8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I- Allah’ın iradesidir

II- Sınırsızdır

III- Evrende var olan her şey bu iradeyle gerçekleşmektedir

Bu özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cüzi İrade
B
Külli İrade
C
Kader
D
Akıl
Soru 2
I- Sıcak çöllerde yetişen kaktüs bitkisinde yapraklar yerine dikenler gelişmiş olması

II- Kutup ayılarının ayaklarının tüylü olması

Yukarda verilen iki örnek aşağıda verilen seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Bitkiler farklı şekillerde olabilir
B
Hayvanlar tüylü varlılardır
C
Bitkiler ve hayvanlar yapıları itibariyle insanlardan farklılardır
D
Allah evrende var olan her şeyi bir düzene göre yaratmıştır
Soru 3
Aşağıda verilen örneklerden hangisi evrende var olan düzene bir örnek değildir?

A
Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi
B
Suyun kaldırma kuvvetinin olması
C
Belirli yaşa gelen her çocuğun okula başlaması
D
Mevsimlerin oluşumu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi “cüz’i irade” örneğidir?

A
Gece ve gündüz oluşumu
B
Havanın kışın soğuk, yazın sıcak olması
C
Sağlıklı beslenmek
D
Gemilerin denizde batmadan ilerleyebilmesi
Soru 5
“Sizden birinizin sırtına bir demet odun yükleyip satarak geçimini sağlaması, birine el açıp dilenmesinden daha hayırlıdır” (H.Ş)

Peygamberimiz bu hadisinde ağıdakilerden hangisini vurgulamak istemiştir?

A
Dilenmek günahtır
B
En hayırlı iş yorucu olan iştir
C
Odun satmak dilenmekten daha çok kazanç sağlar
D
En hayırlı kazanç emek verilerek kazanılandır
Soru 6
İnsan için belirlenen ömür süresinin sona ermesine ne denir?

A
Kıyamet
B
Hastalık
C
Ecel
D
Kader
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?

A
Kötü huylarımız
B
İyi huylarımız
C
Dindarlığımız
D
Ölüm vaktimiz
Soru 8
Evrendeki tüm varlıkların bir sonu olduğu gibi, dünya yaşamının da bir sonu vardır. Evrenin düzeninin bozulacağı ve her şeyin yok olacağı güne ne denir?

A
Ölüm
B
Kıyamet
C
Ahiret
D
Mahşer
Soru 9
“ Yüce Allah insana diğer varlıklardan farklı olarak ________ ve ________ vermiş, insanı davranışlarında özgür bırakmış ve onu yaptıklarından sorumlu tutmuştur.”

Yukarıdaki cümledeki boş yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

A
Beyin ve göz
B
Akıl ve sevgi
C
Akıl ve irade
D
El ve ayak
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Allahın takdirine inanmanın faydaları arasında yer almaz?

A
Bize ümitsizliğe düşmemeyi öğretir
B
Olaylar karşısında sabırlı olmayı öğretir.
C
Çok çalışıp hak etmeyi öğretir
D
Sorumluluk duymadan yaşamayı öğretir
Soru 11
Allah insanı aşağıdaki sahip olduğu özelliklerin hangisinden dolayı hesaba tabi tutar ve sorgular?

A
Kalp atışlarından dolayı
B
Hangi anne - babadan dünyaya geldiği
C
İnsanlara zarar vermesinden dolayı
D
Göz ve ten renginden dolayı
Soru 12
Yılın belirli günlerinde dinimizce önemli sayılan Kâbe, Arafat ve çevresindeki yerlerin ibadet niyetiyle ziyaret edilmesine ne ad verilir?

A
Hac
B
Namaz
C
Umre
D
Müzdelife
Soru 13
“O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır” ( Mülk 2.Ayet)

Yukarıda verilen ayet-i kerime ile verilen temel mesaj nedir?

A
Ölümü yaratan Allah’tır
B
Hayatı var eden Allah’tır
C
İnsan imtihan için yaratılmıştır.
D
İnsan en güzel biçimde yaratılmıştır.
Soru 14
Peygamber efendimiz ‘’Hiç ölmeyecek gibi dünya, yarın ölecek gibi ahiret için çalışınız’’ buyurmuştur. Hadisi Şerifte anlatılmak istenen ana tema nedir?

A
Dünyanın değersizliği
B
Çalışmanın önemi
C
Dünya- Ahiret dengesi
D
Ahiretin önemi
Soru 15
İman, iyi bir niyet ve samimiyetle sadece Allah rızası için yapılan faydalı davranışlara ne ad verilir?

A
İnanç
B
Amel Defteri
C
Su-i Amel
D
Salih Amel
Soru 16
Peygamber Efendimiz, "Beni vefatımdan sonra ziyaret edenler, hayatımda ziyaret etmiş gibidirler." buyurmaktadır. Müslümanlar bu sözün mutluluğunu ve sevincini yaşamak için nereye giderler?

A
Mescid-i küba'ya
B
Mescid-i Aksa'ya
C
Mescid-i Haram'a
D
Mescid-i Nebevi'ye
Soru 17
İslam dininde emredilen yada tavsiye edilen zekat,sadaka,kurban ve fitre gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Doğruluk ve adalet
B
Yardımlaşma ve dayanışma
C
Sabır ve bereket
D
Çalışkanlık ve mutluluk
Soru 18
“Her canlı ___________________tadacaktır.” Bu ayette boş bırakılan yerde aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
cenneti
B
ölümü
C
sevgiyi
D
cehennemi
Soru 19
Taner : Doğada denge ve düzen yoktur.

Eren : Evrendeki varlıklar kendi içinde tutarlı ve uyumludur

Barış : İnsanın yaratılışında bir ölçü vardır

Ahmet : Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yaratmıştır

Yukarıda bazı öğrencilere ait görüşlere yer verilmiştir. Hangi öğrencinin görüşü doğru olarak kabul edilemez?

A
Taner
B
Eren
C
Barış
D
Ahmet
Soru 20
Dünya hayatıyla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan hayatın sonlu olduğunun bilincinde olarak ömrünü güzellikler içinde geçirmelidir
B
İnsanın yaşamı dünya hayatıyla sınırlıdır
C
Allah’ın emirlerine uygun davranan insan, ebedi olarak kalacağı cenneti kazacaktır
D
Sonsuz yaşam, dünya hayatında kazanılmaktadır
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön