8.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Zekat ve Sadaka Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi zekat verirken dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi değildir?    
A
Zekat verilen kişilerin onurları zedelenmemelidir
B
Zekat verdiğimizi herkes görmelidir
C
Kime verileceği iyice araştırılmalı, ihtiyacı olanlara verilmelidir
D
Kendi çevremizdeki yoksul akraba ve komşulardan başlamalıyız
Soru 2
“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” hadisiyle peygamberimiz aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?    
A
Sadaka vermenin güzel bir davranış olduğunu.
B
Paylaşma ve yardımlaşmanın önemini.
C
Yatmadan önce çok yemememiz gerektiğini.
D
Zengin Müslümanlara zekat vermenin farz olduğunu.
Soru 3
Yardımlaşma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
İnsan doğumundan ölümüne kadar hayatını yardımlaşma sayesinde sürdürebilir.
B
Yardımlaşma insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.
C
İhtiyaçlarımızı ancak başkalarının yardımıyla karşılayabiliriz.
D
Toplumda hiç kimse kimseye muhtaç değildir.
Soru 4
Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinden zekat verilmez?    
A
Zenginlere
B
Fakirlere
C
Borçlulara
D
Yolda kalmışlara
Soru 5
Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah, “…İnsanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”2 buyurarak insanın yaratılış amacının kendisine kulluk etmek olduğunu bildirmiştir. Allah’a (c.c.) kul olmak insana bazı sorumluluklar yükler. Aşağıdakilerden hangisi bu sorumluluklardan birisi olamaz?    
A
Çevresindeki her canlıya Allah (c.c.) sevgisinden kaynaklanan merhameti göstermek.
B
Çevresindeki bütün mahlukata sevgi ve saygı göstermek.
C
Öncelikle kendi ihtiyaçlarını gidermek sonra istediği kadarını paylaşmak.
D
Allah’ın (c.c.) kendisine lütfettiği nimetleri ihtiyacı olan kardeşleriyle paylaşmak.
Soru 6
Zekatla ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?    
A
Zekat insanı bencillikten kurtarır.
B
Zekat toplumda sevgi ve saygıyı artırır
C
Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
D
Zekatı verilen mal manevi kirlerden arınmış olur
Soru 7
Aşağıda verilenlerden hangisinin zekatı olmaz?    
A
Keçi, manda ve deveden
B
Toprak ürünlerinden
C
Ticari mallardan
D
Oturulan evden
Soru 8
Aşağıda verilenlerden hangisi paylaşma ve yardımlaşma için söylenemez?    
A
Paylaşma sadece zenginlerle fakirler arasında olur.
B
Her insan başkalarıyla paylaşmaya mecburdur.
C
Paylaşma olmadan yaşamımızı devam ettiremeyiz.
D
Toplumsal barışı sağlamak için paylaşma ve yardımlaşma içinde olmalıyız.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi zekat verirken dikkat etmemiz gereken durumlardan birisi değildir?    
A
Zekatımızı cami, hastane, köprü inşaatı gibi yerlere verebiliriz.
B
Zekat vereceğimiz kişinin buna ihtiyacı olup olmadığını araştırmalıyız.
C
Zekat malın iyisinden verilmelidir.
D
Zekat gösteriş yapmadan verilmelidir.
Soru 10
Aşağıda verilenlerden hangisi İslam’ın şartlarından birisidir?    
A
Yardım etmek.
B
Zekat vermek.
C
Sadaka vermek.
D
Fitre vermek.
Soru 11
Zekatın aşağıdaki hangi şekilde verilmesi uygun olur?    
A
Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmalıdır.
B
Herkesin içinde açıktan verilmelidir.
C
Kimseye belli etmeden gizlice verilmelidir.
D
Verilen zekat karşılığında fakirler ücretsiz olarak çalıştırılmalıdır.
Soru 12
Dinimizce, zekat ve sadaka niçin emredilmiştir?  
A
Yardımlaşma
B
Cezalandırma
C
Temizlik alışkanlığı
D
Zamanı iyi kullanma
Soru 13
Maddi durumu iyi olan Müslümanların yaklaşık malının kırkta birini vererek yerine getirdiği ibadet hangisidir?    
A
Zekat
B
Sadaka
C
Fitre
D
Fidye
Soru 14
Yardımlaşma ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?    
A
Sadece Müslümanlara yardım etmemiz emredilmiştir.
B
Dinimiz, insanlara yardımlaşmayı ve dayanışmayı emreder .
C
Dinimiz, Müslümanları bir bütün olarak görür .
D
Peygamberimiz, Müslümanları bir bede­nin organlarına benzetmiştir .
Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi sözcük olarak temizlik, çoğalma artma bereket anlamlarına gelen farz ibadettir?    
A
Namaz
B
Zekat
C
Oruç
D
Gusül
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisine zekat vermek doğru olur?    
A
Ana-Baba
B
Fakir komşular
C
Çocuklar
D
Büyük anne
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi üzerinden zekat verilmez?    
A
Para,altın ve gümüş
B
Ticaret malları
C
Ev eşyaları
D
Koyun,keçi, sığır
Soru 18
Aşağıda verilenlerden hangisi zekatın nasıl bir ibadet olduğu hakkında doğru bir yargıdır?    
A
Fakirleri hazır yiyiciliğe alıştırır.
B
Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar.
C
Zenginlerin gurur vesilesidir.
D
Zenginlerin servetlerini azaltır.
Soru 19
Zekat verirken aşağıda verilenlerden hangisine dikkat etmemiz gerekmez?
A
Verdiğimiz kişiye, bunun zekat olduğunu söylemek.
B
Yardımı gösterişten uzak yapmak.
C
Verilecek miktarı iyi hesaplamak.
D
Malımızın değersiz bölümünden vermemek.
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisinin zekatının verilmesi gerekir?    
A
Günlük hayatta kullanılan eşyalar
B
Ev
C
Sanat ve meslek aletleri
D
Altın
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön