8.Sınıf 4.Ünite Ses ünitesi Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda tellerinin özellikleri verilen müzik aletlerinden hangisi en yüksek ses çıkarır?

A
İnce-kısa
B
Kalın-kısa
C
Kalın-uzun
D
İnce-uzun
Soru 2
Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Bir ses dalgası, ortam taneciklerinin sırasıyla sıkışması ve ayrılmasıyla oluşur.
B
Yüksek frekanslı ses dalgalarının genliği küçüktür.
C
Bir sesin yüksekliği, ses dalgalarının genliğine bağlıdır.
D
Bir sesin şiddeti, ses dalgasının frekansına bağlıdır.
Soru 3
Sesin hızı, yayıldığı ortamın; I. Sıcaklık II. Yoğunluk III. Hacim niceliklerinden hangilerine bağlıdır?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 4
I. Alçaktan uçan bir uçağın pencere camlarını titreştirmesi II. Sesin mutlaka maddesel bir ortamda yayılması III. Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması ifadelerinden hangisi ya da hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
Soru 5
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir sesin şiddeti genliğine bağlıdır.
B
Bir ses dalgasının yüksekliği dalganın frekansına bağlıdır.
C
Yüksek frekanslı titreşimler kalın ses üretir.
D
Ses maddelerin titreşmesiyle oluşur.
Soru 6
      Aşağıda grafikleri verilen ses dalgalarından hangisinin yaydığı ses uzaktan daha kolay duyulur?  

 

A
C
B
D
C
A
D
B
Soru 7
İnsan vücudunda ses hangi organ ya da bölgede oluşur?

A
Gırtlak
B
Bronş
C
Akciğer
D
Yutak
Soru 8
Sesin belli bir uzaklığa ulaşabilmesi için geçen süre aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A
Ortamın sıcaklığı
B
Ortamın cinsi
C
Sesin Hızı
D
Sesin tınısı
Soru 9
Yanda görülen müzik aletinin X, Y, ve Z telleri farklı kalınlıktadır. Aynı gerginlikte bağlanan bu teller için; I. En hızlı titreşen tel Z’dir. II. En yüksek frekansta titreşen tel Z’dir. III. En yüksek ses çıkaran tel X’tir. yargılarından hangisi veya hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
Soru 10
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Genliği büyük olan bir ses dalgasının şiddeti de büyüktür.
B
Ses, katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır.
C
Sesin hidrojen gazındaki hızı, zeytinyağındaki hızından daha büyüktür.
D
Ortamın sıcaklığı artarsa ses hızı artar.
Soru 11
I. Alçaktan uçan bir uçağın pencere camlarını titreştirmesi II. Bir patlama esnasında yakındaki evlerin camlarının kırılması III. Ses dalgaları yardımıyla böbrek taşlarının kırılması İfadelerinden hangileri sesin bir enerji türü olduğunu kanıtlar?

A
I ve II
B
I ve III
C
I, II ve III
D
II ve III
Soru 12
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A
Sesin inceliği ya da kalınlığı frekansla ilgilidir.
B
Sesin boşluktaki hızı havadaki hızından büyüktür.
C
Sesin şiddeti kaynağa olan uzaklığa bağlı olarak değişir.
D
Ses madde moleküllerinin titreşimiyle oluşan dalga hareketidir.
Soru 13
Sağlıklı bir insan aşağıdaki frekans aralıklarından hangisindeki sesleri duyabilir?

A
80-200 000 Hz
B
1000-100 000 Hz
C
20-20 000 Hz
D
0-120 Hz
Soru 14
Aşağıdaki kaplardan hangisinin tepesine metal bir kaşıkla vurulduğunda daha ince ses oluşur?

 

A
B
B
A
C
C
D
D
Soru 15
Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A
Sesin havadan suya geçince hızı azalır.
B
Metallerde ses havadakinden daha hızlı yayılır.
C
Ses hızı, ışık hızından büyüktür.
D
Boşlukta ses havadakine göre daha hızlı yayılır.
Soru 16
Ses ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Ses katı maddelerde sıvı maddelerden daha hızlı yayılır.
B
Ses boşlukta yayılır.
C
Ses dalgalarının hızı, ışık hızından küçüktür.
D
Sesin oluşması için mutlaka titreşim olmalıdır.
Soru 17
Gözleri kapalı bir dinleyiciye gitar ve sazdan aynı notaları ayrı ayrı dinlettiğimizde, dinleyici notaların hangi müzik aletine ait olduğunu anlamaktadır. Sesin, hangi kaynağa ait olduğunu anlamamızı sağlayan bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şiddeti
B
Frekansı
C
Genliği
D
Tınısı
Soru 18

Aşağıda grafiği verilen ses dalgalarından hangisinin frekansı en büyüktür?

 

A
C
B
A
C
D
D
B
Soru 19
Bir kedi sesinin kaplanınkinden ince olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genliğinin büyük olması
B
Frekansının büyük olması
C
Ses hızının küçük olması
D
Ses şiddetinin küçük olması
Soru 20
Titreşen bir telin frekansı aşağıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır? I. Telin cinsine II. Telin iletkenliğine III. Telin boyuna

A
Yalnız I
B
I ve IIII
C
Yalnız II
D
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön