletçilik
C
Halkçılık
D
Milliyetçilik
Soru 7
Atatürk; “Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir.” sözüyle aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır?

A
Ordumuzun yeni ihtiyaçları olduğunu
B
Türk Silahlı Kuvvetlerine verdiği önemi
C
Ordumuzda modernizasyona gidilmesi gerektiğini
D
Halkın zorunlu olarak askerlik yapması gerektiğini
Soru 8
Laikliğin kabul edilmesi yolunda atılan en önemli adım hangisidir?

A
Halifeliğin kaldırılması
B
Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Tekke ve zaviyelerin kapatılması
Soru 9
Atatürk ilkelerine canlılık ve süreklilik kazandıran ve Atatürk’ün çizdiği yolda durmadan ilerlememizi sağlayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Devletçilik
B
Milliyetçilik
C
İnkılâpçılık
D
Laiklik
Soru 10
– Milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır. – Bu ilke Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasında başlıca rol oynamıştır. Yukarıda sözü edilen Atatürk ilkelerinden hangisidir?

A
Halkçılık
B
Laiklik
C
Cumhuriyetçilik
D
Milliyetçilik
Soru 11
Doğrudan doğruya millet egemenliğine dayanan, yöneticileri halkın oyu ile belli bir süre için seçilen devlet şekline ne ad verilir?

A
Monarşi
B
Teokrasi
C
Cumhuriyet
D
Krallık
Soru 12
Atatürkçü Düşünce Sistemine durağan olmama özelliği kazandıran ilke hangisidir?

A
İnkılâpçılık
B
Laiklik
C
Milliyetçilik
D
Devletçilik
Soru 13
“Türk, milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare,………..idaresidir.” Atatürk’ün yukarıdaki veciz sözünde boşluk bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi geldiğinde ifade doğru olur?

A
Cumhuriyet
B
Monarşi
C
Teokrasi
D
Krallık
Soru 14
Atatürk’ün Halkçılık ilkesiyle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Milliyetçilikle bütünleşir.
B
Kanun önünde eşitliğin kabulü anlamındadır.
C
Belli bir grubun hakimiyeti demektir.
D
Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
Soru 15
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Atatürk ilkelerinden “Halkçılıkla” daha çok ilgilidir?

A
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
B
Tekke ve Zaviyelerin kapatılması
C
Soyadı Kanunu’nun kabulü
D
Türk Dil Kurumu’nun kurulması
Soru 16
Ülkemizde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, devlet yönetiminde ve siyasette din kurallarına yer verilmemesi Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

A
Halkçılık
B
Milliyetçilik
C
Laiklik
D
Devletçilik
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçülüğün niteliklerinden biri değildir?

A
Atatürk ilkeleri birbirinin devamı ve tamamlayıcısıdır.
B
Akıl ve bilime dayanır.
C
Yayılmacı bir politika izlenmesini öngörür.
D
Milli birlik ve beraberliğe önem verir.
Soru 18
Atatürk ilkelerinden “Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik” ilkelerinin doğal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halkçılık
B
Laiklik
C
Devletçilik
D
İnkılâpçılık
Soru 19
Türkiye’de, I. Ayrıcalık işareti olan unvanların yasaklanması II. Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi III. Miladi Takvimin kabulü gelişmelerinden hangisi ya da hangilerinin “toplumsal kaynaşma ve sınıfsız bir ülke” oluşturmayı amaçladığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız III
Soru 20
– 1931 yılında Türk Tarihi Tetkik Cemiyetinin kurulması – 1932’ de Türk Dil Kurumu’nun kurulması Yukarıdaki olaylar aşağıdakiAtatürk ilkelerinden hangisine paralel gelişmelerdir?

A
Milliyetçilik
B
Devletçilik
C
Laiklik
D
Halkçılık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön