8.Sınıf Din Kültürü Kader İnancı Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Allah’ın (c.c.) canlılar için yarattığı nimetler onların yaşamlarını sürdürebilmesi içindir. Bunların tamamı hangisi ile değerlendirilir?
A
Tevekkül
B
İrade
C
Rızık
D
Nimet
Soru 2
Allah her şeyi bir ölçüye göre yaratmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A
Evrende var olan her şey Allah’ın (c.c.) yaratmasıyla oluşmuştur.
B
Allah’ın (c.c.) her şeyi bir ölçüye ve düzene göre yarattığının örnekleri insalar tarafından anlaşılmayacak kadar karmaşıktır.
C
Allah’ın (c.c.) evreni yaratması planlı ve ölçülüdür.
D
Evreni ve içindekileri yaratan Allah (c.c.) bu düzenin ahenk içinde devam etmesini de sağlamaktadır.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) gerek duyular âlemini gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesidir?
A
İlim
B
Beka
C
İrade
D
Kudret
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir?
A
Basar
B
Semi
C
Kaza
D
Kader
Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de : -Kim iyi bir iş yaparsa faydası kendisinedir ve kim kötülükte bulunursa zararı kendisinedir…- şeklinde ifade edilmiştir?
A
Düşünce
B
Sorumluluk
C
Hukuk
D
İrade
Soru 6
Allah (c.c.) şöyle buyurur: -Allah sizi topraktan, sonra nutfeden yarattı. Sonra da sizi birbirinize eş kıldı. O’nun bilgisi olmadan hiçbir dişi ne gebe kalır ne doğurur…- ayetinde aşağıdaki yasalardan hangisine vurgu yapılmıştır?
A
Fiziksel yasalar.
B
Kimyasal yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir?
A
Milli irade
B
Şahsi irade
C
Külli irade
D
Cüzi irade
Soru 8
İnsan iradesi ile ilgili aşağıda verilen kavramlardan hangisi doğru değildir?
A
İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır.
B
İnsan eylemlerinden sorumlu değildir.
C
İnsana düşünme yeteneği verilmiştir.
D
İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir.
Soru 9
Toplumun sağlıklı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi için uyulması gereken yasalara ne ad verilir?
A
Toplumsal yasalar.
B
Sosyal yasalar.
C
Fiziksel yasalar.
D
Hukuk yasaları.
Soru 10
Akıl ve irade sahibi olma ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Allah’ın (c.c.) emir, yasak ve öğütlerine insanın muhatap olmasının sebebi, onun akıl ve irade sahibi olmasıdır.
B
Allah’ın (c.c.) insana verdiği en büyük nimetlerden biri olan akıl, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir.
C
Dünyadaki bütün canlılar aklı sayesinde iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebilir.
D
İnsan, aklı sayesinde düşünür, araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak için çalışır, üretimde bulunur.
Soru 11
Allah’ın (c.c.) varlıklarla ilgili karar ve takdiri bir ayette şöyle ifade edilmektedir: “Böylece onları, iki günde (iki evrede) yedi gök olarak yarattı ve her göğe kendi işini bildirdi. En yakın göğü kandillerle süsledik ve onu koruduk. İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.- Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kader
B
İrade
C
Kudret
D
Kaza
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapmasıdır?
A
Beka
B
Kudret
C
İlim
D
İrade
Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir?
A
İrade
B
Kudret
C
Kaza
D
Kader
Soru 14
Güneş’in, Ay’ın ve Dünya’nın birbirlerine olan mesafeleri, kendi yörüngelerinde hareket etmeleri, aralarındaki çekim kuvveti Allah’ın (c.c.) takdir ettiği değişmez evrensel yasaların göstergesidir. Yukarıdaki anlatımda evrendeki yasalardan hangisi anlatılmıştır?
A
Kimyasal yasalar.
B
Fiziksel yasalar.
C
Biyolojik yasalar.
D
Toplumsal yasalar.
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi külli irade ile ilgili değildir?
A
Küllî irade Allah’ın (c.c) mutlak ve sınırsız iradesidir.
B
Allah (c.c.) tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir.
C
Allah’ın (c.c) istediğini istediği gibi dilemesi ve seçmesidir.
D
Küllî irade, her şeye hâkim olan, her şeyi içine alan iradedir.
Soru 16
İnsanın varlığını sürdürebilmesi için solunum, sindirim ve dolaşım gibi sistemlere sahip olması gerekmesi evrenin hangi yasasıyla ilgilidir?
A
Kimyasal yasalar.
B
Fiziksel yasalar.
C
Toplumsal yasalar.
D
Biyolojik yasalar.
Soru 17
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kader kavramı ile ilgili değildir?
A
Ezelde bilinen ve takdir edilen şeyin, zamanı ve yeri geldiğinde Allah (c.c.) tarafından yaratılması demektir.
B
Allah’ın (c.c.)* sonsuz ilmi ve kudretiyle, evrende olmuş ve olacak olan her şeyi takdir etmesidir.
C
Varlıkları istediği şekilde ve biçimde yaratması, insanların özgür iradeleriyle yapacaklarını Allah’ın (c.c.) önceden bilmesi ve düzenlemesine kader denir.
D
Bir şeye gücü yetmek, biçimlendirmek, planlamak, ölçü ile yapmak, kıymetini bilmek, mukayese etmek anlamlarına gelir.
Soru 18
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur: -Bu Kur’an; kendisiyle uyarılsınlar, Allah’ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir.- bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A
İnsanların akıllı olması gerektiği.
B
Akıllı olmak için yapılması gerekenler.
C
Akıllı olmanın insana yüklediği sorumluluk.
D
Akıllı olmanın sonuçları.
Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (c.c.) ilminin sonsuz olduğunu, her şeyi kuşatan bir iradesi bulunduğunu ve O’nun kudretinin bütün varlıklardan üstün olduğunu kabul etmektir?
A
Kader ve kazaya iman
B
Allah’a iman
C
Kitaplara iman
D
Meleklere iman
Soru 20
Aşağıda verilenlerden hangisi Allah’a (c.c.) dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah’ı (c.c.) daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah’a (c.c.) bırakmak demektir?
A
İrade
B
Tevekkül
C
Rızık
D
Nimet
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön