8.Sınıf Genel Deneme Testi

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Boşluklu yapıda olmayan ve suda erimeyen X cismi su içerisinde şekil 1’deki konumu alarak yüzmektedir. Bu cisim boyutları birbirinden farklı Y ve Z gibi iki parçaya bölündükten sonra aynı suyun içerisine bırakıldıktan sonra şekil 2’deki konumu alıyorlar. Bu etkinlik sonucunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A
Bir cismin sıvıda yüzmesi cismin kütlesine bağlı değildir.
B
Bütünü oluşturan parçaların yoğunluğu değişmez.
C
Bir cismin sıvıda yüzmesi cismin hacmine bağlı değildir.
D
Bir cismin sıvıda yüzmesi sıvının derinliğine bağlı değildir.
Soru 2

Ceyda, Nisa, Arda ve Yusuf fotosentez olayını şekildeki gibi denklem ile göstermek istiyorlar. Hangi iki öğrenci yer değiştirir ise fotosentez denklemi doğru ifade edilmiş olur?

A
Ceyda – Arda
B
Nisa – Arda
C
Ceyda – Yusuf
D
Nisa – Yusuf
Soru 3
Şekildeki düzeneği hazırlayan öğrenci aşağıdakilerden hangisini araştırmak istiyordur?

A
Bir iletkenden açığa çıkan ısı miktarının iletkenin cinsi ile ilişkisini araştırıyor.
B
Bir iletkenden açığa çıkan ısı miktarının direnç ile ilişkisini araştırıyor.
C
Bir iletkenden açığa çıkan ısı miktarının akım ile ilişkisini araştırıyor.
D
Bir iletkenden açığa çıkan ısı miktarının pil ömrü ile ilişkisini araştırıyor.
Soru 4
Şekildeki tabloyu inceleyen öğrencinin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır?

A
Metallerle ametaller arasında iyonik bağ görülür.
B
Her bileşik formülü iki çeşit atomdan oluşur.
C
Ametaller birbirleri ile kovalent bağlı bileşik oluştururlar.
D
Lityum ile oksijenin oluşturacağı bileşikte iyonik bağ görülür.
Soru 5

Şekil 1 deki ağzı açık metal kutu kola önce ısıtılıp sonra oyun hamuru ile ağzı kapatılarak soğumaya bırakıldığında şekil 2’deki gibi içe doğru çöküyor.

 

Sadece bu etkinlikten yola çıkarak;

I. Isının etkisiyle taneciklerinin hareketleri artar.

IV. Hava cisimlere bir kuvvet uygular.

V. Cisimlere açık hava basıncı etki eder.

bilgilerinden hangileri kanıtlanabilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
I, II ve III
Soru 6
Aşağıda verilen soy ağacı bir ailedeki bireylerin kirpik uzunluklarının kalıtımını göstermektedir.

Bu soy ağacına göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A
I. nesildeki bireyler sadece uzun kirpikli olabilir.
B
I. nesildeki erkekler kısa kirpikli olabilir.
C
II. nesildeki bireyler sadece uzun kirpikli olabilir.
D
II. nesildeki kızların genotipleri homozigot ya da heterozigot uzun kirpikli olabilir.
Soru 7

Kapadokya bölgesindeki peribacaları ülkemizin doğal güzelliklerindendir.

Peribacalarının oluşumunda en son olarak aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Levaların yanal hareketleri
B
Levhaların birbirinden uzaklaşması
C
Sıcaklık farkı, yağış, rüzgar gibi hava olayları
D
Levhaların birbirine yaklaşması
Soru 8

Çalıştığı akım değeri 5A olan basit elektrik motoru ve sigortanın bağlı olduğu devreden 5A’lik akım geçmesine rağmen motorun çalışmadığı gözlemleniyor.

Bu devrede motorun çalışması için aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?

A
Pil sayısı artırılmalıdır.
B
Bobindeki sarım sayısı azaltılmalıdır.
C
Sigorta akım değeri 6A olan sigorta ile değiştirilmelidir.
D
Sigorta akım değeri 5A’den küçük başka bir sigorta ile değiştirilmelidir.
Soru 9
Berk pil ve dirençleri kullanarak begerglastaki suyu ısıtmak istiyor. Suyun en kısa sürede, en yüksek sıcaklığa ulaşması için Berk’in kurması gereken devre aşağıdakilerden hangisidir?

 

A
P
B
R
C
S
D
T
Soru 10

Şekildeki düzenekte fanus içerisindeki zil çaldığı halde sesi duyulmuyor. Zil çaldığı halde sesin duyulmaması için hangi işlem yapılmıştır?

A
Vana açılıp içeriye hava alınmıştır.
B
Pompa ile içerdeki hava tamamen boşaltılmıştır.
C
Ortamın sıcaklığı artırılmıştır.
D
Ortamın sıcaklığı azaltılmıştır.
Soru 11

Damacanayı işaretli yerden kesip açık olan kısmın üzerini bir malzemeyle kaplayarak davul yapacak olan Seda, bu müzik aletinden ince ses elde etmek istiyor.

Seda’nın damacananın açık olan kısmını kaplamada kullanacağı malzemenin ne gibi özelliklere sahip olması gerekir?

A
İnce ve sert olmalı
B
Kalın ve sert olmalı
C
Kalın ve yumuşak olmalı
D
İnce ve yumuşak olmalı
Soru 12
Hipotez: Maddelerin erirken aldıkları ısı miktarları her madde için farklıdır. Miray bu hipotezi doğrulamak için aşağıdaki düzeneği kuruyor.

İspirto ocaklarını yaktıktan sonra Miray aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A
Demir ve buz tamamen eriyince termometre ile sıcaklıklarını ölçmelidir.
B
Demir tamamen eriyince termometre ile sıcaklığını ölçmelidir.
C
Buz tamamen eriyinceye kadar geçen süreyi ölçmelidir.
D
Demir ve buzun tamamen eridikleri ana kadar geçen süreyi ayrı ayrı ölçmelidir.
Soru 13
Ahhh.. sitrik asit;

Ben senden çok çektim

Gerçekten! Sen ekşisin ekşisin,

Olmaz ki böyle de yakılmaz ki

Limon, greyfurt, portakal

Hepsinde de bol bol sitrik asit var.

Öğretmen derste “Ah kalbim” şarkısının sözlerini değiştirerek söylüyor. Bu şarkıyı öğrenen öğrenciler aşağıdaki bilgilerden hangisine sahip olamaz?

A
Bazı meyveler asit içerebilir.
B
Asitlerin tadı ekşidir.
C
Asitlerin pH değeri 7’den küçüktür.
D
Limon, portakal ve greyfurt sitrik asit içerir.
Soru 14

Besin piramidindeki X ve piramitteki canlılarla ilişkisi olan Y ile ilgili hangisi yanlıştır?

A
X güneş enerjisini kullanılabilir enerjiye dönüştürür.
B
Y canlı atıklarını ve ölü organizmaları ayrıştırır.
C
Y’nin ortaya çıkardığı kimyasal maddeler X tarafından tekrar kullanılır.
D
Y’nin otçul ve etçil canlılar ile etkileşimi yoktur.
Soru 15

Öğretmen iki pet şişeden birine su, kum, deterjan ve kürdan koyuyor. Şişelerin kapaklarını delip birbirine bant ile sıkıca tutturduktan sonra ters çevirdiğinde üstteki şişeden alttaki şişeye geçen suyun hareketini şekildeki gibi gözlemliyor.

Öğretmen etkinlikte gözlemlediği olay ile hangisi arasında bir benzeşim kurmak istemiştir?

A
Deprem
B
Hortum
C
Sel felaketi
D
Tsunami
Soru 16

Yasin fen ve teknoloji dersinde borulardan bir müzik aleti tasarlıyor. Tasarladığı müzik aleti ile do, re, mi ve fa notalarını çıkarabiliyor. Yasin’in tasarladığı müzik aleti şekildeki gibi ise “do, fa, re, do, fa, mi” notalarını çıkarmak için sırası ile hangi notaları üflemelidir?

A
IV, I, II, IV, I, III
B
IV, I, II, III, II, IV
C
I, IV, II, I, IV, III
D
I, IV, II, I, III, IV
Soru 17
Nükleotit sayısı 2.000 olan bir DNA zincirinde 600 Timin bulunduğuna göre Guanin sayısı kaçtır?

A
200
B
300
C
400
D
500
Soru 18
Yerden 1.700 metre yükseklikteki iki bulut arasında meydana gelen şimşeğin sesi kaç saniye sonra yeryüzünden duyulur? (Sesin havada yayılma hızı saniyede 340 metre)

 

A
3
B
5
C
10
D
17
Soru 19
X-2 iyonunun elektron sayısı 10, nötron sayısı 8 olduğuna göre "X" atomunun kütle numarası kaçtır?

A
12
B
16
C
18
D
20
Soru 20

Elektron dağılımı gösterilen Li (lityum) ve F (flor) atomları arasında oluşan LiF (lityum florür) bileşiğindeki bağ türü hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A
Polar kovalent bağ
B
Apolar kovalent bağ
C
Kovalent bağ
D
İyonik bağ
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön