8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kader, Allah’ın hangi sıfatının bir sonucudur?

A
Yaratma sıfatı
B
Kudret sıfatı
C
İlim sıfatı
D
Hepsi
Soru 2
Allah'ın bilgisinde olan şeylerin zamanı gelince meydana gelmesine ne denir?

A
Tevekkül
B
Kader
C
İrade
D
Kaza
Soru 3
Allah’ın, diğer varlıklardan farklı olarak insana vermiş olduğu “dilediğini seçme gücü” aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle ifade edilir?

A
Ahlak
B
Akıl
C
İrade
D
İman
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan değildir?

A
Hac belirli günlerde, umre ise her zaman yapılır.
B
Hacda Arafat’ta vakfe farz, umrede değildir.
C
Hac farz, umre sünnettir.
D
Hacda ihram vardır, umrede yoktur.
Soru 5
Kurban denilince ilk akla gelen peygamber ve oğlu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hz. Hz. İshak - Hz. Yakup
B
Hz. İbrahim - Hz. Yakup
C
Hz. Yakup - Hz. Yusuf
D
Hz. İbrahim – Hz. İsmail
Soru 6
İslam dininde “zekat, sadaka, kurban, fitre” gibi İbadetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabır ve bereket
B
Çalışkanlık ve mutluluk
C
Doğruluk ve adalet
D
Yardımlaşma ve dayanışma
Soru 7
Zekat verecek kişi aşağıdaki kişilerden hangisine zekat veremez?

A
Fakirlere
B
Borçlulara
C
Düşkünlere
D
Anne - Babaya
Soru 8
I- Allah, peygamberimizi örnek almamızı istemiştir

II- Peygamberimiz Kurandaki ilkelerin hepsini kendi hayatında uygulamıştır

III- Peygamberimizi örnek almak demek, Kuran’a uymak demektir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 9
Hz. Muhammed (sav) hastaları ziyaret eder, cenazelere katılır, insanlar arasında ayırım yapmazdı. Bu O’nun hangi özelliği ile ilgilidir?

A
Sözünde durması
B
İnsanlara değer vermesi
C
Merhametli oluşu
D
Cesaretli oluşu
Soru 10
“Hiç kimse kendi emeği ile kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir.”

Yukarıda verilen hadis neyin önemine dikkat çekmektedir?

A
Şükrün önemi
B
İbadetin önemi
C
Çalışmanın önemi
D
Doğruluğun önemi
Soru 11
I- Peygamberimiz başına gelen her türlü sıkıntıya sabretmiştir.

II- Peygamberimiz İslam dinini yayarken her türlü zorlukla karşılaşmıştır

III- Peygamberimiz bir sıkıntıyla karşılaştığında Allah’a şikâyette bulunurdu

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 12
Laiklikle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?

A
Laik devlet bütün dinlere karşı aynı mesafededir
B
Laik devlet dini inançlara karşı çıkar.
C
Herkes istediği dine inanmakta ve dininin gereğini yerine getirmekte özgürdür
D
Kimse inanç ve davranışlarından dolayı kınanamaz
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerinden değildir?

A
Tasavvuf
B
Kaza ve kader
C
Fıkıh
D
İtikat (inanç)
Soru 14
Hz. Muhammed Müslüman’ı şu şekilde tanımlamıştır:"Müslüman, elinden ve dilinden kimsenin zarar görmediği kimse"dir.

Buna göre, bir Müslüman’ın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenemez?

A
Dedikodu, yalan ve alay etme gibi kötü özelliklerden sakınmak
B
Fikirlerine karşı çıkanları cezalandırmak
C
Hoşgörülü ve adil olmak
D
Başkalarının haklarına saygılı davranmak
Soru 15
Peygamberimiz inananları(Müslümanları) şöyle uyarmıştır: “İki özellik vardır ki bunlar Müslüman’da huy halline gelemez. Bunlar …………… Ve …………………….. dir.“

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Yalan - Kumar
B
Zina – Kumar
C
Yalan – Hıyanet
D
İçki – Hırsızlık
Soru 16
Hz. Muhammed Veda Hutbesi’nde: “Ey insanlar! (hepinizin) Rabb’i birdir (aynıdır). Babanız da birdir. Hepiniz Âdem’in çocukları- sınız. Kırmızı tenlinin siyah tenli üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerine bir üstünlüğü yoktur.” demiştir.

Bu söze göre İslam dininde, aşağıdaki özelliklerden hangisinin olduğu söylenemez?

A
Eşitlik
B
Barışçılık
C
Adalet
D
Irkçılık
Soru 17
Hoşgörünün yaygınlaştığı toplumlarda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir?

A
Duygu ve düşünceleri paylaşma
B
Farklı düşüncelere saygı gösterme
C
Toplumsal suçları bağışlama
D
Düşkünlere yardım etme
Soru 18
Bismillâhirrahmânirrahîm

“Lehû …………………………….......... . Menzellezî yeşfeu ındehû illâ biiznih. Ya‘lemu mâ beybe eydîhim ve mâ halfehüm velâ yühîtûne bi şey’in min ılmihî illâ bi …………………………………… vel-ard. “ Yukarıdaki boşluklara gelmesi gereken cümleler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
fissemâvât ve mâ fil’ard - mâ şâ. Vesia kürdiyyühüssemâvâti
B
fissemâvât ve mâ fil’ard - şâ. Vesia kürdiyyühüssemâvâti
C
mâ fissemâvât ve mâ fil’ard - mâ şâ. Vesia kürdiyyühüssemâvâti
D
mâ fissemâvât ve mâ fil’ard - şâ. Vesia kürdiyyühüssemâvâti
Soru 19
Bismillâhirrahmânirrahîm

“Kul eûzü ………………..………... Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrin-neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin …………………..……..”

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gereken kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A
rabbilfelak-izâ hased
B
rabbilfelak-hased
C
birabbilfelak-izâ hased
D
birabbilfelak–hased
Soru 20
Her şeyi anlayışla karşılardı. Başkalarının görüş ve düşüncelerine saygı gösterirdi kendsinden af dileyen kimse kim olursa olsun onu affederdi.

Yukarıda verilen özellikler peygamberimizin hangi özelliğini gösterir?

A
Danışarak iş yaptığını
B
Hakkı gözetmesini
C
Hoşgörülü oluşunu
D
Sabrını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön