8.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Hazırlık Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2. dönem 1. yazılı (1) Uzunlukları eşit, kesit alanları arasındaki ilişki K > L > M olan aynı maddeden üretilmiş "K, L ve M" tellerine eşit şiddette vuruluyor. Teller çıkan seslerin frekansı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
K > L > M
B
M > L > K
C
M > L = K
D
M = L = K
Soru 2
2. dönem 1. yazılı (2) "P, R ve S" ses dalgaları 1 saniyelik zaman diliminde ölçülmüştür. "P, R ve S" ses dalgaları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
En şiddetli ses "P" sesidir.
B
En pes ses "S" sesidir.
C
En tiz ses "R" sesidir.
D
Şiddeti en az olan ses "R" sesidir.
Soru 3
Sesin şiddetinin uygulanan kuvvet ile arttığını göstermek isteyen öğrenci 1, 2, 3 ve 4 nolu düzeneklerden hangi ikisini kullanmalıdır?

A
1 - 2
B
1 - 3
C
2 - 3
D
2 - 4
Soru 4
Şekildeki kapta sıvı bir madde yer almaktadır. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Termometrede okunan değer, kapta bulunan maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama hareket enerjilerinin bir göstergesidir.
B
Kaptaki maddeye aynı sıcaklıkta aynı maddeden eklediğimizde, taneciklerin toplam hareket enerjisi artar.
C
Kapta bulunan maddenin taneciklerinin hızları birbirine eşittir.
D
Kaptaki maddeye aynı sıcaklıkta aynı maddeden eklediğimizde, taneciklerin ortalama hareket enerjisi değişmez.
Soru 5
İnsanların albino olmasını sağlayan olay aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini sağlayamaz?

A
Orak hücreli anemi
B
Bronzlaşmış çocuk
C
Van kedisi
D
Down sendromlu insan
Soru 6
Birbirine karışmayan "X ve Y" sıvıları içerisine bu sıvılarda çözünmeyen

I ve II cisimleri bırakıldığında cisimler şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Sıvıların yoğunluğu "dX ve dY" cisimlerin yoğunluğu ise dI ve dII olduğuna göre sıvı ve cisim yoğunlukları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
dY > dII > dx > dI
B
dx = dI > dII > dY
C
dx = dI = dII = dY
D
dY > dII > dx = dI
Soru 7
Aşağıdaki çizelgede özdeş ısıtıcılarda ısıtılan bir sıvının farklı kütlelerinin “sıcaklık - zaman” ölçümleri verilmiştir.

Çizelgedeki bilgilere göre A, B ve C cisimlerinin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır?

A
A = B = C
B
C > A > B
C
B > A > C
D
B > C > A
Soru 8
Bir araştırmacı hiçbir anormal hava koşulunun olmadığı bir günde Ihlara vadisinde ses ile ilgili yapmış olduğu araştırma sonuçlarını aşağıdaki çizelgedeki gibi not ediyor.

Tablodaki verileri incelediğinizde bu araştırmacı ses ile ilgili hangi bilgiyi araştırmak istiyor?

A
Sesin yankılanması için gerekli yüksekliği
B
Sesin yayılma hızının sıcaklık ile ilişkisini
C
Sesin yankılanmasının sebebini
D
Doğa ortamında sesin yayılma hızını
Soru 9
Fen ve teknoloji dersinde öğretmenleri öğrencilerin farklı sesler üretebilen müzik aletleri tasarlamalarını istiyor. Öğrencileri aynı cins ve kesitteki teller ile çeşitli kütleler kullanarak aşağıdaki müzik aletlerini tasarlıyorlar. Hangi müzik aleti tasarlanma amacına uygun değildir?

 

A
K
B
L
C
M
D
N
Soru 10
Fatma bir kısmı su ile dolu şişeye 1. şekilde üflüyor. 2. şekilde ise bir çubuk ile vuruyor. Fatma şişeyi üflediğinde çıkan sesin ince olduğunu, şişeye vurduğu zaman ise çıkan sesin kalın olduğunu gözlemliyor. Aynı miktarda su dolu şişenin üfleyince ve vurunca farklı sesler çıkarmasını aşağıdakilerden hangisi ile açıklarız?

A
Şişeye vururken uyguladığı kuvvet, şişeyi üflerken uyguladığı kuvvetten fazla olduğu için farklı sesler çıkmıştır.
B
Şişeye vurduğunda titreşen hava, üflediğinde ise titreşen şişe ve sudur. Hava miktarı az olduğundan kalın, su miktarı fazla olduğundan ince ses çıkmıştır.
C
Şişeye vurduğunda titreşen şişe ve su, üflediğinde ise titreşen havadır. Hava miktarı az olduğundan ince, su miktarı fazla olduğundan kalın ses çıkmıştır.
D
Şişeye vurduğunda ve üflediğinde çıkan seslerin frekansları aynı olduğu için farklı sesler çıkmıştır.
Soru 11
İlk sıcaklıkları 15 ºС olan bir miktar su K, L ve M ısıtıcılarına şekilde gösterilen miktarlarda doldurulup ısıtıcılar çalıştırılıyor. İçerisindeki sular kaynayınca ısıtıcılar otomatik olarak kapanıyor. Isıtıcıların çalışma süreleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

A
K = L = M
B
M > L > K
C
M > L = K
D
K > L > M
Soru 12
Elektron Emlak tarafından verilen ilana aşağıdaki elementlerden hangisi başvurur ise son katmanındaki elektronlar emlakçı tarafından satın alınır?

A
Flor
B
Magnezyum
C
Kalsiyum
D
Lityum
Soru 13
Sesin kulakta işitilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Kulak kepçesi ses dalgalarını yutar.
B
Kulak kemikleri, ses titreşimlerini salyangoza aktarır.
C
Ses şiddetine göre kulak zarının titreşimi değişir.
D
Kulak yolu ses dalgalarını kulak zarına iletir.
Soru 14
Titreşen bir telin frekansı telin hangi özelliğine bağlıdır?

I. Boyuna

II. Cinsine

III. Gerginliğine

 

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 15
Ses ile ilgili;

I. Boşlukta yayılır.

II. Sesin hızı ortam sıcaklığına bağlıdır.

III. Müzik aletlerinin ayırt edilmesi sesin tınısıyla ilgilidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
Soru 16
İnsan müdahalesiyle meydana gelen sesler yapay ses, canlıların sesi ve insan müdahalesinin olmadığı durumlarda ortaya çıkan sesler de doğal seslerdir. Buna göre, en fazla doğal ses, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A
Kedi sesi, kuzu sesi, gök gürültüsü, düdük sesi
B
Keman sesi, bebek sesi, araba sesi, kuş sesi
C
Köpek sesi, silah sesi, keman sesi, tavuk sesi
D
Kaval sesi, zil sesi, davul sesi, kuzu sesi
Soru 17
Ağzı cam kapakla sıkıca kapalı olan bir tenceredeki su, yanmakta olan ocağın üzerine konulup kaynatılıyor. Ocak söndürülüp, kaynama durduğunda kapak açılıyor. Suyun bir süre daha tekrar kaynadığı görülüyor. Bu olay aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Su havadan ısı almıştır.
B
Su üzerindeki basınç azalmıştır.
C
Suyun kütlesi azalmıştır.
D
Kapak açılınca su ısı kaybetmiştir.
Soru 18

Yukarıdaki kimyasal tepkime denklemi uygun en küçük tam katsayılar ile denkleştirildiğinde Ag’ün katsayısı kaç olur?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 19

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yanma tepkimesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
Soru 20

tepkimelerinden hangisi ya da hangileri nötralleşme tepkimesidir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön