8.Sınıf 5.Ünite Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vaktini, şartlarını vs. açıkladığı, hem beden hem mal ile yapılan ibadet hangisidir?
A
Namaz
B
Oruç
C
Zekat
D
Hac
Soru 2
Kur'an-ı Kerim'de yer alan, insanlar arasındaki hukuki, idari, mali, iktisadi ve beşeri ilişkilerini düzenleyen hükümlere ne ad verilir?    
A
Muamelat
B
Hadis
C
Şeriat
D
Sünnet
Soru 3
Kıssalarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Kıssalarda, peygamberlerin özel yaşamları ve özel yaşamlarında insanlarla kurdukları iletişimden bahsedilmez.
B
Kur’an-ı Kerim’in ana konuları arasında yer alan kıssalar, insanlar için öğüt ve ders niteliğindedir.
C
Kur’an-ı Kerim, kıssalar yoluyla geçmiş milletlerin sergiledikleri tutumun sonucunu göstererek iyiliğe teşvik edip, kötülükten sakındırır.
D
Kıssalarda, peygamberlerin kavimlerini tevhid inancına davet etmeleri, tebliğ yaparken karşılaştıkları zorluklar, inkârcıları ikna etmek için gösterdikleri mucizeler, inananların ve inkâr edenlerin akibeti anlatılır.
Soru 4
Nisâ suresi, 36. Ayet: -... Anne babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin...- ayetinde aşağıda verilenlerden hangisi öğütlenmemiştir?    
A
Komşulara yardım etmek
B
Anne babaya yardım etmek
C
Sadece tanıdıklara yardım etmek
D
Akrabalara yardım etmek
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Hz. Peygambere vahiy yoluyla gelen, mushaflarda yazılı olan, değiştirilmeden nesilden nesile nakledilen, okunması ve yaşanması ile ibadet edilen, Allah’ın (c.c.) mucize kelamıdır?    
A
İslam dini
B
Kur’an-ı Kerim
C
Hadis-i Şerif
D
Müslümanlık
Soru 6
Kur’an’da kıssalarda aşağıdakilerden hangisi anlatılır?    
A
Peygamberlerin yaşadığı örnek olaylar.
B
Örnek alınacak tarihi olaylar.
C
Sosyal hayatla ilgili konular.
D
İnanç ve ibadet esasları.
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in içerdiği konulardan birisi değildir?    
A
inanç
B
hadis
C
ibadet
D
ahlak
Soru 8
Hz. Peygamber, hem kulluğu hem de kişiliği, ahlakı, aile yaşantısıyla Müslümanlara örnek olmuştur. İşte bu örnek yaşam tarzı ve yol göstericilik nasıl adlandırılır?    
A
Sünnet olarak
B
Farz olarak
C
Hadis olarak
D
Vacip olarak
Soru 9
Kur’an-ı Kerim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Diğer kutsal kitaplar, insanlar tarafından zamanla değiştirilmiş, asıl halleri günümüze ulaşamamıştır.
B
Allah’ın (c.c.) bütün peygamberlere gönderdiği vahyin ilk ve tek halkasıdır.
C
Kur’an-ı Kerim Allah’ın kelamıdır.
D
Yüce Allah, son ilahi kitap olan Kur’an’ın hiç bir harfinin değiştirilmeyeceğini ve korunacağını bildirmiştir.
Soru 10
Kur’an-ı Kerim’de yer alan hükümlerin anlaşılmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?  
A
Ayet
B
Sünnet
C
Sure
D
Vahiy
Soru 11
Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden hangisi İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran anlamına gelmektedir?    
A
el-Hâdi
B
ez-Zikir
C
el-Furkan
D
eş-Şifa
Soru 12
Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisi Allah’ın (c.c.) peygamberleri aracılığıyla bildirdiği esasları tereddütsüz kabul etmek, gerçek ve doğru olduğuna gönülden inanmaktır?    
A
Kıssa
B
Ahlak
C
İnanç
D
İbadet
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’ın temel kaynağıdır?    
A
Kur-an
B
Zebur
C
İncil
D
Tevrat
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dininin temel kaynaklarından biri değildir?    
A
Sosyal hayat
B
Kur’an
C
Hadis
D
Sünnet
Soru 15
Kur’an-ı Kerim’in pek çok ismi bulunmaktadır. Aşağıda verilenlerden hangisi bunlardan birisi değildir?
A
el-Hâdi
B
ez-Zikir
C
el-Emin
D
el-Furkan
Soru 16
Kur’an-ı kerim ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?    
A
Kur’an-ı Kerim, kötülüklerden sakındırır.
B
Kur’an-ı Kerim, araplara dünya ve ahiret hayatına dair pek çok konuyu açıklayan bir kitaptır.
C
Kur’an-ı Kerim, insanı düşünmeye ve aklını kullanmaya yöneltir.
D
Kur’an-ı Kerim hak ile batılı, iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı, iman ile küfrü, helal ile haramı birbirinden ayıran bir kitaptır.
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki hukuki, beşeri ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümler anlamına gelir?    
A
İtaat
B
Münasebet
C
Muamelat
D
İzahat
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’deki geçmiş peygamberler ve kavimlerle ilgili ibret verici olayları ifade eder?  
A
İbadet
B
Ahlak
C
İnanç
D
Kıssa
Soru 19
Aşağıda verilen Kur’an-ı Kerim’in ana konularından hangisi insanın, iyi veya kötü olarak vasıflandırmaya yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu davranışlarının bütünüdür?  
A
İbadet
B
Ahlak
C
Kıssa
D
İnanç
Soru 20
Nûr suresi, 56. ayet :- Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, Resüle itaat edin ki size merhamet edilsin.- ayetinde aşağıdaki ibadetlerden hangisine vurgu yapılmıştır?    
A
Hac
B
Zekat
C
Kurban
D
Oruç
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön