8.Sınıf Maddenin Yapısı Ve Özellikleri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
2 hidrojen molekülü, 8 oksijen molekülü uygun koşullarda tepkimeye girdiğinde ne kadar su molekülü oluşturur?

A
2 su molekülü
B
10 su molekülü
C
8 su molekülü
D
1 su molekülü
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İyonik bağ içeren bileşikler moleküllerden oluşur.
B
İyonik bağ içeren bileşikler, oda sıcaklığında gaz hâlinde bulunur.
C
İyonik bağ, metaller ve ametaller sınıfındaki element atomları arasında oluşur.
D
İyonik bağ içeren bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletmez.
Soru 3
Periyodik sistemde, aynı periyotta bulunan elementlerin soldan sağa doğru gidildikçe hangi özelliği artar?

A
Proton sayıları
B
Metalik özelliği
C
Hepsi
D
Katman sayısı
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Pozitif yüklü iyonlar periyodik sistemin sol tarafındaki elementlerden oluşmaktadır.
B
Levhalar ametaller sınıfındaki elementlerden yapılmaktadır.
C
Periyodik sistemdeki yatay sıralara grup adı verilir.
D
Aynı grupta yer alan elementler benzer fiziksel özellik gösterir.
Soru 5
Kırmızı renge dönüştürülmüş turnusol kağıdını aşağıdaki çözeltilere batırdığımızda hangi renklere sahip olur?
 1. Sabunlu su
 2. Sirkeli su
 3. Limonlu su

 

A
1-Mavi, 2-Mavi, 3-Kırmızı
B
1-Kırmızı, 2-Kırmızı, 3-Mavi
C
1-Kırmızı, 2-Mavi, 3-Mavi
D
1-Mavi, 2-Kırmızı, 3-Kırmızı
Soru 6
Kimyasal tepkime denklemlerinde; I.Toplam kütle II.Toplam elektron sayısı III. Proton, nötron sayıları niceliklerinden hangisi ya da hangileri korunur?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
Soru 7
X metal, Y ve Z ametal olduğuna göre, X,Y ve Z’nin oluşturduğu bileşiklerdeki bağ cinsleri aşağıdakilerden hangisinde veya hangilerinde doğru olarak verilmiştir? I. XY arasında iyonik bağ II. XZ arasında kovalent bağ III. YZ arasında kovalent bağ

 

A
I ve III
B
yalnız I
C
yalnız II
D
II ve III
Soru 8
S + O2 à X 2X + O2 à2Y Tepkimeler denkleştirilmiş olarak verildiğine göre tepkimelerde X ve Y ile gösterilen maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
 1. X maddesi-SO2, Y maddesi-SO3
 2. X maddesi-SO, Y maddesi-SO3
 3. X maddesi-SO2, Y maddesi-SO
 4. X maddesi-SO3, Y maddesi-SO2

 

A
2
B
3
C
4
D
1
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisinin yapısında iyonik bağ bulunur?

A
Sofra tuzu
B
Karbon dioksit
C
Hidrojen gazı
D
Su
Soru 10
Bir çözeltinin pH derecesi 7’den 0’a doğru küçüldükçe asit özelliği; 7’den 14’e doğru büyüdükçe baz özelliği artar. X, Y, ve Z çözeltilerinden birinin kuvvetli asit, birinin zayıf asit, birinin de baz olduğu bilinmektedir. X’in pH değeri Y’ninkinden küçük Z’ninkinden ise büyüktür. Buna göre X, Y ve Z çözeltileri kuvvetli asit, zayıf asit, baz olarak nasıl sınıflanabilir?  

 

A
Kuvvetli Asit-Z, Zayıf Asit-X, Baz-Y
B
Kuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-Z, Baz-X
C
Kuvvetli Asit-X, Zayıf Asit-Y, Baz-Z
D
Kuvvetli Asit-Y, Zayıf Asit-X, Baz-Z
Soru 11
PbS + ? H2O2à PbSO4 + ? H2O Yukarıdaki denklemde soru işareti (?) olan yerlere sırasıyla hangi rakamlar yazılmalıdır?

A
3 ile 3
B
2 ile 2
C
4 ile 4
D
2 ile 4
Soru 12
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Sert su tüketimi kemik ve diş gelişimine katkıda bulunmaz.
B
Suda H+ ve OH- iyonlarının artması suyun sertliğini artırır.
C
Sert sular temizlik maddelerinin kir çıkarma etkisini azaltır.
D
Suyun sertliğinin giderilmesi yöntemlerinden birisi klorlamadır.
Soru 13
H2SO4 bileşiği için,
 1. Suda H+ ve SO42- şeklinde iyonlaşır.
 2. Sulu çözeltisi baziktir.
 3. NaOH ile oluşturduğu tuz Na2SO4tür. yargılarından hangisi ya da hangileri doğrudur?

 

A
1, 2 ve 3
B
2 ve 3
C
1 ve 3
D
Yalnız 1
Soru 14
Verilen yapıların hangisinde bağ doğru verilmiştir? A) H2O-iyonik, KCl-kovalent, N2-iyonik B) H2O-iyonik, KCl-iyonik, N2-iyonik C) H2O-kovalent, KCl-kovalent, N2-kovalent D) H2O-kovalent, KCl-iyonik, N2-kovalent

 

A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 15
Elementler periyodik sistemde aşağıdakilerden hangisine göre sınıflandırılmıştır?

A
Metal, ametal ve yarı metal
B
Katı, sıvı ve gaz
C
Halojenler ve asal gazlar
D
Grup ve periyot
Soru 16
Yandığı zaman CO2 ve H2O oluşturan bir maddenin yapısında, I. C (karbon) II. H (hidrojen) III. O (oksijen) elementlerinden hangileri kesinlikle bulunur?

A
I, II ve III
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
Soru 17
Periyodik cetvelde, hangi grupta oldukları bilinmeyen ancak bazı özellikleri bilinen X, Y, Z elementleri vardır.
 • X oda sıcaklığında katı, elektriği iyi ileten ve Z ile bileşik oluşturan elementtir.
 • Y bileşik oluşturmaya yatkın olmayıp oda sıcaklığında gaz hâlindedir.
Buna göre X, Y ve Z elementlerinin periyodik çizelgenin hangi grubunda olması beklenir?

 

A
X-IV, Y- II, Z-III
B
X-I,Y- IV, Z-III
C
X-II, Y- III, Z-I
D
X-III, Y- I, Z-II
Soru 18
 1. 2H2O à 2H2 + O2
 2. HCl + NH3 à NH4Cl
 3. 3NaOH + H3PO4 à Na3PO4 + 3H2O tepkimelerinden hangisi ya da hangileri nötralleşme tepkimesidir?

 

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
Soru 19
 1. Sirkeli su
 2. Sabunlu su
 3. Limonlu su
Yukarıda verilen sıvı örnekleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A
Üçü de ekşimsi tattadır.
B
Üçü de iyon içerir.
C
Üçü de elektriği iletir.
D
Üçü de turnusol kağıdına etki eder.
Soru 20
Aşağıda verilen durumların hangisinde bir kimyasal tepkime gerçekleşir?

A
Demir tozu + kükürt
B
Demir çubuk + oksijen
C
Şeker + su
D
Alkol + iyot
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön