8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?

A
Sıvının yoğunluğu katının yoğunluğundan küçük olduğunda
B
Katının kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda
C
Sıvının kütlesi katının kütlesinden büyük olduğunda
D
Katının yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
Soru 2
Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangisine bağlı değildir?

A
sıvının derinliğine
B
kabın Şekline
C
sıvının öz kütlesine
D
yer çekimi ivmesine
2 numaralı soru için açıklama 
Sıvı Basıncı; kabın şekline ve kaptaki sıvı miktarına bağlı değildir.
Soru 3
Kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Kaldırma kuvveti, sıvının özkütlesine, cismin batan hacmine ve yerçekimi ivmesine bağlıdır.
B
Kaldırma kuvveti ağırlık ile aynı yönlüdür.
C
Kaldırma kuvveti cismin sıvı içindeki derinliğine bağlı değildir.
D
Kaldırma kuvveti cismin şekline bağlı değildir.
Soru 4
Havadaki ağırlığı 25N olarak ölçülen bir cismin Saf sudaki ağırlığı 20N, Tuzlu sudaki ağırlığı 18N ölçülmüştür. Saf su ve tuzlu suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvvetleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A
4N – 5N
B
5N – 7N
C
6N – 4N
D
7N – 5N
Soru 5
Bir cisim havada tartıldığında ağırlığı 15 N, suyun içinde tartıldığında 8 N ölçülüyor. Suyun cisme uyguladığı kaldırma kuvveti ne kadardır?

A
7N
B
6N
C
5N
D
4N
Soru 6
Basınç hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A
Basıncın birimi pascal'dır.
B
Temas yüzeyinin genişlemesi katı basıncını azaltır.
C
Basınç dinamometre ile ölçülür.
D
Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvettir.
Soru 7
Kaldırma kuvveti ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A
Ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti düşey doğrultuda ve doğru yönlü kuvvetlerdir.
B
Cisme aşağı yönde etki eden kuvvetin etkisini azaltır.
C
Cismin batan kısmı ile ilişkilidir.
D
Cismin daldırıldığı sıvının yoğunluğuna bağlıdır.
7 numaralı soru için açıklama 
Ağırlık kuvveti ile kaldırma kuvveti düşey doğrultuda ve zıt yönlü kuvvetlerdir.
Soru 8
Kütlesi 30g olan ve suda erimeyen bir cisim, tamamen dolu bir bardağa atıldığında bardaktan 6 cm³ su taşıyor. Buna göre, bu cismin yoğunluğu kaç g/cm³'tür?

A
4
B
5
C
6
D
7
Soru 9
Sesin yayılma hızı ortamın;

I- Yoğunluğuna

II- Sıcaklığına

III- Cinsine

niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A
I ,II
B
I,III
C
II,III
D
I,II,III
Soru 10
Mıknatıslarla ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır?

A
Doğal ve yapay olmak üzere iki çeşit mıknatıs vardır.
B
Küçük parçalara ayrıldıklarında mıknatıs özelliğini kaybederler.
C
Yapısında demir, nikel ve kobalt elementi bulunan maddeleri çekerler.
D
N ve S olmak üzere iki kutupludurlar.
Soru 11
Bir maddenin asit olduğu aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır?

A
Mavi turnusol kâğıdını kırmızıya çevirmesiyle
B
Nötrleşme tepkimesi vermesiyle
C
Ele kayganlık hissi vermesiyle
D
Elektrik akımını iletmesiyle
Soru 12
Aynı tür atomların biraraya gelmesiyle oluşan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A
element
B
atom
C
molekül
D
bileşik
Soru 13
Atom numarası 20 olan elektron sayısı 18 olan elentin iyon yükü aşağıdakilerden hangisidir?

A
-2
B
-1
C
+1
D
+2
Soru 14
Atom numarası 20 olan element kaçıncı periyot ve kaçıncı gruptadır?

A
2.periyot 2A grubu
B
2.periyot 1A grubu
C
4.periyot 2A grubu
D
4.periyot 1A grubu
Soru 15
Aşağıdakilerden hangileri homozigot (arı döl) özelliği ifade eder?

A
Aa
B
AA
C
bB
D
Bb
Soru 16
AA x aa özelliğine sahip bezelye bitkileri çaprazlandığında,yavru döllerin tohumlarının fenotipinin (dış görünüş) hangisindeki gibi olması beklenir? A: Yuvarlak baskın ; a: Buruşuk,çekinik

 

A
Tamamı yuvarlak
B
Tamamı buruşuk
C
% 60 yuvarlak, % 40 buruşuk
D
% 75 yuvarlak, % 25 buruşuk
Soru 17
Aşağıda verilenlerden hangisi mitoz bölünme ile gerçekleştirilemez?

A
Canlı çeşitliliği
B
Büyüme
C
Gelişme
D
Üreme
Soru 18
Mitoz hücre bölünmesinde eş kromozomlar hangi safhada kutuplara çekilirler?

A
telofaz
B
metafaz
C
profaz
D
anafaz
Soru 19
Çekirdek zarı mitoz bölünmenin hangi aşamasında erir ve dağılır?

A
Metafaz
B
Profaz
C
Anafaz
D
Telofaz
Soru 20
Aşağıdaki organellerden hangisinde DNA bulunmaz?

A
çekirdek
B
kloroplast
C
ribozom
D
mitokondri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön