8.Sınıf Canlılar ve Enerji İlişkileri Testimiz

TEBRİKLER.

Testi Başarıyla Tamamladınız.

Toplam Soru Sayısı: %%TOTAL%%

Sizin Doğru Sayınız: %%SCORE%%

Başarı Yüzdeniz: %%PERCENTAGE%%

Öğretmen Görüşü: %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
FOTOSENETEZ: SOLUNUM: İşlevi: Besin Üretme Enerji açığa çıkarma Gerçekleşme Yeri: Klorplast Mitokondri Kullanılanlar: Karbondioksit ve su Glikoz ve oksijen Açığa çıkanlar: Glikoz ve oksijen Karbondioksit ve su Yukarıdaki olay adı ve işlevi verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A
Solunum Mitokondride, fotosentez ise kloroplastta gerçekleşir.
B
Fotosentez olayı ile canlılar için gerekli besin üretilir.
C
Fotosentez olayında glikoz ve oksijen kullanılır.
D
Solunumda hücre için gerekli enerji üretilir
Soru 2
Karbon döngüsüyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A
Bitkiler uygun ortam koşullarında daha çok karbondioksit kullanarak besin ve oksijen üretirler.
B
Bitkiler karbon döngüsünde hem solunum hem de fotosentez yaparlar.
C
Bitkiler fotosentezde karbondioksit kullanırlar.
D
Solunum olayını sadece tüketiciler yapar ve karbondioksit üretirler.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarındandır?

A
Rüzgar Enerjisi
B
Güneş Enerjisi
C
Jeotermal Enerji
D
Nükleer enerji
Soru 4
Azot döngüsünde aşağıdaki faktörlerden hangisinin rolü yoktur?

A
Bitkiler
B
Bakteriler
C
Yıldırım ve şimşek olayları
D
Yağmurun yağması
Soru 5
I. Etil alkol fermantasyonu II. Laktik asit fermantasyonu III. Oksijenli solunum Yukarıda verilen solunum çeşitlerinde 1 molekül glikoza karşılık üretilen ATP miktarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A
lll > l = ll
B
l>ll>lll
C
ll>lll>l
D
l = ll = lll
Soru 6
Yaprak _____ ? ______ Serçe ______ Yılan ______ Kartal Yukarıdaki besin zincirinde soru işareti(?) yerine aşağıda belitilen hangi canlı yazılmalıdır?

A
Leylek
B
Balık
C
Atmaca
D
Tırtıl
Soru 7
Aşağıda verilen canlılardan hangisi bir besin zincirinin en son halkasında bulunur?

A
Kurt
B
Tavşan
C
Ceylan
D
Ot
Soru 8
ATP ile ilgili olarak, I. Yapısında iki tane yüksek enerjili fosfat bağı bulunur. II. Solunum sonucunda üretilir. III. Sadece canlı hücreler tarafından sentezlenir ifadelerinden hangileri doğrudur?

A
l, Il ve lll
B
I ve ll
C
ll ve III
D
I-II-III
Soru 9
İnsanda çizgili kas hücrelerine yeterli oksijen ulaşmadığında aşağıdakilerden hangisi meydana gelir ?

A
ATP üretimi
B
Glikoz kullanımı
C
Karbondioksit üretimi
D
Laktik asit oluşumu
Soru 10
I.Yeşil bitki II. Kurbağa III. Leylek IV. Çekirge Verilen canlılarla bir besin zinciri oluşturursak hangi seçenek doğru olur?

A
I >II > IV > III
B
IV > III > I >II
C
II>I > IV > III
D
I > IV > II > III
Soru 11
Işık şiddetinin fotosentez hızı üzerine etkisiyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Karanlık ortamda fotosentez hızı çok yavaştır.
B
Yüksek ışık şiddeti fotosentez hızını artırdığından açığa çıkan oksijen miktarı da artar.
C
Işık şiddetinin artması üretilen organik miktarını belli bir oranda arttırır
D
Işık şiddeti arttıkça daha çok klorofil sentezlenir
Soru 12
Doğadaki su döngüsünün gerçekleşmesi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Su damlacıkları dünya yüzeyine yağmur, kar veya dolu şeklinde döner.
B
Su buharı atmosferdeki soğuk hava tabakası ile karşılaşması sonucu yağmur damlacıklarına dönüşür.
C
Güneşten gelen ısı yeryüzündeki suyu buharlaştırır.
D
Bitkilerin su döngüsünde hiç bir rolleri yoktur.
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum ürünü değildir?

A
Karbondioksit
B
Enerji
C
Etil alkol
D
Su
Soru 14
Aşağıda verilenlerden hangisi oksijensiz solunum sonucu oluşan olaylardan değildir?

A
Su açığa çıkarma
B
Mayalanma
C
Sirke üretimi
D
Kaslarda yorgunluk
Soru 15
Buğday>Çekirge>KurbağaàYılan>Atmaca Yukarıdaki besin zincirinde kurbağa sayısının azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Ortamda inorganik maddelerin azalması
B
Atmaca sayısının artması
C
Çekirge sayısının azalması
D
Yılan sayısının artması
Soru 16
Fotosentez hızının yeşil ışıkta mini mum olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Klorofilin yeşil ışığı daha çok soğurması
B
Karbondioksitin yeşil ışık kullanımını engellemesi
C
Klorofilin yeşil ışığın çoğunu yansıtması
D
Klorofilin yeşil ışığı hiç soğurmaması
Soru 17
Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen eneri türü aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

A
Yenilenemez enerji
B
Biyokütle enerjisi
C
jeotermal enerji
D
Nükleer enerji
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi oksijenli solunum ile oksijensiz solunumun ortak özelliği değildir? I ) ATP oluşur. II) Organik moleküller parçalanır. III ) Mitokondride geçekleşir. IV ) Enzimler kullanılır.

A
I, II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I-III
Soru 19
Yeşil bitkilerde fotosentezin gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A
Klorofil
B
Karbondioksit
C
Oksijen
D
Güneş ışığı
Soru 20
Fotosentez hızının değişimini aşağıdakilerden hangisi etkilemez?

A
Üretilen Oksijen miktarı
B
Kullanılan CO2 miktarı
C
Kloroplast sayısı
D
Harcanan su miktarı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
20 tamamladınız.
Soru Seç
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön