8. Sınıf 3. Ünite Din ve Hayat Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Yüce Allah’ın (cc) peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği dinlere ne ad verilir?      
A
İlahi dinler
B
İlahi olmayan dinler
C
İnsani dinler
D
Beşeri dinler
Soru 2
Dinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru değildir?      
A
Dinî emirler, tavsiyeler ve öğütler insanın aklına hitap eder, kalbine dokunur ve ruhunu aydınlatır.
B
Din, birey yanında toplumları da iyiye ve güzele yöneltmek üzere hükümler ortaya koyar ve toplumların barış ve huzur içinde yaşamalarını zorlaştırır.
C
Din; inanç, ibadet ve ahlak yönüyle toplumu kuşatır.
D
Dinî değerler etrafında birleşerek yardımlaşan toplumlar yaşadıkları sosyal, ekonomik ve siyasi sorunları daha rahat bir şekilde çözebilir.
Soru 3
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sağlığına zarar veren kötü alışkanlıklardan birisi değildir?      
A
İçki
B
Faiz
C
Sigara
D
Uyuşturucu
Soru 4
Aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı dinde yer almaz?      
A
İnsan niçin var edildi?
B
Evreni kim yarattı?
C
Dünyadaki varlıkların sonu ne olacak?
D
Evrende dünyadan başka yerde hayat var mı?
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin temel gayesidir?      
A
İnsanları ahret hayatına hazırlamak.
B
İnsanların dünya ve ahret mutluluğunu sağlamak.
C
Toplumu ve bireyi baskı altında tutmak.
D
Toplumsal sorunları hukuk kurallarıyla çözmek.
Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi Akıl sahibi insanların kendi iradesiyle seçtikleri, onları hayra götüren ilahi kurallar bütününe verilen addır?    
A
İbadet
B
İnanç
C
İlahiyat
D
Din
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam dinine göre en temel haktır?      
A
Malın korunması
B
Neslin korunması
C
Canın korunması
D
Aklın korunması
Soru 8
Dinin evrensel bir gerçeklik olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?      
A
Dünyada her toplumda görülmesi.
B
Peygamberlerin getirdikleri dinlerin bozulması.
C
İnsanın inanmaya olan ihtiyacı.
D
Tüm insanların, sıkıntılı zamanlarda yüce bir yaratıcıya “dua” etmeleri.
Soru 9
Hangisi ilahi dinlerden değildir?      
A
Hıristiyanlık
B
Budizm
C
İslamiyet
D
Yahudilik
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ve hukuk düzeninin kişiye tanıdığı yetki ve ayrıcalıktır?      
A
Hak
B
Ayrıcalık
C
Adalet
D
Üstünlük
Soru 11
Aşağıda verilenlerden hangisi mülkiyet, ekonomik haklar, üretmek, sahip olmak, satmak ve tüketmek ile ilgili hakları kapsar?    
A
Aklın korunması
B
Canın korunması
C
Neslin korunması
D
Malın korunması
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin özelliklerinden değildir.      
A
Allah tarafından gönderilirler.
B
Peygamberler vasıtasıyla tebliğ edilirler.
C
Kutsal kitapları peygamberler yazarlar.
D
İlahi bir kitaba dayanırlar.
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi akıl sahibi bireyleri kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yönelten ve onların mutluluğunu amaçlayan ilahî kurallar bütünüdür?    
A
Tevekkül
B
Din
C
İlahiyat
D
İbadet
Soru 14
Allah tarafından kurulan ve mensuplarını dünya ve ahirette saadete ve kurtuluşa ulaştıran, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?      
A
Resul
B
Peygamber
C
Din
D
Tarikat
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir ifade değildir?  
A
Neslin korunması için İslam dini Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
B
Helal kazanç elde edilen yollardan biri de rüşvettir.
C
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
D
İslam dinine göre herkes kendi imkânına göre mülk edinme hakkına sahiptir.
Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisinin korunması toplumun devamı için bir zorunluluktur?      
A
Neslin korunması
B
Malın korunması
C
Canın korunması
D
Aklın korunması
Soru 17
Aşağıda verilen yargılardan hangisi doğru değildir?    
A
İslam dini, insanın akıl sağlığına zarar veren şeylerden uzak durulmasını istemiştir.
B
Dinin gayesi sadece dünya mutluluğunu sağlamaktır.
C
İslam dini neslin korunması için Müslümanları evliliğe teşvik etmiştir.
D
Din, Allah’a (c.c.) kulluk etmeyi ve insanlara saygılı olmayı ister.
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi dinin ana konularından biridir?      
A
Toplumsal ilişkiler.
B
Gelenek ve görenekler.
C
Ekonomik yaşam.
D
Bilim ve sanat.
Soru 19
İslam’ın açıkladığı emir ve yasakların temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?      
A
Bireylerin toplumla uyumunu sağlamak.
B
İnsanı ahlaken yüceltmek.
C
Hukuk kurallarının uygulanmasını sağlamak.
D
Toplumda bireyleri yalnızlaştırmak.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi ilahi bir din değildir ?      
A
Hıristiyanlık
B
Mûsevilik
C
İslam
D
Mecusilik
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön