8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bir kapta bulunan NaOH çözeltisinden HCI gazı geçiriliyor. Bu durumda,

I. Nötrleşme tepkimesi gerçekleşir.

II. Tuz ve su oluşur.

III. Isı açığa çıkar.

Yargılarından hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 2
10 gram kütlesinde katı haldeki kurşun sıvı hale geçerken 2.200J ısı enerjisi alıyor. Aynı kütledeki kurşun donarken çevresine kaç joule ısı enerjisi verir?

A
22.000
B
2.200
C
220
D
22
Soru 3
Saf haldeki buzun erime ısısı 334 J/g’dır. Buna göre erime sıcaklığındaki 1 kg buzu eritmek için kaç J enerji gerekir?

A
3,34 J
B
334 J
C
33.400 J
D
334.000 J
Soru 4

Bir sıvı maddenin farklı kütlelerine, özdeş ısıtıcılarla ısı enerjisi verilerek yukardaki tablo elde ediliyor. Buna göre hangi maddenin kütlesi en azdır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 5
I. Isı maddenin taneciklerinin toplam hareket enerjisidir.

II. Isı enerjisi termometre ile ölçülür.

III. Isının birimi kalori ya da joule’dir.

Yukarıda ısı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I - II
D
I - III
Soru 6
Bir ekosistemdeki oksijenin temel kaynağı nedir?

A
Arabalardan çıkan egzoz gazları
B
Bitkilerin fotosentez yapmaları
C
Hayvanların solunum yapmaları
D
Bitkilerin solunum yapmaları
Soru 7
I. Oksijen

II. Karbondioksit

III. Su

IV. Enerji

Bir bitki fotosentez yaparken yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duymaz?

A
Yalnız I
B
II – IV
C
III – IV
D
I –III – IV
Soru 8
Aşağıda yeşil bir yaprakta gerçekleşen fotosentez olayı resmedilmiştir.

Şekle göre sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. maddeler aşağıdaki seçeneklerden hangileri olabilir?

 

A
E
B
F
C
G
D
H
Soru 9
Tuğçe diyapazonlardan ilk önce en kalın ses çıkaranına daha sonra ise en ince ses çıkaranına vuruyor. Tuğçe sırası ile hangi iki diyapazona vurmuştur?

A
IV ve I
B
III ve IV
C
II ve III
D
I ve II
Soru 10
Isı alan bir maddenin ;

I. Sıcaklık

II. Hacim

III. Kütle

Verilenlerinden hangileri artar?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
Soru 11
Eşit hacimli deney tüpleri, farklı miktarlarda su ile doldurularak aynı şiddetle üflendiğinde hangisinden çıkan ses daha incedir?

 

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 12

pH değeri verilen aşağıdaki maddelerle ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?

 

A
A çözeltisinin tadı ekşidir
B
B çözeltisi mavi turnusolu kırmızıya çevirir
C
C maddesi asidik özellik gösterir
D
D ’nin sulu çözeltisi elektriği iletmez
Soru 13
Titreşen bir telin;

I. Boyu kısaldıkça ses incelir.

II. Gerginliği arttıkça ses incelir.

III. Kalınlığı artıkça ses incelir.

Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I, II ve III
Soru 14
Tabloda X, Y ve Z maddelerinin erime ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir. Bu maddelerin 100C’deki fiziksel halleri nedir?  

 

A
Sıvı - Sıvı - Gaz
B
Katı - Sıvı - Gaz
C
Sıvı - Sıvı - Katı
D
Gaz - Katı - Sıvı
Soru 15
Şekildeki kaplarda kütleleri eşit, farklı sıcaklıklarda su bulunmaktadır. Bu kaplar 250C sıcaklıktaki bir odaya konuluyor. Buna göre hangi kaplarda bulunan su çevreden ısı alır?

 

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve V
D
III ve V
Soru 16
Yandaki kaplarda bulunan 25°C deki saf su örneklerini 80°C ye ısıtmak için verilen ısı miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi olur?

A
I = II = III = IV
B
II > I > III > IV
C
IV > III > I > II
D
I > II > III > IV
Soru 17
100°C deki 0,1 gram suyu aynı sıcaklıkta tamamen buhar haline getirmek için gereken ısı kaç Joule dir? (H2O için Lb = 2257 J/g)

 

A
2,257
B
22,57
C
22.570
D
225,7
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi gürültüye karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir?

A
Şehir içindeki trafik sıkışıklığını azaltmak
B
Gürültülü yerlerde çalışırken kulaklık takmak
C
Fabrika ve atölyeleri şehir içine kurmak
D
Gürültüsüz veya az gürültülü makineler üretmek
Soru 19

Yukarıdaki fotosentez tepkimesine göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A
Fotosentez için oksijen gereklidir
B
Fotosentez için karbondioksit gereklidir
C
Fotosentez için su gereklidir.
D
Fotosentez sonucu basit şeker oluşur.
Soru 20
Şekildeki kaplarda sıcaklıkları ve kütleleri farklı su örnekleri bulunmaktadır. Bu kaplar sıcaklığı 25°C olan bir odaya bırakıldığında hangi kaplardan çevreye ısı aktarımı olur?

A
I ve III
B
I ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön