8.Sınıf 2.Ünite Kuvvet Ve Hareket Değerlendirme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda kaldırma kuvveti ile ilgili yazılanlardan hangisi yanlış bir bilgi içerir?

A
Sıvıların yoğunluğu arttıkça kaldırma kuvveti artar.
B
Suyun batan cismin hacmi ne kadar fazlaysa o kadar kaldırma kuvveti uygulanır.
C
Bir cismin uçması için yoğunluğunun havadan çok olması gerekir.
D
Suyun kadırma kuvvetini ilk Arshimedes ( Arşimet ) keşfetmiştir.
Soru 2
Fen ve teknoloji laboratuarında, Işık’ın elinde 10 cm3, Çetin’in ise 20 cm3 demir blok vardır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Bu demir bloklar suya bırakıldığında, Çetinin elindeki bloğa daha büyük bir kaldırma kuvveti etki eder.
B
Işık’ın elindeki demirin kütlesi, Çetin’ in elindeki demirin kütlesinin yarısıdır.
C
Çetin’ in elindeki demirin hacmi, Işık’ın elindeki demirin hacminin iki katı kadardır.
D
Çetin’ in elindeki demir, Işık’ın elindeki demirden iki kat daha yoğundur.
Soru 3
Aşağıdaki grafiklerden hangisi alüminyumun kütle- hacim ilişkisini gösteren grafiktir?

 

A
C
B
B
C
D
D
A
Soru 4

          Yanda verilen dikdörtgenler prizması içindeki alkol aşağıda verilen kaplara eşit olarak paylaştırılıyor. Buna göre hangi kabın tabanındaki sıvı basıncı en küçük olur?

 

A
A
B
B
C
D
D
C
Soru 5
Yaz tatilinin bir kısmını Karadeniz bir kısmını da Akdeniz sahillerinde geçiren Bilge, Akdeniz’de yüzmenin Karadeniz’de yüzmekten daha kolay olduğunu fark ediyor. Bunun sebebini araştıran Bilge’nin, aşağıdaki bulgulardan hangisi veya hangilerine ulaşması beklenir?
I- Akdeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
II- Karadeniz suyunun daha yoğun olduğu bulgusuna
III- Akdeniz’de yüzülen sahilin daha derin olduğu bulgusuna

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız II
Soru 6
Yüzen bir cisim üzerine etkiyen kuvvetler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Bu kuvvetlerin yönü aşağı doğrudur.
B
Bu kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir.
C
Bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.
D
Bu kuvvetlerin yönü yukarı doğrudur.
Soru 7
Küçük bir göldeki kayıkta bulunan Metin, kayığın demir çapasını suya bırakıyor. Buna göre;
I. Göldeki su seviyesi,
II. Kayığın batan kısmının hacmi,
III. Kayığa etkiyen kaldırma kuvveti niceliklerinden hangileri nasıl değişir?

A
I- Değişmez, II- Artar, III- Azalır
B
I- Azalır, II- Azalır, III- Azalır
C
I- Artar, II- Artar, III- Azalır
D
I- Değişmez, II- Değişmez, III- Değişmez
Soru 8
        8A sınıfı öğrencileri, bir gezi sırasında inceledikleri baraj duvarlarının tabanlarının üst kısımlarına göre (şekildeki gibi) çok daha kalın yapıldığını fark ediyorlar. Bunun sebebini araştıran öğrencilerin ulaştıkları doğru sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Suyun sulama amacıyla kullanımını kolaylaştırmak
B
Tabandaki aşınmanın daha fazla olması
C
Sıvı basıncının derinliğe bağlı olarak artması
D
Baraj duvarlarına estetik bir görünüm kazandırmak
Soru 9
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir cisim üzerine etki eden kaldırma kuvveti daima yukarı yönlüdür.
B
Atmosfer, aynı gazla şişirilmiş 10 cm yarıçaplı balona, 20 cm yarıçaplı balondan daha büyük şiddette kaldırma kuvveti uygular.
C
Sıvı içerisinde tartılan bir cisim, havadaki ağırlığından sıvının uyguladı¤ı kaldırma kuvveti kadar hafifler.
D
Arabalardaki hidrolik fren sistemi, sıvıların basıncı iletme özelliğine dayanır.
Soru 10
Aşağıdaki verilen durumların hangisinde katı maddenin sıvıda yüzmesi mümkündür?

A
Sıvının yoğunluğu katı maddenin yoğunluğundan küçük olduğunda
B
Katı maddenin kütlesi sıvının kütlesinden büyük olduğunda
C
Sıvının kütlesi katı maddenin kütlesinden büyük olduğunda
D
Katı maddenin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük olduğunda
Soru 11
      Kütle ve hacim değerleri tabloda verilen A, B, C ve D cisimlerinden hangisinin yoğunluğu en küçüktür.

A
D
B
B
C
C
D
A
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Açık hava basıncını ilk ölçen bilim insanı Pascal’dır.
B
Katı bir plastiğin yoğunluğu, içerisine bırakıldığı sıvının yoğunluğundan büyük ise yüzer.
C
Manometre, gaz basıncını ölçmek için kullanılır.
D
Bir sıvıda, dibe batmış cisme herhangi bir kuvvet etki etmez.
Soru 13
        A ve B cisimleri, birbiriyle karışabilen K ve L sıvılarında şekildeki konumları alıyor. K sıvısının L sıvısından yoğun olduğu bilindiğine göre bu cisimler sıvıların karışımı içerisine bırakıldığında bu cisimlerin konumlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur (Karışımın yoğunluğunun K sıvısının yoğunluğundan küçük, sıvısının yoğunluğundan büyük olacağını göz önüne alınız.)?

A
Her ikisi de diptedir.
B
Her ikisi de yüzeydedir.
C
B yüzer A diptedir.
D
A yüzer B diptedir.
Soru 14
Kar üzerinde yürüyen 80 kg'lık baba ile yarı ağırlığındaki çocuğun kara yaptığı basınçla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
İkisinin de yaptığı basınç aynı kalır.
B
Baba ile oğlun ayak taban alanları verilmeden bir şey söylenemez.
C
Babanın ağırlığı fazla olduğu için baba daha çok batar.
D
Verilenler yeterlidir, çocuk daha fazla batar.
Soru 15
Bir sıvının basıncı aşağıdaki değişkenlerden hangilerine bağlıdır?

A
Sıvının yoğunluğuna ve derinliğine
B
Sıvının yoğunluğu ve kütlesine
C
Sıvının ağırlığına ve yoğunluğuna
D
Sıvının yoğunluğuna ve hacmine
Soru 16
        Bir kaba konulan üç sıvının şekildeki gibi durduğu gözleniyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
1. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesine eşittir.
B
1. sıvının hacmi 3. sıvının hacminden büyüktür.
C
2. sıvının kütlesi 3. sıvının kütlesinden büyüktür.
D
3. sıvının yoğunluğu 2. sıvının yoğunluğundan büyüktür.
Soru 17
I. Katılar, üzerinde bulundukları yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygular.
II. Sıvılar, içinde bulundukları kabın sadece tabanına basınç uygular.
III. Gazlar, içinde bulundukları kabın bütün yüzeylerine basınç uygular.
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I,II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 18
Uçan balonla atmosferde yükselen Ahmet’in belli bir yükseklikten sonra burnu kanamaya başlıyor. Bunun sebebi ne olabilir?

A
Oksijen azalması
B
Hava soğuması
C
Basınç azalması
D
Güneşin zararlı ışınları
Soru 19
Basıncın birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pa
B
kg/m3
C
N
D
g/cm3
Soru 20
Havada yükselen bir balonun patlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balondaki gazın havadan hafif olması
B
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının artması
C
Balonun içindeki gazın ısınması
D
Yükseklere çıkıldığında açık hava basıncının azalması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön