8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi elektriksel güç birimidir?

A
kilowatt.saat
B
joule/saniye
C
watt.saniye
D
joule.saniye
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi soygazların özellikleri arasında yer almaz?

A
Saydamdırlar.
B
Oda koşullarında sıvı halinde bulunurlar.
C
Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür.
D
Son yörüngelerinde 8 elektron bulundururlar ve kararlı yapıya sahiptirler.
2 numaralı soru için açıklama 
Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar.
Soru 3
N2 (g) + 3H2(g) ===> 2NH3(g) tepkimesine gore 0.6 mol N2 ile 0.6 mol H2 dan en çok kaç mol NH3 oluşabilir?

A
0.4
B
0.6
C
0.8
D
0.9
3 numaralı soru için açıklama 
0.6 mol azot molekülü, 1.8 mol hidrojen molekülüyle tepkimeye girebilir. Oysa bu miktarda hidrojen molekülü yok. Demek ki hidrojen tepkimeye girecek, azot ise artacaktır. 0.6 mol hidrojen, 0.2 mol azot ile tepkimeye girer ve 0.4 mol amonyak oluşabilir.
Soru 4
Kalsiyum bromür kütlece yüzde 20 kalsiyum içerir. Eşit kütlelerde kalsiyum ve brom alınarak en çok 50 g kalsiyum bromür elde edilebildiğine gore hangi elementten kaç g artmıştır?

A
10 g brom
B
10 g kalsiyum
C
30 g kalsiyum
D
30 g brom
4 numaralı soru için açıklama 
kalsiyum + brom ===> kalsiyum bromür 20 g kalsiyum ile 80 g brom birleşebildiğine gore bu miktarlarda madde alınmış olsaydı 100 g bileşik elde edilecekti. Bunun yarısı kadar yani 50 g bileşik elde edildiğine gore 10 g kalsiyum ile 40 g brom tepkimeye girmiş olmalıdır. Fakat elementler eşit kütlede alındığına gore 40’ar gram alınmış olabilir. Öyleyse 30 g kalsiyum tepkimeye girmemiştir
Soru 5
50N ağırlığındaki X cismini içi su dolu kaba bıraktıklarında cismin dibe battığını görüyorlar.Buna göre X’e kaç N kaldırma kuvveti etki etmiş olabilir?

A
48
B
52
C
55
D
56
5 numaralı soru için açıklama 
Cisim battığına göre ona uygulanan kaldırma kuvveti onun ağırlığından az olmalıdır.
Soru 6
GTASATSG şeklinde verilen DNA zincirinin karşısındaki tamamlayıcı zincirin doğru dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
GSGTASGS
B
GATGTAGS
C
SATAGAGS
D
SATGTAGS
Soru 7
Metallerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A
Periyodik çizelgede 1. periyot hariç her periyotta bulunurlar.
B
Periyodik tablonun genellikle sağ tarafında bulunurlar.
C
Oda sıcaklığında çoğunluğu katı bazıları ise sıvı hâlde bulunurlar.
D
Tamamının son katmanında en az 2 elektron bulunur.
7 numaralı soru için açıklama 
Metaller oda sıcaklığında cıva hariç katı halde bulunur.
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi periyodik çetvelin özellikleri arasında yer almaz?

A
Elementler atom numaralarına göre dizilmiştir.
B
Benzer kimyasal özellik gösteren elementler aynı gruptadır.
C
Periyodik cetvelde düşey sütunlara periyot yatay sıralara da grup denir.
D
7 periyot vardır.
8 numaralı soru için açıklama 
Periyodik cetvelde düşey sütunlara grup yatay sıralara da periyot denir.
Soru 9
Periyodik cetvelde soldan sağa doğru gidildikçe hangisi gerçekleşmez?

A
Atomun numarası artar.
B
Kütle numarası ve atom kütlesi artar.
C
Metalik özelliği azalır.
D
Isı ve elektrik akımı iletkenliği artar.
9 numaralı soru için açıklama 
)Isı ve elektrik akımı iletkenliği azalır.
Soru 10
Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Nötronlar, atomun çekirdeğinde bulunur.
B
Metaller elektron alarak bileşik yapar.
C
Atomlar duyu organları ile fark edilemez.
D
Ametaller kırılgandırlar.
10 numaralı soru için açıklama 
Metaller elektron verme eğilimindedirler
Soru 11
Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa gidildikçe hangi özelliği artar?

A
Proton sayıları
B
Katman sayıları
C
Elektrik iletkenliği
D
Metalik özelliği
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi hücre bölünmesi ile sağlanamaz?

A
Amibin büyümesi
B
Öglenanın çoğalması
C
Tohumun çimlenmesi
D
İnsan embriyosunun büyümesi
12 numaralı soru için açıklama 
Amip tek hücreli bir canlı olduğu için büyümesi hücre bölünmesi ile olmaz. Amiplerde bölünme çoğalmayı sağlar.
Soru 13
Aşağıda verilen rejenerasyon örneklerinden hangisi aynı zamanda çoğalmayla sonuçlanır?

A
Denizyıldızının kolu kopması
B
Kertenkelenin kuyruğunun kopması
C
Yassı solucanın ikiye bölünmesi
D
Yengecin çenesinin kopması
13 numaralı soru için açıklama 
Yassı solucanın iki parçasından iki yeni canlı oluştuğu için çoğalmaya örnektir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi hücrenin bölüneceğini kesin olarak gösterir?

A
Protein sentezinin artması
B
Mitokondrinin çalışma hızının artması
C
DNA'nın eşlenmesi
D
Hücrenin büyümesi
14 numaralı soru için açıklama 
DNA’nın kendini eşlemesi hücrenin bölüneceğini kesin olarak gösterir.
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi mitoz ile bölündüğü takdirde aynı zamanada eşeysiz üreyen calılardan değildir?

A
Karınca
B
Bakteri
C
Amip
D
Öglena
15 numaralı soru için açıklama 
Karınca çok hücreli bir canlıdır ve mitoz bölünme ile çoğalmaz.
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi modifikasyonun özelliklerinden değildir?

A
Canlının fenotipinde ortaya çıkar.
B
DNA’larda meydana gelen değişikliktir.
C
Nesilden nesile geçmez.
D
Sıcaklık, nem, ışık gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkar.
Soru 17
''Güçlü olanlar hayatta kalır, güçsüz olanlar elenir.'' ifadesinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Varyasyon
B
Modifikasyon
C
Doğal seçilim
D
Mutasyon
Soru 18
Kırmızı renkli akşam sefaları, beyaz renklilerle çaprazlandığında %100 pembe çiçekler oluşturmaktadır. Bu karakterle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A
Kırmızı beyaza baskındır.
B
Pembelerin tümü heterozigottur.
C
Kırmızı ile pembe çaprazlanırsa kırmızı oluşma olasılığı vardır.
D
Beyazlar homozigottur.
18 numaralı soru için açıklama 
Bir özelliği kontrol eden allel çiftinde baskın gibi görünen bir genin fenotipte etkisini tam olarak göstermemesine eksik baskınlık denir. Soruda verilen eksik baskınlığa bir örnektir. Kırmızı akşam sefası (KK), beyaz akşam sefası (BB) ile çaprazlandığında % 100pembe (KB) çiçekler oluşur. Buna göre A şıkkında verilen kırmızı beyaza baskındır. ifadesi doğru değildir.
Soru 19
Kan grubu BB olan bir kadın kan grubu AO olan bir erkekle evleniyor. Bu ailenin çocuğunun alyuvarlarında B proteini taşıma olasılığı nedir?

A
% 25
B
% 50
C
% 75
D
% 100
Soru 20
''Kovandaki arı larvaları bal ile beslenirse işçi, arı sütü ile beslenirse kraliçe arı oluşması'' aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Mutasyon
B
Modifikasyon
C
Varyasyon
D
Adaptasyon
20 numaralı soru için açıklama 
Beslenme şekline göre kalıtsal olmayan değişikliklere modifikasyon denir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Değerlendir.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön