8.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Din evrensel, din anlayışı bireyseldir.
B
Din, değişmezdir. Din anlayışı ise değişir.
C
Din anlayışı evrenseldir.
D
Dinin kaynağı vahiydir. Din anlayışı ise vahyin yorumuna dayanır.
Soru 2
Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A
Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur.
B
Din, insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
C
Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce dini anlayışı vardır.
D
Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir.
Soru 3
İnanç ve ibadetlerle ilgili ilkeleri farklı yorumlayan düşünce ekollerine ne ad verilir?

A
Din
B
Cemaat
C
Mezhep
D
Tarikat
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır?

A
Hanefilik
B
Alevi-Bektaşilik
C
Eşarilik
D
Hepsi
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi İslam kültüründe oluşan tasavvufi yorumlardan biri değildir?

A
Mevlevilik
B
Musevilik
C
Yesevilik
D
Ahilik
Soru 6
İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?

A
Hadis
B
Fıkıh
C
Kelam
D
Tasavvuf
Soru 7
“Din anlayışındaki farklılıklar, insanların dinin gereklerini yaşamalarında bir çok kolaylık ve yarar sağlamıştır.”

Aşağıdakilerden hangisi bu kolaylık ve yaralardan biri değildir?

A
Düşünce zenginliği sağlamıştır.
B
Hoşgörü ortamını zayıflatmıştır.
C
Bilim alanında gelişmeler hızlanmıştır.
D
Toplumsal huzurun artmasını sağlamıştır.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi mezhepler için yanlıştır?

A
Mezhep kurucuları aynı zamanda peygamberlerdir.
B
Mezhepler, inanç, ibadet vb. konularda anlayış farklılıklarından ortaya çıkmış oluşumlardır.
C
Mezhepler dinin yerine geçmezler, dinin yerini tutmazlar.
D
Mezhepler dinin özünde olmayan, sonradan ortaya çıkan oluşumlardır.
Soru 9
Aşağıdaki ayet meallerinden hangisi ‘İslam dininde zorlama olmadığını’ ifade eder?

A
Allah sabredenlerle beraberdir.
B
Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.
C
Allah bağışlar ve merhamet eder.
D
Öyleyse dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.
Soru 10
Bir gün bir cenaze geçiyordu. Peygamberimiz, hemen ayağa kalktı. Bunun üzerine oradakiler, cenâzenin bir Yahudi’ye ait olduğunu belirtince peygamberimiz, “O da bir insan değil mi? buyurdu.”

Bu olay Peygamberimizin hangi özelliğini örneklendirir?

A
Hakkı gözetmesini
B
İnsanlara saygı duymasını
C
Danışarak iş yapmasını
D
Merhameti ve sevgisini
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in ahlâki özelliklerinden biri değildir?

A
Çevreye ve diğer varlıklara karşı tutumu insanlığa örnek oluşturacak tarzdaydı.
B
Herkese karşı merhametli ve hoşgörülü idi.
C
Kendi üstünlüğünü sık sık dile getirir, normal bir insan olmadığını vurgulardı.
D
Zamanını verimli bir şekilde değerlendirirdi.
Soru 12
Sahabeden Abdullah b. Hamza anlatıyor: Benim Hz. Peygambere bir miktar borcum vardı, ödemek için sözleştik. Ben nasılsa oraya gelmeyi unutmuşum. Aradan bir süre geçtikten sonra hatırladım. Beni görünce, “Ey genç! Beni burada beklemekten usandırdın!” dedi.

Bu olay Hz. Muhammed’in hangi özelliğini örneklen¬dirmiştir?

A
Merhametini
B
Güvenirliliğini
C
Hakkı gözetmesini
D
Verdiği sözde durmasını
Soru 13
Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.

“Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.”

Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır?

A
Bildiğini başkalarıyla paylaşması
B
Bilmediğini öğrenmek için çaba göstermesi
C
Öğreten ve öğrenenlere destek olması
D
İlim öğrenen kişilere engel olması
Soru 14
—Hem mal hem de bedenle yapılan bir ibadettir.

—Kutsal sayılan yerleri ibadet niyetiyle ziyaret etmektir.

—Kurban bayramı arifesinde başlar ve kurban bayramı günlerinde devam eder.

Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir?

A
Namaz
B
Umre
C
Zekât
D
Hac
Soru 15
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
Vakfe = Hac zamanı dışında Kâbe’yi ziyaret etmek
B
Tevekkül = Gerekli tedbirleri alıp Allah’a güvenmek
C
Ahiret = Allah tarafından insanlara vahiy yoluyla gönderilmiş ilahi kurallar bütünüdür.
D
Umre = Arefe günü Arafat’ta bir süre beklemek
Soru 16
‘Allâhu lâ ilâhe illâ hû. El hayyül kayyûm.’

Yukarıda verilen Ayetel Kürsi’nin ilk cümlelerinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
B
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
C
Allah, O’ndan başka ilah (tanrı) yoktur. O, diridir, varlıkların işine hâkimdir.
D
Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır.
Soru 17
“Hz. Muhammed danışarak iş yapmaya önem verirdi. Kendi görüşü farklı da olsa çoğunluğun görüşüne göre hareket ederdi.”

Böyle yapmakla peygamberimizin aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A
Birlikte düşünme ve hareket etmeyi
B
Danışmanın doğru karara ulaştıracağını
C
Zamanı iyi değerlendirmeyi
D
Sorumlulukların paylaşılmasını
Soru 18
Hz. Muhammed ve arkadaşları bir yolculuk sırasında mola verdiler. Bir sahabi, mola yerinde bulunan bir kuş yuvasındaki yumurtaları aldı. Yumurtaları alınan kuş da korku ve üzüntü içinde kanatlarını çırpmaya başladı. Bunun üzerine Hz. Muhammed yumurtalar' alan adama onları aldığı yere koymasını söyledi.

Bu olay Peygamberimizin hangi ahlaki özelliğini ön plana çıkartmaktadır?

A
Hoşgörülü oluşunu
B
İnsan sevgisini
C
Hayvan sevgisini
D
Hakkı gözetmesini
Soru 19
İslam dininde “zekât, sadaka, kurban, fitre” gibi ibadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yardımlaşma ve dayanışma
B
Çalışkanlık ve mutluluk
C
Doğruluk ve adalet
D
Sabır ve bereket
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kurbanlık hayvan değildir?

A
İnek
B
Deve
C
Koyun
D
Horoz
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön