8. Sınıf 4. Ünite Hz. Muhammed’in Örnekliği Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özelliklere sahip olması gerekir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu özelliklerden birisi değildir?      
A
Güvenilirlik
B
Girişimcilik
C
Doğruluk
D
Akıllı olmak
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda daha sık görülmesi beklenir?      
A
Düşkünlere yardım etme
B
Farklı düşüncelere saygı gösterme
C
Duygu ve düşünceleri paylaşma
D
Toplumsal suçları bağışlama
Soru 3
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hastaları ziyaret etmesi, çocuklarla ve yaşlılarla ilgilenmesi hangi özelliğinden kaynaklanmıştır?
A
Adaleti
B
Güvenilirliği
C
Merhameti
D
Dürüstlüğü
Soru 4
El-Emin ismi Peygamberimize hangi özelliğinden dolayı verilmiştir?      
A
Güvenilir olduğu için
B
Sabırlı olduğu için
C
Merhametli olduğu için
D
Cesaretli olduğu için
Soru 5
Peygamberlik makamı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Allah (c.c.), her topluma kendi içlerinden bir peygamber göndermiştir.
B
Allah (c.c.) emirlerini peygamberlere vahiy yoluyla iletmiştir.
C
Peygamberlik aynı soydan gelen kişilere verilmiştir.
D
Allah’tan (c.c.) aldığı mesajları değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır.
Soru 6
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?  
A
Muhammed (s.a.v.) sadece yaşadığı döneme ve topluma değil sonraki toplumlara da örnek olmuştur.
B
Peygamber (s.a.v.) herkesi ilgilendiren önemli konularda arkadaşlarına danışmış ve Müslümanlarla istişare sonucunda verilen kararlara uygun hareket etmiştir.
C
Kureyş suresinde Fil Olayı’ndan bahsedilmektedir.
D
Muhammed’in (s.a.v.) kişisel özelliklerinden biri de cesur olmasıdır.
Soru 7
Taifliler Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Hz. Muhammed’e (s.a.v.) şiddetli bir tepki gösterdikleri halde onların affedilmesi için dua etmesi hangi özelliğini gösterir?      
A
Muhammed (s.a.v.) İslam’ı yaymak için farklı şehirlere gitmiştir.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) affedicidir.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) çok üzülmüştür.
D
Hz. Muhammed’e (s.a.v.) taş atmışlardır.
Soru 8
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnekliği Kur’an-ı Kerim’de hangi kavramla ifade edilir?      
A
Hilfü’l-Fudûl
B
Muhammedü’l-Emin
C
Üsve-i Hasene
D
Esma-Ül Hüsna
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi doğruluk kavramıyla ifade edilir ve dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir?      
A
Sami
B
Sıdk
C
Sebat
D
Azim
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin bilim hakkındaki tutumu üzerine doğru bir yargıdır?      
A
İslam, bilimsel gerçekleri reddeder.
B
İslam, bilime ilgisiz kalmayı ilke olarak kabul eder.
C
İslam, bilimi teşvik eder.
D
İslam, bilimsel ilerlemeleri kabul etmez
Soru 11
Hz. Muhammed (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?      
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) Hilfü’l-Fudûl’e gönüllü katılmamıştır.
B
Muhammed (s.a.v.) peygamber olmadan önce de adaletlidir.
C
Erdemliler Topluluğu güçsüzlerin hakkını savunmaktadır.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) kimsesizlerin yanındadır.
Soru 12
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere ne denir?    
A
Eren
B
Nebi
C
Vahiy
D
Veli
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) özelliklerinden birisi değildir?    
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) bilgiye önem verirdi.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) kararlıydı.
C
Hz. Muhammed (s.a.v.) danışarak iş yapardı.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) müsamahalıydı.
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi Güvenilirliğinden dolayı Peygamberimize takılan lakaptır?      
A
Muhammed
B
El- Emin
C
Ebul- Kasım
D
Ahmed
Soru 15
Emanetle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylemek doğru olmaz?    
A
Emanete ihanet eden kişilere saygı duyulur .
B
İnananlar, emanetlerine sahip çıkarlar.
C
Bedenimiz Allah’ın bize bir emanetidir, onu en iyi şekilde korumalıyız.
D
Sağlığımız, aklımız, görevlerimiz bize emanettir.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi peygamberimizin çalışma ve yardımlaşması hakkında yanlış bir yargıdır ?      
A
Peygamberimiz, dilencilere çalışmalarını söylerdi.
B
Peygamberimiz, tembel insanları severdi.
C
Peygamberimiz, daima çalışmayı tavsiye etti.
D
Peygamberimiz, yardımlaşmayı tavsiye etti.
Soru 17
Peygamberlerin özelliklerinden biri olan ............................... güvenilir olmak anlamına geldiği gibi insan ilişkilerinde vazgeçilmez ahlaki bir ilkedir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?      
A
İstişare
B
Sebat
C
Azim
D
Emanet
Soru 18
Peygamberimiz dini yayarken bir çok zorlukla karşılaşmış ancak yine de yılmadan çalışmıştır. Yaşadığı her türlü zorluklara katlanıp yoluna devam etmesi, Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?    
A
Asaletini
B
Cesaretini
C
Kanaatkarlığını
D
Sabrını
Soru 19
Hz. Peygamber, Uhud savaşında Medine’de kalıp savunma yapılması görüşündeydi. Ancak arkadaşlarının çoğu meydan savaşı yapılmasını istemişti. Bunun üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.) kendi görüşünden vazgeçti. Bu durum Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hangisine önem verdiğini gösterir?    
A
Hz. Muhammed (s.a.v.) cesur ve kararlıydı.
B
Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkı gözetirdi.
C
Muhammed (s.a.v.) merhametliydi.
D
Hz. Muhammed (s.a.v.) istişareye önem verirdi.
Soru 20
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Muhammed (s.a.v.) hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirmiştir.
B
Hz. Muhammed’in (s.a.v.), arkadaşlarına danışarak yaptığı işlere “üsve-i hasene” denir.
C
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bireye ve topluma en güzel örnek olması özelliğini Üsve-i hasene olarak nitelemektedir.
D
Muhammed (s.a.v.) haksızlıklarla mücadele etmek için gençliğinde Erdemliler Cemiyeti’ne katılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön