8.Sınıf 1.Ünite Hücre Bölünmesi ve Kalıtım Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Türlerin kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar. II. Ana hücreden iki yavru hücre oluşur. III. Kromozomlar arasında parça değişimi görülür. Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri mayoza ait bir özelliktir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
Soru 2
Aşağıdakilerden hangileri çölde yaşayan canlıların adaptasyonlarındandır? I. Dikenli yapıda olma II. Geniş yapraklı olma III. Küçük yapraklı olma IV. Uzun kulaklı olma V. Vücut yüzeyinin geniş olması VI. Kalın postunun olması

 

A
I, IV, V
B
I, II, IV
C
I, II, III
D
I, III, IV
Soru 3
Canlıların kromozomlarında taşıdıkları genetik bilgilerin tamamına ne ad verilir?

A
Gen
B
Kromozom
C
Fenotip
D
Genotip
Soru 4
“DNA”, “kromozom”, “nükleotit”, “gen” kavramlarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
nükleotit, gen, DNA, kromozom
B
kromozom, gen, nükleotit, DNA
C
DNA, gen, kromozom, nükleotit
D
nükleotit, DNA, kromozom, gen
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi genetik mühendisliği çalışmalarının insanlık için doğurabileceği olumsuz sonuçlardandır?

A
Kaliteli tarım ürünlerinin elde edilmesi
B
Daha verimli tohumların üretilmesi
C
Elde edilen tohumların daha uzun süre saklanması
D
Faydalı böcek türlerinin yok olması
Soru 6
Aşağıda verilen çalışmalardan hangisi biyoteknolojinin uygulama alanına örnek değildir?

A
Gen tedavisi
B
Türlerin ıslahı
C
Vitamin tabletlerinin yapımı
D
Meyveli yoğurt yapımı
Soru 7
I- Kadınların renk körü olma olasılığı erkeklere göre daha fazladır. II- Renk körü bir baba, renk körlüğü genini bütün kız çocuklarına aktarır. III- Bir erkeğin renk körü olması annesine bağlıdır. Renk körlüğü(Kırmızı-yeşil renk körlüğü) ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?  

 

A
I,II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
Soru 8
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
İnsan da eşey kromozomları XX ve XY dir
B
Çocuğun kız veya erkek olmasında anne etkilidir.
C
Çocuğun kız veya erkek olma olasılığı %50 dir.
D
Çocuğun kız veya erkek olmasında baba etkilidir.
Soru 9
Aşağıda verilenlerden hangisi insanlarda görülen genetik hastalıklardan değildir?

A
Kalp yetmezliği
B
Hemofili
C
Akdeniz anemisi
D
Renk körlüğü
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisinde genetik mühendisliğinden yararlanılmaz?

A
Tarımda verimliliği arttırmada
B
Zararlı genlerin yok edilmesinde
C
Meyveli yoğurt üretimi
D
Aşılamayla verimli ürün elde etmede
Soru 11
Aşağıdaki yenilenme (rejenerasyon) olaylarından hangisi bir üreme şeklidir?

A
Kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilenmesi.
B
Elimiz yaralandığında derinin kendini yenilemesi.
C
Kurbağa larvasının yetişkin kurbağaya dönüşmesi.
D
Denizyıldızının kopan her bir parçasının kendisini yenilemesi.
Soru 12
Aşağıda verilen olaylardan hangisi mitoz sonucu gerçekleşir?

A
Patatesin vejetatif üremeyle çoğalması
B
Spermin oluşması
C
Polenlerin oluşması
D
Yumurta hücrelerinin oluşması
Soru 13
2n=36 kromozomlu bir hücre artarda bir mayoz ve 2 mitoz geçiriyor. Kromozom sayısı ve hücre sayısı sırasıyla ne olur?

A
36 ve 8
B
18 ve 16
C
36 ve 16
D
18 ve 8
Soru 14
Bir DNA’da toplam 2600 nükleotit vardır. Bu DNA molekülünde 500 Adenin varsa Guanin sayısı kaçtır?

A
1000
B
400
C
250
D
800
Soru 15
DNA’nın bir zincirinde görülen bazların diziliş sırası AATCCGAAGCAT şeklindedir. Bu dizinin ikinci zincirindeki bazların sıralanışı, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
TTAGGCTTCGTA
B
TTAGGTACGTAT
C
AATCCGAAGCAT
D
AATGGCTTCGTA
Soru 16
(K) kahverengi göz geni, (k) yeşil göz rengi genini temsil etmektedir. Bu duruma göre yeşil gözlü bir babayla kahverengi gözlü bir annenin yeşil gözlü çocukları olmuştur. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu ailenin genotipleri doğru olarak verilmiştir? (Kahverengi göz rengi geni, yeşil göz rengi genine baskındır.)

A
Anne: KK; Baba: KK; Çocuk: KK
B
Anne:KK; Baba: kk; Çocuk: Kk
C
Anne: Kk; Baba: kk; Çocuk: kk
D
Anne: kk; Baba: Kk; Çocuk: kk
Soru 17
Aşağıdaki çaprazlamaların hangisinin sonucunda %100 melez döl ortaya çıkar?

A
SS x ss
B
SS x SS
C
Ss x ss
D
Ss x Ss
Soru 18
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hemofili, anne ve babadan çocuklarına geçen hastalıklardandır.
B
Doğal seçilim Darwin’in ileri sürdüğü fikirlerden biridir.
C
Vücut hücreleri mitoz sonucu oluşur.
D
Yumurta ve sperm, 2n sayıda kromozom içerir.
Soru 19
Aşağıdaki olaylardan hangisi kalıtsal değildir?

A
Kıvırcık saçlı olma
B
Uzun boylu olma
C
Gelişmiş kaslı olma
D
Mavi gözlü olma
Soru 20
Aşağıdaki bilim insanlarından hangisi soya çekim ile ilgili çalışmalara öncülük etmiştir?

A
Mendel
B
Watson ve Crick
C
Lamarck
D
Darwin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön