8. Sınıf Din Kültürü 2.Dönem 1.Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi Maûn Suresi’nin bölümlerinden birisi değildir?  
A
Velâ yehuddu alâ taâmil miskîn.
B
Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn.
C
Ve yemneûnel mâûn.
D
İllellezine âmenû ve amilü’s sâlihâti ve tevâsav bi’l hakkı ve tevâsav bi’s sabr.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi malın korunması ile ilgili dinimizin emir ve yasaklarından birisi değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim’de evlilik ve aile ile ilgili kurallar ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.
B
İnsanların mallarının hile, rüşvet, kumar gibi haksız kazanç yollarıyla ellerinden alınması yasaklanmıştır.
C
Kur’an-ı Kerim’de, tartıda hile yaparak haksız kazanç elde edenler kınanmıştır.
D
İnsanların emeklerinin karşılığını vermek emredilmiştir.
Soru 3
İslam’ın aslından olmayan, dine sonradan giren ve din gibi algılanan hususlara ne ad verilir?      
A
Günah
B
Haram
C
Batıl
D
Hurafe
Soru 4
Allah’ın (c.c) rızasını kazanmak için yapılan her türlü iyiliğe ne denir?    
A
Fitre
B
Sadaka
C
Bağış
D
Zekât
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de hak kelimesi aşağıdaki anlamlardan hangisi ile kullanılmamıştır?      
A
Doğru yol.
B
Ayrıcalıklı olmak.
C
Gerçeğe uygun söz.
D
Doğru haber.
Soru 6
Dinin gayelerinden biri de bu hakların korunmasıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın korunmasına önem verdiği temel haklardan biri değildir?      
A
Nesil
B
Mal
C
Can
D
Cinsiyet
Soru 7
Kur’an-ı Kerim’de, “Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında mallarınızı haksızlıkla yemeyin…- ayetinde hangi hakkın korunmasına vurgu yapılmıştır?      
A
Dinin korunması
B
Neslin korunması
C
Malın korunması
D
Canın korunması
Soru 8
Din ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Din bireyin toplumdan soyutlanarak bağlanmasını gerektirir.
B
Din, akrabalar ve komşularla iyi ilişkiler kurmayı önerir.
C
Din, dünya ve ahret mutluluğuna yöneltir.
D
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Soru 9
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Hurafeler dinin yanlış anlaşılmasına sebep olmaz.
B
Dinin korunması kapsamında bütün hurafelerden, yanlış anlayış ve inanışlardan uzak durulmalıdır.
C
Genellikle sihir, büyü, ruh çağırma gibi çeşitli batıl inanışlarla karşımıza çıkar.
D
Hurafeler dinden olmayan masal, efsane ve rivayetlere dayanır.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi zekâtı verilen mallardan biri değildir?    
A
Birikmiş para
B
Altın takı
C
Otomobil
D
Tarım ürünleri
Soru 11
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmesi ve insanlara değer vermesi hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?      
A
Merhameti
B
Güvenilirliği
C
Adaleti
D
Dürüstlüğü
Soru 12
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’a göre korunması gereken haklardan birisi değildir?    
A
Neslin korunması
B
Dinin korunması
C
Aklın korunması
D
Dilin korunması
Soru 13
Daha çok aşağıda verilen haklardan hangisini korumak için İslam dininde içki, uyuşturucu maddeler ve diğer zararlı maddelerin kullanımını yasaklamıştır?      
A
Malın korunması
B
Neslin korunması
C
Canın korunması
D
Aklın korunması
Soru 14
İnsan günlük hayatında pek çok olumsuzluklarla karşılaşır. Allah’a ve ahiret gününe inanmak, bütün bu olumsuzluklara karşı insana dayanma gücü verir. Aşağıda verilenlerden hangisi günlük hayatta karşılaştığımız dinde çözümünü aradığımız sıkıntılardan birisi değildir?      
A
Felaketlerle yüzleşebilmek.
B
Değişik korkulara kapılmak.
C
Ekonomik bunalımlara çözüm aramak.
D
Kendini yalnız hissetmek, çaresiz kalmak.
Soru 15
İslam’a göre başkasının malını haksız yere elinden almak aşağıdakilerden hangisine girer?      
A
Kul hakkı
B
Hukuk ihlali
C
Hak ihlali
D
Kader ve kaza
Soru 16
Zekat verme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?      
A
Zekât verirken yakın çevreden başlamalıyız.
B
Zekât verecek kişi bedence sağlıklı olmalıdır.
C
Toprak ürünlerinden zekât verilir.
D
Zekât kelimesi temizlenme, çoğalma, bereket, gelişme anlamlarına gelir.
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi saptırma, çarpıtma, değiştirme, bozma, bozulma anlamına gelir?      
A
Tahrif
B
Tarif
C
Kıssa
D
Tahrik
Soru 18
Neslin korunmasıyla ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Neslin korunması kapsamında İslam dini nikaha önem vermiştir.
B
Neslin korunmasından sadece devlet sorumludur.
C
Aile, neslin korunmasında en önemli kurumlardandır.
D
Sağlıklı bir toplum için neslin korunması gerekir.
Soru 19
Fıtır sadakası ile ilgi aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?      
A
Nisab miktarı malı olan her Müslümanın fitre vermesi gerekir.
B
Sahip olduğumuz malların kırkta biri oranında verilir.
C
Halk arasında bu sadaka türüne fitre denir.
D
Ramazan ayında bayram namazından sonra verilmesi gerekir.
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biri değildir?      
A
İnanç esasları.
B
İbadetler.
C
Fizik kuralları.
D
Ahlak ilkeleri.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön